De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 18 september, 2020

donderdag 13 juni 2019

Nieuws:

Haren sluit 2018 toch met verlies van 2,2 miljoen af, groot-Groningen boekt positief resultaat van bijna 40 miljoen

Door: Redactie

De gemeente Groningen maakt vandaag de jaarrekening van 2018 bekend en meldt dat de voormalige gemeente Haren met een verlies van 2,2 miljoen het jaar 2018 heeft afgesloten. Dat is niet in lijn met de verwachtingen, omdat Haren in 2017 nog een sluitende meerjarenbegroting presenteerde. Groningen heeft wel een verklaring voor het verlies in het zicht van de haven: men noemt daarbij het spaaklopen van het project Haderaplein als een oorzaak.

In dat project werd 2,1 miljoen winst reeds meegenomen in de begroting van Haren. Nu het project in 2018 door de raad is stilgelegd, is de verwachte winst nooit geïncasseerd. Als geheel heeft groot-Groningen het jaar wel met een positief saldo kunnen afsluiten.

Hoe zat het ook alweer met het Haderaplein?

In september 2018 strandde het bouwproject van woningen en winkels. De raad had oren naar de grieven van omwonenden en het proces van aanbesteding was niet zo mooi verlopen. In de raadsvergadering van september waarschuwde het College de raad nog dat het afblazen ook financiële gevolgen zou hebben voor de nieuwe gemeente Groningen. Waarom?

1.De gemeente maakt op de grondverkoop aan Explorius 2.1 miljoen euro winst. Die zal verdampen als het project niet doorgaat.
2.De gemeente loopt forse inkomsten mis aan bouwleges als er niet gebouwd gaat worden. Daar komt bij dat de personele bezetting vaste kosten kent, die dus moeten worden verdeeld over andere projecten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Daar zullen de leges moeten stijgen en dat zal niet worden gewaardeerd.

Per saldo voorspelde het College in de notitie, dat de vermogenspositie van de gemeente na de fuisie een deuk zal oplopen. Men had in de begroting van 2019 namelijk al rekening gehouden met de winst op het Raadhuisplein. Als het plan niet doorgaat zal men de begroting aanpassen, nog voordat de fusie een feit is, zodat er een eerlijk beeld ontstaat over de bruidsschat voor Groningen. Die is dus minder waard.

Toelichting
De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer sluiten gezamenlijk het jaar 2018 positief af met een resultaat van 39,2 miljoen euro. De voormalige gemeente Groningen sloot af met een positief saldo van 40 miljoen euro, Ten Boer had een voordelig resultaat van 1,4 miljoen euro. Haren sloot af met een nadelig resultaat van 2,2 miljoen euro. Dit resultaat heeft onder andere te maken met het, in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan, stopzetten van de ontwikkeling van het Haderaplein en een administratieve correctie van onderhoudslasten.
Het resultaat van 39,2 miljoen ontstond voor een groot deel doordat uitvoering of beleid over de jaargrens heenliep. Het geld blijft beschikbaar voor het oorspronkelijke doel.

Bijzonder jaar
De (nieuwe) gemeente Groningen kijkt terug op een bijzonder jaar. Op 10 juli 2018 werd het voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer aangenomen door de Eerste Kamer. Vanaf dit moment hebben de gemeenten voorbereidingen getroffen om vanaf 1 januari 2019 als één gemeente verder te gaan. Deze voorbereiding heeft zorgvuldig plaatsgevonden. De wettelijke taken van de gemeente zijn overgedragen naar de nieuwe gemeente Groningen.

Wethouder Financiën Paul de Rook: “De winkel moest gewoon open blijven tijdens de enorme klus van de herindeling. Daar hebben alle drie de voormalige gemeenten hun steentje aan bijgedragen. In zowel Groningen, Haren als Ten Boer zijn mooie resultaten geboekt, zowel beleidsmatig als ook financieel. Ik ben daar als wethouder Financiën trots op”.

3 reacties

Rene valkema zegt:

Bijzonder om winsten te nemen als deze nog niet zijn gerealiseerd. Normaal stel je winsten uit totdat het zeker is, verliezen daar en tegen neem je direct. Het was pronken met veren die er niet waren.
Enfin, het doet er niet meer toe. Het boek is gesloten.
De gebiedsmanager moet ik zeggen doet goed werk. Een verzoek wordt nu binnen een week geregeld. Top.

13 juni 2019 om 22:57
Helder zegt:

@Valkema

Citaat uit Haren de Krant van december 2018:

“De nieuwe gemeente Groningen moet nu opnieuw contact opnemen met Explorius om te zien of er mogelijkheden zijn om het plan in een andere vorm alsnog door te zetten. Voor de buren van de Molenweg is dit goed nieuws. Zij waren fel tegen de plannen en vonden het bouwblok met appartementen en supermarkt te groot. Bovendien vond men dat het verkeer niet goed werd geregeld. Voor de gemeente Haren is het slecht nieuws, want aan de transactie zou men ruim twee miljoen euro verdienen. Dat bedrag was alvast geplust bij de begroting voor 2019. De opbrengst van het project was nodig, omdat bij de bouw van het gemeentehuis in 2010 deze winst werd meegeteld in de financiering van dat nieuwe gemeentehuis. Overigens werd toen over zes miljoen gedroomd.

Historie
Reeds in 2009 was de bouw op het Haderaplein/Raadhuisplein veelbesproken. Haren kookte door de discussies over de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Dat moest medegefinancierd worden met 6 miljoen euro. Toen dat bedrag in stilte flink omlaag werd bijgesteld leidde dit in 2011 zelfs tot een raadsenquête, omdat wethouder Jeroen Niezen ervan werd verdacht deze waardevermindering geheim te hebben gehouden om de verkiezingen van 2010 niet negatief te beïnvloeden. De communicatie was inderdaad warrig geweest, stelde de commissie onder leiding van René Valkema vast.”

Reeds in 2009 was men aan het pronken met veren die er niet waren, maar toen was er slechts sprake van warrige communicatie stelde de commissie onder leiding van René Valkema vast.

14 juni 2019 om 09:30
Ben zegt:

@rene valkema

het is maar van welke kant je een en ander bekijkt, ik kan me herinnneren dat er in de diverse bestuurdersperioden veel geschoven en genomen is. Ook de perioden waar ene heer Rene Valkema een vinger in de politieke Harense pap heeft gehad.

het is erg fijn te vernemen dat door u gesteld wordt dat een verzoek nu binnen een week geregeld is. Geeft de burger moet zeker de vele (ex-)harenen hier heel andere ervaringen mee stellen te hebben.

14 juni 2019 om 16:19

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.