De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 19 september, 2020

zaterdag 27 juni 2020

Nieuws:

Nieuwe impulsen winkeldorp Haren vragen om veel geld

Door: Redactie

Het centrum van Haren is van waarde voor de leefbaarheid van het dorp. De aantrekkelijkheid van het centrum wordt bepaald door de ruim honderd winkels en bedrijven. Is het dorp na het Komplan 1998 weer eens toe aan onderhoud op het gebied van imago en marketing? Ja, zeggen deskundigen.

foto: Mischa de Gier wil het dorpscentrum vooruit helpen…

De initiatiefnemers
De vereniging Ondernemend Haren heeft als functie om de krachten (en financiën) van winkeliers te bundelen. Daarbij heeft deze vereniging de support nodig van het Dorpsfonds Haren (geld) en de gemeente Groningen (faciliteren, vergunningen, regelgeving, parkeerbeleid). Zijn deze partijen gedrieën in staat om Haren een grondige onderhoudsbeurt te geven op het gebied van aantrekkelijkheid? We vragen het aan Mischa de Gier van adviesbureau Broekhuis, Rijs & De Gier Advisering uit Zuidhorn. Hij adviseert het dorp sinds twee jaar.

Hamvragen
Met ‘onderhoudsbeurt’ wordt bedoeld, dat Harense ondernemers in de spiegel kijken om te controleren of zij wel klantvriendelijk zijn. En of hun winkels er aantrekkelijk uitzien. Of de consument zich welkom voelt en de auto kan parkeren. Zijn de verwijzingen naar parkeerplaatsen in orde? Zorgt de horeca voor een prettig verblijfsklimaat? Is het winkelaanbod gevarieerd? En is Haren ook aantrekkelijk voor nieuwe ondernemers, zodat leegstand wordt voorkomen? Dit zijn zoveel facetten tegelijk, dat Haren daarbij in 2018 de hulp heeft ingeroepen van BRDG Advies. “Laat ik voorop stellen, dat Haren beslist niet op achterstand staat”, zegt Mischa de Gier. “Met de leegstand valt het mee als je het vergelijkt met veel andere kernen. En het dorp ziet er netjes uit. Toch moet je niet achterover leunen. Je moet op zoek naar verbeterpunten.” Het bureau van De Gier heeft een analyse gemaakt van Haren en die resulteerde in 2018 in een actieplan om het dorp aantrekkelijker en gastvrijer te maken.

On hold
Wegens de crisis zijn de plannen in de ijskast gezet en De Gier ontwikkelde in allerijl een ‘toolkit’ voor ondernemers om snel in te spelen op de 1,5 meter maatregelen. “Enerzijds om winkels te helpen met overleven (ook financieel) en anderzijds door hen te steunen bij actuele problemen in hun bedrijf”, zegt De Gier.

Zijn winkels aantrekkelijk?
Achter de schermen wordt gewerkt aan een bidbook, om nieuwe ondernemers naar Haren te lokken. “We laten ze zien waarom het hier mogelijk is om succesvol te ondernemen”, zegt De Gier. “Maar we zijn ook op de drempels gaan staan van de huidige winkels om te zien of je als consument wordt verleid om naar binnen te gaan. Dat noemen we een profileringsscan. Je kunt vanaf de drempel al zien of de verlichting, looproutes en zichtlijnen goed zijn.” Individueel ontvangen de winkeliers het rapport, voorzien van verbeterpunten. Van hen wordt een loyale houding gevraagd bij het uitvoeren van verbeterplannen. Onlangs is een begin gemaakt met het aanbrengen van grote foto’s op kale muren voor een beter uitstraling van het dorp. De eerste plek was de buitenmuur van Blokker aan het Eemke van der Veenpad. “Daar zie je foto’s van de Hortus”, zegt De Gier. “Door in het dorp met foto’s te laten zien waar Haren trots op is, straal je eenheid en enthousiasme uit.”

DNA is goed
Haren staat in pole-position, als we Mischa de Gier vrij vertalen. Hij zegt: “Het dorp straalt kwaliteit uit, waar winkeliers je goed adviseren. Een prachtig mode-aanbod, ze zouden meer moeten samenwerken. Het ondernemersklimaat is prettig. We hoeven geen winkelketens te smeken om zich hier te vestigen, want het DNA van Haren is goed.”


Bloemlezing uit het actieplan voor Haren
Groot onderhoud Haren kost jaarlijks minimaal 225.000 euro

Een analyse van de staat van onderhoud van ‘winkeldorp Haren’ heeft geleid tot een actieplan. Het is door de corona crisis tijdelijk on-hold gezet. Voorlopig richt het adviesbureau van Mischa de Gier zich op het ‘overleven’ van de crisis. Toch is het interessant om dit actieplan te lezen, omdat het vroeg of laat weer op tafel zal komen. De redactie las het en geeft hieronder een bloemlezing.

Geld nodig
Het actieplan vraagt investeringen van eenmalig minimaal 75.000 euro en jaarlijks 225.000 euro. Dat geld moet worden opgebracht door ondernemers, gemeente en Dorpsfonds. Wie welke lasten zou moeten dragen is nog niet duidelijk.

Speerpunten
-Werkgroep vastgoed inventariseert leegstand en gaat adviseren over de invulling ervan.
Men overlegt met de eigenaren over acties om de leegstand te bestrijden.
-Zodra de ontwikkeling van het Haderaplein start, wil men met de ontwikkelaar en gemeente in gesprek over invulling en aankleding (er komen appartementen, winkels en een Aldi).
-Men wil in overleg met banken, die nu vaak in panden op cruciale locaties zijn gevestigd, maar vooral een ‘gesloten’ uitstraling hebben.
-De looproutes moeten aantrekkelijk zijn voor het publiek. Het moeten ‘vanzelfsprekende’ routes worden en de zichtlijnen moeten worden verbeterd.
-Bewegwijzering, met name naar parkeerplaatsen, moet worden verbeterd.
Hiermee is in juni een begin gemaakt.
-Het parkeren zou zoveel mogelijk gratis moeten zijn en als er betaald moet worden dan achteraf. Overigens noemt De Gier het liever ‘gastvrij parkeren’. Wat hem betreft is gratis niet altijd het toverwoord.
-Parkeerplaatsen moeten ruimer en de bewegwijzering en verlichting in de parkeergarage kunnen veel beter.
-Laden en lossen van vrachtwagens veroorzaakt nu vaak verstopping op de Rijksstraatweg. men onderzoekt alternatieven, zoals vaste laad- en lostijden in het centrum.
-Het Raadhuisplein ziet er niet erg mooi uit en moet groener worden gemaakt.
-Saaie gevels mooier maken, bijvoorbeeld door groen of (zoals al te zien) het plaatsen van grote foto’s van Harense attracties.
-Welkom voelen als je het dorp binnenkomt. Daarvoor moeten de entrees worden aangepakt. Ook als je b.v. vanaf de Oldehof naar de Rijksstraatweg loopt.
-Kerkstraat: meer terrassen. En het terrein rond de kerk meer betrekken bij het centrum.
-Openbaar groen (met onderhoud) en straatmeubilair verbeteren.
-Bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, zodat de consument spelenderwijs andere winkels leert kennen. Zoals onlangs Bistro Heerlijk samenspeelde met Flashman mannenmode.
-Uitstraling van winkelpanden controleren en verbeterpunten aanreiken.
-Meer variatie horeca gewenst, o.a. nog een grand café op het Raadhuisplein.
-Kennis bij winkeliers vergroten over nieuwe trends en ontwikkelingen in de detailhandel.
-Marketingplan ontwikkelen om Haren te profileren in de regio (en in eigen dorp).Hierbij ook toerisme betrekken.
-Meer parkeerders op de transferiums naar Haren lokken.

Gemeente zegt: “De gemeente is op de hoogte van het actieplan. Wij hebben veelvuldig overleg met Haren en ervaren deze gesprekken als constructief. De invulling van het een en ander is nog onderwerp van gesprek en daarom doen kunnen we daar qua inhoud nu nog niet veel over zeggen.”
Voorzitter Henk Broekema van Ondernemend Haren zegt: (100 woorden) volgt: “We staan achter de uitkomsten van het onderzoek. Wij als ondernemers willen natuurlijk liever dat het actieplan gisteren dan vandaag wordt uitgevoerd. Het is hoog tijd om te oogsten, want Haren heeft potentie.”

Voorzitter Karel Jan Alssem van Dorpsfonds Haren zegt: “Het Dorpsfonds Haren is betrokken bij al deze plannen om Haren als woon- en winkeldorp aantrekkelijker maken. Waar mogelijk proberen we ook financieel te ondersteunen maar de middelen zijn ook van het Dorpsfonds helaas te beperkt om alle plannen te realiseren. Vanwege het snel veranderende winkellandschap en zeker ook vanwege corona, zullen de prioriteiten flexibel moeten zijn. Het actieplan is voor corona gemaakt namelijk. In samenspraak tussen gemeente, ondernemers en Dorpsfonds zullen de middelen ingezet moeten worden. “

Zie ook: www.ondernemendharen.nl en www.dorpsfondsharen.nl

5 reacties

ben zegt:

Omdat de scholen nu eenmaal aan de centrum kant van Haren zijn geplaatst tegen het spoor aan zou het Wellicht een idee zijn om de Rijksstraatweg op de schop te nemen. Hiermee de shared space een betere invulling geven zodat schoolgaande kinderen die de Rijksstraatweg moeten oversteken via het centrum een betere veiligere oversteek krijgen.
de fiets oversteek plaats die vaak over het hoofd gezien wordt door het verkeer op het Raadhuisplein beter herkenbaar en zichtbaar.
De rotonde bij de Rabobank vraagt te veel aandacht van een kind door de wijze van constructie als die nu is, met verkeerd van achterkomend gezien de oversteek op de fiets. De stoplichten aan de andere kant van het centrum zijn weg en daarmee ook de oversteekplaats.
Wellicht zou het ook mogelijk zijn om de loshangend een autos een beter plek te geven waar ze kunnen worden gestalt.

27 juni 2020 om 20:31
A. Smit zegt:

Ik vind de hier geschetste bedragen wel aan de erg hoge kant. Dik 2 ton per jaar ten behoeve van 100 winkels? De leegstand los je er in ieder geval niet mee op, en in het verleden is er wel vaker met geld gestrooid (Italiaanse dag, rondje (leegstand) Haren) waarvan het nut achteraf betwijfeld kan worden. Eerst moet maar eens duidelijk worden wat de gemeente Groningen van plan is met Haren. Als de bereikbaarheid van winkels door mooie groenlinkse ideeën verder onder druk komt zullen dure plannen de uitholling van het winkelbestand en daarmee de neergang van winkelhart Haren niet kunnen voorkomen.

30 juni 2020 om 17:32
Kees zegt:

Gratis parkeren, afschaffing hondenbelasting etc.. Men wil van alles maar wie gaat dat betalen? Ik verwacht juist dat er minder geïnvesteerd wordt en alle belastingen omhoog gaan! We hebben nu al een enorm gat in de begroting. Houd die linkse ideeën maar in de vrieskist. Straks met z’n allen naar de kloten!
Buurthuizen en zwembaden kunnen sluiten, onderhoud sportvelden en ouderenvervoer Stopt, WOZ drastisch omhoog.
Ach als de ramp niet groter wordt..

1 juli 2020 om 07:54
Helder zegt:

@kees

Hondenbelasting wordt niet gebruikt voor onkosten die te maken heeft met het hondenbezit, maar wordt toegevoegd als extra inkomsten ten behoeve van de begroting. Kun jij 1 reden verzinnen Kees, waarom deze volkomen willekeurige doelgroep hondenbezitters een onevenredig grote financiële bijdrage moet leveren om de begroting op orde te krijgen?

1 juli 2020 om 10:19
Laura zegt:

De armlastige Gemeente Groningen gaat 15 miljoen investeren in de noordelijke ‘achterstandswijken’. Voor nieuwe projecten is geen geld. Melkkoe Haren is de klos en krijgt er weinig voor terug. Het zou al heel wat zijn als de onzinnige hondenbelasting die vanaf volgend jaar ook in Haren moet worden betaald zou worden ingezet voor Haren.

3 juli 2020 om 10:22

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.