De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 november, 2019

woensdag 14 augustus 2019

Nieuws:

Harenaars bundelen kracht: groen geweten gaat landschappelijke waarden bewaken

Door: Redactie

Na ruim een half jaar begint zich een patroon af te tekenen: Harenaars organiseren zich opnieuw om ‘Harense waarden’ te beschermen tegen mogelijk ‘stadse’ invloeden. Zo is Harens Belang opgericht om Harense evenementen en verenigingen uit de stadse wind te houden en werd onlangs de Stichting Landelijk Gebied Haren opgericht. Deze wil de landschappelijke en ecologische waarden van Haren verdedigen tegen invloed van stadse plannenmakers. Het was te voorzien dat Haren in staat is om zich te organiseren en de eerste signalen bevestigen dat beeld.

Bundeling van krachten
De Stichting Landelijk Gebied Haren is een vervolg op de Stichting Scharlakenring (ooit opgezet door het groene geweten van Haren, Thijs Duijm) en de Stichting Behoud Landelijk Gebied Harendermolen. Beide stichtingen bewaakten een flink gebied aan de zuidkant van Haren. Dat gebied wordt nu uitgebreid richting Glimmen, Noordlaren en Onnen. Feitelijk richt men zich op de gehele voormalige gemeente Haren. Tezamen gaan zij nu verder als de Stichting Landelijk Gebied Haren. Het valt te verwachten dat deze club (waar nodig) een serieuze beïnvloeder zal zijn van Groningse plannenmakers. De betrokkenen hebben vaak een juridische, dan wel ‘groene’ achtergrond en laten zich niet snel afschepen door overheden. Op 19 september om 19.30 uur presenteert de stichting zich aan belangstellenden in ‘t Clockhuys.

De statutaire doelstelling luidt: “De stichting stelt zich ten doel de bescherming en bevordering van de landschappelijke, cultuurhistorische, milieu- en natuurwaarden van het landelijk gebied rondom en in (de voormalige gemeente) Haren, een en ander in de ruimste zin van het woord en met inbegrip van natuur-inclusieve landbouw”.

Gesprekspartner en belangenbehartiger
De stichting wil geen tegenstander, maar gesprekspartner worden van Gemeente, Provincie, Waterschap, natuur- en milieuorganisaties en verenigingen van dorpsbelangen in het gebied. Men zegt: “Kortom: de stichting wil de oren en ogen zijn van het landelijk gebied van Haren en wil bewoners een platform bieden. Een stichting alleen is echter niet voldoende. Zij vormt als het ware een juridische paraplu waaronder we actie kunnen ondernemen. Een paraplu ontleent haar bestaansrecht aan wie er onder schuilt. Dat zijn de inwoners van de voormalige gemeente Haren die het buitengebied een warm hart toedragen. Zonder actieve belangstellenden zijn we een papieren tijger en dat willen we beslist niet.”
Op 19 september a.s. om 19.30 uur is er een informatiebijeenkomst in ‘t Clockhuys te Haren. Daar zullen de initiatiefnemers hun plannen en visies toelichten. Men gaat in op kansen en bedreigingen in het landelijk gebied, waarbij men ervaringen en inzichten met de aanwezigen wil bespreken.

3 reacties

Inwoner zegt:

Lijkt me een goed initiatief. In Haren-Noord is er al veel mooi landelijk gebied en historisch groen gesneuveld voor Vinex-achtige nieuwbouw. Wegen raken overvol door al het extra verkeer dat dit met zich meebrengt. Stop de uitverkoop van Harens groen aan projectontwikkelaars die er alleen maar op uit zijn om er zoveel mogelijk uit te slepen per hectare.

15 augustus 2019 om 11:16
Rene Valkema zegt:

Goed initiatief. Top.

15 augustus 2019 om 13:09
Michel van den Bogae zegt:

Goed initiatief! Haren-noord met bijvoorbeeld het tussengebied Groningen-Haren worden niet genoemd. Valt dat ook binnen het aandachtsgebied? Contactgegevens ontbreken. Kan men donateur worden? Nieuwsbrief? I.i.g. succes!

29 september 2019 om 09:36

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.