De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 9 december, 2023

maandag 22 december 2008

Nieuws:

Gemeente verkoopt school Kerkstraat

Door: Redactie


De voormalige Christelijke Basisschool De Borg aan de Kerkstraat is door de gemeente Haren verkocht aan Woningbouwvereniging Woonborg. De handtekeningen die dit bekrachtigen werden 18 december gezet.Woonborg gaat gestalte geven aan een initiatief dat jaren geleden is genomen door o.a. Wendellien Winters (links) en Trudie Stigter. Zij hebben kinderen met het syndroom van Down en zij wilden voor deze jongvolwassenen een woongroep opzetten. Die droom lijkt bewaarheid te worden door het opzetten van een stichting, het vrijkomen van een ideaal gebouw en tenslotte door de bereidwilligheid van gemeente en Woonborg.

De Stichting Wooninitiatief Haren krijgt groen licht voor Borgheerd in Haren. Voor 12 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking
uit Groningen en omstreken komt binnenkort de droom uit. Zij krijgen een eigen huis
waar zij, onder begeleiding, met elkaar zelfstandig kunnen wonen. De stichting Wooninitiatief Haren zet zich in om voor deze groep een eigen woonomgeving met een huiselijke sfeer en zorg op maat te realiseren. Een oud
schoolgebouw in Haren zal worden verbouwd tot 12 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte.

De stichting heeft de afgelopen twee jaar hard gewerkt om het plan handen en voeten te
geven. Trudie Stigter, bestuurslid van de stichting en moeder van een van de toekomstige
bewoners: We zijn erg blij met de ontwikkelingen rond de overdracht en verbouwing van het voormalig schoolgebouw de Borg. Het heeft aanvankelijk even geduurd voor alle betrokken partijen het eens waren over het financiele plaatje. Maar nu daar overeenstemming over is bereikt, is er sprake van een zeer opbouwende samenwerking tussen de gemeente Haren, de woningbouwcorporatie Woonborg en onze stichting.

De stichting is al geruime tijd met de voorbereidingen bezig. Zo wordt uitgebreid
geinventariseerd wat nodig zal zijn voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimte, de
eventuele aanpassingen en hoe de zorg aan de bewoners gegeven zal worden. Ook worden er woonvormen elders in het land bezocht, om ideeen op te doen en advies in te winnen.
De afgelopen tijd is de stichting op zoek gegaan naar financiele steun voor de inrichting van
de gemeenschappelijke ruimte en om het gebouw geschikt te maken voor veilige bewoning
door deze groep. Zoals het er nu uitziet, kunnen de nieuwe bewoners aan het einde van 2009 in Borgheerd gaan wonen. Hun droom wordt dan werkelijkheid. Over de Stichting Wooninitiatief Haren: De Stichting Wooninitiatief Haren is in 2006 opgericht om te voorzien in de woonbehoefte
van een groep jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. De groep bestaat op dit
moment uit 11toekomstige bewoners. In de stichting zitten alle ouders van de toekomstige bewoners. Allen zijn actief in een of meerdere commissies ter voorbereiding op de realisatie van Borgheerd. Door het opzetten en beheren van een woonvorm, met zorg die is afgestemd op de individuele behoeften van de bewoners, wil de stichting bereiken dat hun kinderen (begeleid) zelfstandig kunnen wonen. Op die manier kunnen ze zich verder ontwikkelen en samen op eigen benen staan.
www.wooninitiatiefborgheerd.nl

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Na vijf jaar zeg ik: fusie Haren-Groningen was goed voor Haren.

Ga naar het Poll archief