De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 januari, 2021

donderdag 10 september 2020

Nieuws:

Haren raakt Diftar kwijt ondanks afspraak in bestuursakkoord: Diftar-drama in de kleine uurtjes

Door: Redactie

De afgelopen nacht bracht weinig goeds op politiek vlak. Enerzijds liep de raadsvergadering uit tot 2.00 uur, anderzijds vond de raad een halfslachtige uitweg uit de sores rond het thema ‘afvalbeleid’. Voor Haren is de uitkomst belangrijk, want de voormalige gemeente raakt nu voorlopig haar Diftar kwijt. Vanaf 1 januari 2021 gaan alle inwoners van de gemeente Groningen een vast bedrag betalen voor hun afval, ongeacht het aantal keren (of het aantal kilo’s) dat men afval bij de weg zet.

Diftar, maar welke Diftar dan?
Bij aanvang van de vergadering leek de raad te koersen op het invoeren van Diftar ‘Gronings model’. Tijdens de vergadering praatte de raad zich muurvast en kon ook wethouder Chakor de Gordiaanse knoop niet meer ontwarren. Invoering van Diftar ‘Gronings model’ (het aantal keren dat je afval bij de weg zet bepaalt je kosten) is namelijk heel wat anders dan Diftar ‘Harens model'(het aantal kilo’s dat je aanbiedt bepaalt je kosten). Het College probeerde met de naam ‘Diftar’ de beide varianten onder één noemer weg te moffelen, maar wakkere Harenaars hadden dat verhaal allang doorgeprikt. Ook de VVD en D66 in de raad maakten een onderscheid tussen de twee ‘Diftars’ en drongen aan op een onderzoek naar de mogelijkheden van het ‘Harens model'(dus afval wegen).

Warrig
Rond middernacht liep de discussiemotor helemaal vast en werd er geschorst. Tijdens de schorsing werd de sfeer onder fracties wat grimmiger en werd er (wellicht door het late tijdstip) niet meer echt efficiënt gedebatteerd. VVD en Groen Links wilden uiteindelijk via een amendement graag de afspraak maken dat er een onderzoek naar Diftar ‘Harens model’ zou komen, voorzien van een einddatum. De burgemeester waarschuwde voor de financiële gevolgen van Diftar ‘Harens model’ (kosten van weegapparatuur e.d.). Over de tekst van een mogelijk nachtelijk besluit vielen raadsleden over elkaar heen. Ten einde raad stelde burgemeester Koen Schuiling dan maar voor om de beslissing uit te stellen. Opnieuw volgde er een lange schorsing, waarbij naar verluidt het niveau van de beraadslagingen in de wandelgangen er niet op vooruit ging. Als bewijs van radeloosheid opperde wethouder Chakor nog om tot 2023 afval in te zamelen voor een vast bedrag (vastrecht) en daarna te kijken of een overstap naar Diftar (Gronings of Harens model) haalbaar zou zijn. Dat was een voorbode van het uiteindelijk besluit van de raad. Feitelijk een uitstel van de beslissing.

Het resultaat van het Diftar-drama is dat vanaf 1 januari 2021 in de gehele gemeente Groningen (dus ook de voormalige gemeente Haren) afval wordt belast met een vastrecht-tarief. De gemeente gaat onderzoeken of Diftar op de één of andere manier later toch haalbaar zal zijn.

Haren raakt Diftar kwijt
Met de politieke warboel in de gemeenteraad is Diftar in Haren gesneuveld. In dat systeem wordt afval gewogen en betalen mensen met weinig kilo’s dus minder dan mensen met veel kilo’s afval. Bij de introductie rond 2002 door de gemeente Haren bestond bij critici de vrees, dat er afval zou worden gedumpt in bermen en sloten. Maar dat effect was er nauwelijks. Onlangs bleek bij onderzoek dat 80% van de Harenaars tevreden waren met Diftar ‘Harens model’. Het zou het afvalbewustzijn stimuleren. Bij het vastleggen van een bestuursovereenkomst (soort fusie-contract) in 2018 hebben de gemeenten Groningen en Haren met elkaar afgesproken dat Haren haar Diftar zou behouden. Die afspraak kan dus nu bij het afval. Hoe zwaarwegend die afspraak ooit is geweest zal niemand weten, want gewogen wordt er vanaf 1 januari dus niet meer.

Michiel Verbeek, oud-wethouder

Harense oud-wethouder: ‘Bizar’
Oud-wethouder Michiel Verbeek, destijds de geestelijk vader van Diftar in Haren, vindt de hele gang van zaken een ‘merkwaardige vertoning’. Hij zegt: “Ik vind het vreemd, dat de consequentie van Diftar ‘op gewicht’ nog helemaal niet door de gemeente is onderzocht en doorgerekend.” Verbeek is er nu ook achter gekomen, dat er juridisch geen bezwaren zijn om binnen één gemeente twee vormen van Diftar te hanteren. Dat zou betekenen dat b.v. in de stad mensen betalen per keer dat ze afval in de ondergrondse container gooien en dat eigenaren van een afvalcontainer (groen en grijs) op gewicht worden afgerekend. Volgens Verbeek was deze ontdekking voor verschillende fracties een mooi aanknopingspunt om Diftar toch in verschillende vormen te blijven gebruiken. “Maar dit kwam allemaal op tafel in de laatste minuten voor de besluitvorming. Dat blijft bizar”, aldus de oud-wethouder. Hij sprak vorige week in bij de raad en pleitte voor Diftar ‘Harens model’.

13 reacties

Nounja zegt:

Politici. Het zijn allemaal beroepscriminelen. Ik denk dat ik mijn afspraak met de gemeente ook niet meer ga nakomen en maar niet meer ga betalen. Kennelijk werkt dat zo. Begrijp niet dat er vanuit Haren nog geen demonstraties georganiseerd worden. Even een paar trekkers lenen en op naar de grote markt.

10 september 2020 om 16:50
Ronald zegt:

Wat een vreugde om bij zo’n duurzame en betrouwbare gemeente te mogen horen….. niet dus. De inwoners van de dorpen van Haren gaan 30 jaar achteruit in de tijd qua afvalverwerking.

11 september 2020 om 08:52
Snap er niets van zegt:

Oud papier en flessen kunnen straks gewoon weer in de grijze container. De groene container kan ook wel worden afgeschaft als we toch bezig zijn met terug te stappen in de tijd. Ik kan dit mijn kinderen niet uitleggen. Een beter milieu begint bij jezelf maar het wordt ons wel moeilijk gemaakt door de gemeente. Echt onbegrijpelijk!!

11 september 2020 om 11:22
InwonerVanHaren zegt:

Mooi, ik heb nog wat puin.

11 september 2020 om 12:20
AW zegt:

En zo blijkt weer dat politici er niet zitten voor het belang van de burger maar slechts voor eigen belang. Ze hebben 1 geluk dat ze nergens op afgerekend worden zoals bij een normaal commercieel bedrijf.

11 september 2020 om 13:22
Piet zegt:

Prima, niet meer per kilo betalen dus. Hoef ik niet meer de oude pakken vla en yogurt leeg te knijpen in de gootsteen. Is beter voor de waterzuivering. Glas kan er nu ook weer in want dat scheelde ook gewicht, dus kosten.

11 september 2020 om 17:13
ABF zegt:

Het is idioot gewoon. Hoe lang kan dit doorgaan om geld van ons te innen. Lasten zijn met bijna 1000 euro verhoogd sinds wij bij de stad horen.
Absurd dat dit mag, diefstal is het.

11 september 2020 om 22:37
Lisette zegt:

Wel bijzonder deze reacties…lijkt n beetje alsof het de reageerders er ook om gaat dat t geld n drijfveer voor de individuele burger zou zijn en niet dat ieder er zelf voor zorgt om zo min mogelijk afval te produceren….want een betere wereld begint nog steeds bij iedere burger zelf, die er zelf voor kan en zou moeten kiezen om zo min mogelijk afval te veroorzaken om deze wereld niet nog verder naar de ellende te brengen….want ook daarin heeft iedereen zelf een keuze!

11 september 2020 om 23:09
MHBM zegt:

Weer zo’n staaltje van politiek amateurisme en bestuurlijke chaos. Met dat stadsbestuur moeten we het helaas doen.

12 september 2020 om 10:55
Cees zegt:

Milieuvriendelijk gedrag wordt de nek omgedraaid en het lijkt op tegenwerking lvan de voorbereiding door de gemeente. Alle scenario’ s hadden toch al op tafel moeten liggen.
inclusief schenden fusieafspraak weer eens een knauw in vertrouwen in de overheid.
Je krijgt de neiging om maar eens flink gebruik te gaan maken van grijze container.

12 september 2020 om 18:33
Harenaar zegt:

@Lisette: Inderdaad. Het is wel duidelijk dat deze mensen hun afval alleen maar scheiden omdat het geld oplevert, want zodra het financiële voordeel wegvalt stoppen ze ermee.
Aan de positieve kant kan dus wel geconcludeerd worden dat diftar werkt 🙂

14 september 2020 om 09:10
Helder zegt:

Dit is de bestuurskracht waar we naar op zoek zijn. Volgens mij is de voormalige gedeputeerde niet de enige met een probleempje, indien men de Groningse politiek afschaft, dan kunnen de slijterijen wel sluiten…

De drafsport wordt dezelfde avond nog even vakkundige de nek om gedraaid, ondanks het ontbreken van een uitgewerkt plan, begroting en onderzoek naar de drafbaan als toonaangevend evenemententerrein.

En vervolgens kan diftar onder andere geen doorgang vinden omdat men niet de verschillende mogelijkheden van afvalverwerking heeft onderzocht, en de daarmee gemoeide kosten nog niet in kaart heeft gebracht.

Wie hier de logica in kan vinden mag het zeggen…

14 september 2020 om 13:30
Eduard zegt:

Piet heeft gelijk.

We proppen dan onze containers maar weer vol.
Zoals plastic, papier, verfblikken, glas, afgedankte elektra of ander zaken die we nu netjes naar het werfterrein van de gemeente brengen.
Composthoop schaffen we ook maar af en deponeren alle groen ook maar in de container.

De gemeente moet het eerst onderzoeken, het lijkt meer op werk zoeken. Ze kunnen de diftar van de v.m. gemeente Haren gewoon kopiëren .

Als groene gemeente laat Groningen hier wel een kans liggen.

Als de gemeente Groningen meer in rekening gaat brengen, moeten ze er ook maar wat voor doen.

Lang leve de samenvoeging.

16 september 2020 om 09:21

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.