De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 12 augustus, 2022

zaterdag 20 december 2014

Nieuws:

GVH schaart zich achter college inzake herindeling

Door: Redactie

Het mag geen verrassing heten, GVH steunt de keuze van het college van B & W om te gaan fuseren met de gemeente Tynaarlo. Dat advies wordt op 12 januari voorgelegd aan de raad, die vervolgens een keuze zal maken. GVH heeft haar reactie toegelicht in een verklaring (zie onder).

Tekst GVH

Verklaring Gezond verstand Haren over Bestuurlijke Toekomst Haren
In het verkiezingsprogramma van Gezond Verstand Haren is duidelijk te lezen waar de partij voor staat:

“Gezond Verstand Haren is trots op de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Wij koesteren onze dorpse waarden en kwaliteiten. Wij zijn wars van stadse allures en zijn van mening dat de inwoners samen de gemeente maken tot wat hij is.”

“Wij willen het dorpse gevoel behouden, zonder goede ontwikkelingen tegen te gaan en met behoud van dat wat we nu allemaal zo belangrijk vinden.”

In het coalitieakkoord is afgesproken dat we het proces van afweging tot besluitvorming zorgvuldig wilden doen. In de totstandkoming van het nu voorliggende collegevoorstel tot verkenning naar een fusie met de gemeente Tynaarlo zien wij, dat aan de voorwaarden om tot besluitvorming te komen, alles is gedaan om tot een zorgvuldige afweging te komen.
Belangrijke elementen hierin zijn onder andere de mening van de inwoners en ondernemers en de onderzoeken naar de draagkracht van de ambtelijke organisatie en de financiële duurzaamheid van de gemeente naar de toekomst toe. Gezond Verstand Haren hecht veel waarde aan deze elementen!
Gezond Verstand Haren is blij dat er nu een unaniem gedragen collegevoorstel ligt. Wij zullen dit voorstel met fractie, bestuur en leden de komende weken toetsen aan de uitgangspunten van onze partij. De mening van het burgercomité, spreekbuis van een groot deel van de Harense samenleving, de uitkomsten van het jongerendebat en zo mogelijk de visie van de jongerenraad i.o. worden ook meegenomen in onze afwegingen. Dit alles om 12 januari tot een zorgvuldig afgewogen standpunt te komen dat recht doet aan een te nemen weloverwogen breed gedragen besluit op 12 januari 2015.

De fractie van Gezond Verstand Haren
Meinard Wolters
Esther Wiersema
Fred Dellebarre
Diny Does
Frans Mertens
Arjan Sloot

 

 

 

3 reacties

henk zegt:

Gezond Verstand Haren is “wars van stadse allures”; misschien kan iemand van de fractie dit eens nader uitleggen?

21 december 2014 om 17:37
Harm Jan Verweij zegt:

In de verklaring van de fractie van GVH lees ik dat men positief is over het feit dat er een unaniem collegevoorstel ligt en is men positief over de zorgvuldigheid waarmee het voorstel tot stand is gekomen. Echter, tegelijkertijd geeft men aan dat men nog moet beginnen met de eigen standpuntbepaling.

En natuurlijk zou het me verbazen als het uiteindelijke standpunt van de fractie van GVH een afwijzing zal inhouden van het Collegevoorstel, ik verwacht hooguit enige kanttekeningen maar de fractie is vrij, niet gebonden aan het Collegevoorstel, en op dit moment reserveert men nog de ruimte om uiteindelijk alle kanten uit te kunnen. De kop boven het artikel lijkt me op dit moment dan ook onterecht.

21 december 2014 om 19:48
Peter zegt:

Haren moet gewoon zelfstandig blijven, aldus deze ex-Harenaar die er verstand van heeft, want hij is burgemeester van een plaats met vergelijkbare omvang!

http://www.rtvsternet.nl/hans-gerritsen-haaksbergen-moet-zelfstandig-blijven/nieuws/item?174309

8 januari 2015 om 15:31

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.