De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 18 september, 2020

maandag 29 juni 2020

Nieuws:

Kinderen met mogelijke achterstand krijgen steuntje in kinderopvang

Door: Redactie

Binnen Stichting Kinderopvang Haren is de werkwijze van “speelleergroepen Harmonica (voor 2 – 4 jarigen)” vanaf januari 2020 in een nieuw jasje gegoten.
Er wordt nu gewerkt volgens het officiële programma van het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma “Piramide”. Alle pedagogisch medewerkers van Harmonica hebben een opleiding gevolgd voor het werken met dit programma. Zij hebben deze op donderdag 25 juni 2020 met succes afgerond, waarmee de Stichting binnen Haren als enige officieel gecertificeerde opvang voor VVE aanbiedt.

Er wordt gestructureerd gewerkt met thema’s, waarbij wordt aangesloten op het ontwikkelingsniveau en de interesses van de kinderen. Voorbeelden van deze thema’s zijn: “groot en klein”, “lente”, etc.
Er worden activiteiten aangeboden, zowel groepsgewijs als aan kleine groepjes of individuele kinderen, maar er is ook veel ruimte voor vrij spel. Elementen in het spel van kinderen worden aangegrepen om hen spelenderwijs dingen te laten ervaren en te leren. Het is geen schoolse setting, maar spelend leren.

Voor deelname zijn subsidies beschikbaar bij de gemeente Groningen. Kinderopvang Haren heeft nog enkele plekken vrij. Zie www.kinderopvangharen.nl

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.