De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 18 Juli, 2019

donderdag 31 januari 2019

Nieuws:

Humanitas Haren gaat op in Groningen. Oud-gediende geëerd.

Door: Redactie

Op 30 januari nam Humanitas District Noord afscheid van Peter Drenth. Peter heeft zich vrijwillig meer dan 25 jaar ingezet als zeer actief en betrokken bestuurder van Humanitas afdeling Haren. Reden voor het hoofdbestuur van Humanitas om hem tijdens zijn afscheidsreceptie in Paviljoen Sassenheim te verrassen met een benoeming tot lid van verdienste. Tevens markeert deze bijeenkomst ook de samenvoeging van Humanitas afdeling Groningen met de afdeling Haren.

Gedurende de afgelopen 25 jaar was Peter bestuurlijk actief zowel in de rol van penningmeester als secretaris. Peter heeft daarnaast meerdere vrijwilligersprojecten opgezet en gecoördineerd. Eén van de projecten waar Peter nauw bij betrokken was is de ‘Thuisadministratie’. Hierbij ondersteunen vrijwilligers mensen bij het ordenen van hun financiële administratie. In 2018 maakten 40 mensen in Haren gebruik van deze ondersteuning die door 10 vrijwilligers werd geboden.

Eveneens was Peter een van de initiatiefnemers van de ‘Kanskaartenactie’. Op deze kaart staan alle landelijke en gemeentelijke voorzieningen waar mensen met een minimum inkomen gebruik van kunnen maken. In meerdere wijken van Haren zijn deze kaarten verspreid. Mensen konden een beroep doen op Humanitas voor ondersteuning bij het gebruik maken van genoemde regelingen. Bovendien verzorgde hij in december nog 62 Sinterklaascadeautjes voor kinderen uit gezinnen met onvoldoende financiële mogelijkheden. Voldoende redenen voor het hoofdbestuur van Humanitas om Peter te benoemen tot lid van verdienste van de vereniging Humanitas.

Gevolgen gemeentelijke herindeling
Met ingang van 1 januari 2019 is er een nieuwe Gemeente Groningen, na de samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Dat betekent dat er ook voor Humanitas veranderingen plaatsvinden. Piet Mulder, afdelingsmanager a.i: “Onze afdeling heeft als werkgebied de hele gemeente Groningen. Dus ook voor ons ontstaat een nieuwe situatie waar we ons op moeten organiseren. Daar maken we met de gemeente nieuwe afspraken over. Uitgangspunt blijft natuurlijk dat vrijwilligersactiviteiten gewoon door kunnen gaan. “

Bestaande ‘Harense’ Humanitas-activiteiten, zoals de ‘Thuisadministratie’, de ‘Speelgoedactie’ en het werven van kinderen voor de kindervakantieweken’, voegen we samen onder Humanitas Groningen. Naar andere ‘Groningse’ activiteiten als ‘Vriendschappelijk Huisbezoek’ en ‘Vrijwilliger en Dementie’ bijvoorbeeld, weten Harenaars de weg al te vinden. Daar verandert dus niets. Over mogelijke uitbreiding met activiteiten als Mantelzorgondersteuning en Maatschappelijke begeleiding Vluchtelingen, zijn we met de gemeente en Torion in gesprek. Piet Mulder: “2019 is een overgangsjaar. We nemen de tijd om één en ander onderling goed af te stemmen en te regelen.”

Humanitas
De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Humanitas heeft
meer dan 700 activiteiten, die verdeeld zijn over 6 thema’s: Eenzaamheid, Verlies,
Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie.. Jaarlijks geven 25.000 goed
geschoolde vrijwilligers zo’n 70.000 mensen het zelfvertrouwen om op eigen kracht
iets aan hun situatie te veranderen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.