De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 8 Juli, 2020

maandag 25 mei 2020

Nieuws:

Henk Krol (PvdT) wakkert verzet tegen fusie weer aan

Door: Redactie

Henk Krol (voorheen 50Plus) van de Partij voor de Toekomst heeft een doos met oud zeer geopend: de fusie van Haren en Groningen (2019). Hij heeft een lijst met 50 vragen gesteld aan minister K. Ollongren, die destijds de fusie heeft bekrachtigd.

De vragen geven blijk van ernstig wantrouwen tegen het gevolgde proces, waarbij Haren tegen de zin van de raad werd gedwongen tot de fusie met Groningen. In zijn eerste vragen verifieert Krol de regels, die moeten voorkomen dat gemeenten tegen hun zin worden ‘geannexeerd’ doordat een provincie onzorgvuldig handelt. Hij wil weten of die wettelijke bescherming ook voor Haren gold. Stap voor stap, vraag voor vraag dwingt Krol de minister te erkennen, dat Haren niet de bescherming heeft gekregen die het zo vurig wenste. En waar Haren recht op had. De vragenlijst roept dus ook een sfeer op van een verhoor, dat uiteindelijk zou moeten leiden tot een bekentenis. In het geval van Ollongren zou die bekentenis moeten inhouden, dat Haren niet is samengevoegd tot een nieuwe gemeente maar door Groningen simpel is geannexeerd. Voorts zou de minister moeten bekennen, dat de rechten van de lokale gemeenteraad zijn genegeerd, met de fusie als gevolg. Hij vraagt de minister waarom de provincie Groningen haar eigen beleidskader Gemeentelijke Herindeling (2013) heeft overtreden. Krol vraagt ook welke actie de minister heeft ondernomen toen de raad en het college van Haren in 2017 een noodsignaal naar Den Haag stuurden over de gang van zaken. Krol besluit met de eis om een onafhankelijk onderzoek, waaruit zou kunnen blijken dat ministers en ambtenaren tegenover de Raad van State niet hebben gezegd op de hoogte te zijn van de foute processen in Haren. Terwijl het al heel lang duidelijk was, dat in Haren geen meerderheid in de raad was voor een fusie.

10 reacties

Henk zegt:

En als straks blijkt dat Haren op een niet al te frisse manier is overgenomen door de gemeente Groningen wat kun je er nog verder aan doen dan…alles weer terugdraaien? Dat zal nooit gebeuren. Schade vergoeding voor de inwoners van Haren? ook niet. Een tegemoetkoming in bijvoorbeeld het niet hoeven betalen van hondenbelasting? Wel zwarte pieten toelaten in Haren? Het werd ons gewoon in de maag gesplitst.

25 mei 2020 om 18:21
Rene Valkema zegt:

Henk Krol, partij van de toekomst kijkt achterom naar het verleden. Je zou verwachten dat hij met vergezichten komt. Niet dus, gemiste kans.
En er bestaat een instantie die de procedure toetst. Dat heet de Eerste Kamer. Die heeft de herindeling goedgekeurd. Er is geen weg terug.

26 mei 2020 om 18:33
hilde mulder zegt:

Daar gaan we weer…
Wie oh wie heeft Henk Krol zover gekregen en voor zijn karretje gespannen.

27 mei 2020 om 11:41
Ben zegt:

@rene valkema @hilde mulder, c.s.,

Wat is het probleem dat de democratie getoetst wordt en vecontorleerd of alles maar behorem is gelopen.

De uitkomst maakt voor een en altikd duodelijk wat er gebeurd is en of het de toets der tijd en kritiek kan doorstaan.
In dit licht begrijp ik iw reactie niet en zou u de actie en vragen door de heer Krol juist moeten toe juichen

Immer zoals zo vaak door u gesteld is alles correct gegaan, of is er toch een adder inder het gras?

27 mei 2020 om 23:22
Jan Pelder zegt:

Gezien een paar reacties zijn sommige mensen bang voor de uitkomst/waarheid

29 mei 2020 om 14:21
Joop Bakker zegt:

Wie de historie wil negeren kan geen visie op de toekomst bouwen. Er zijn vele historische gebeurtenissen waarvan men de onderste steen heeft willen blootleggen. Een politiek orgaan is daartoe niet in staat. Adequate vragen aan de verantwoordelijke minister wel. Niet alleen de raad, maar ook 76% van de Harenaars was tegen het bestuurlijk samengaan. Ik zit ook nog met een bittere nasmaak en on-af gevoel van het hele proces en de rol die ondermeer het provincie-bestuur heeft gespeeld.

29 mei 2020 om 14:52
Jan Pelder zegt:

Gezien een paar reacties zijn sommige mensen bang voor de uitkomst

31 mei 2020 om 12:35
Rodney H zegt:

Grappig en triest tegelijk dat die herindeling van haren nog steeds zo’n impact heeft.
Henk K. wil graag i d publiciteit komen en dat lukt met deze aktie weer eens. Nog een jaartje HJ inde TK en dan hoor je er nooit meer iets van.
Wat die herindeling betreft, die is op democratische wijze tot stand gekomen, niet besloten door het provinciebestuur maar door 1e en 2e kamer zoals het hoort, de provincie heeft alleen geadviseerd. Dat Joop Bakker daar nog steeds niet blij mee is is z’n goed recht. De rol van 2 wethouders en het burgercomite is echter ook zeer dubieus geweest (leugens, bedrog en halve waarheden). En JB ….. 76% van de Harenaars? U bedoelt wellicht van de kiesgerechtigde Harenaars. Zo blijkt maar weer eens hoe er in haren met cijfers wordt omgegaan …….

2 juni 2020 om 12:34
Stefan zegt:

Op deze manier olie op het vuur gooien heeft geen zin, Rodney. Het proces is helemaal fout verlopen: we hebben in het referendum duidelijk nee gezegd en de provincie heeft duidelijk gemaakt schijt te hebben aan deze democratische keuze. De boosheid, frustratie en chagrijn is niet binnen een paar jaartjes weg, dat kost minimaal tien jaar. Dat is gewoon niet anders.
Wat mij zeer heeft verbaasd is dat het nieuwe college en de nieuwe burgemeester dit hangijzer vanaf het begin hebben genegeerd en niet hebben durven aanpakken. Schuiling had iets moeten doen richting Haren, nu wordt er niets opgelost.

2 juni 2020 om 21:59
Helder zegt:

@valkema

De procedures rondom de gaswinning in Groningen zijn ook altijd getoetst, om maar eens een voorbeeld te noemen. Dus wat zeuren ze daar eigenlijk…

3 juni 2020 om 14:14

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.