De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 20 februari, 2020

donderdag 18 april 2019

Nieuws:

Objectief rapport toezichthouder over zwembad Scharlakenhof: positief-kritisch

Door: Redactie

De man die de Stichting Exploitatie Zwembad Scharlakenhof (SEZS) op verzoek van de gemeente Haren grondig heeft doorgelicht is redelijk positief in zijn oordeel over de gang van zaken. Zijn bevindingen staan haaks op de sfeer van achterdocht die in Haren lange tijd heerste, ook bij de gemeente Haren. Het rapport plaatst ook kritische kanttekeningen.

Wat vooraf ging…
Drs. J.R.M.F Cooijmans (registeraccountant) van JC Consulting was door de gemeente Haren aangezocht om als extern toezichthouder van Scharlakenhof op te treden. Het wantrouwen jegens het stichtingsbestuur werd in het gemeentehuis nooit expliciet uitgesproken, maar wel gevoeld door voorzitter Piter Bakker. De gemeente Haren was in 2013 met gepaste tegenzin in het avontuur met de stichting gestapt, nadat men het bad wilde sluiten vanwege de hoge kosten. De raad stak een stokje voor sluiting, zodat wethouder Theo Sieling (PvdA) op 19 februari overstag ging en een toezegging deed voor een geldlening van 700.000 en een jaarlijkse subsidie van 138.000.

Ja/nee
Bij die gelegenheid zei Sieling dat zijn verstand ‘nee’ zei, maar zijn sporthart ‘ja’. De gemeente stelde als voorwaarde dat ieder jaar een ‘goedkeurende accountantsverklaring’ moest worden geleverd. Piter Bakker vond dit vanwege de hoge kosten niet reëel en weigerde dit. Dat wekte argwaan. Als straf zette de gemeente in 2017 de subsidie stop. Aangezien het zwembad prima cijfers draait kon men de strafmaatregel tijdelijk overleven. De accountantsverklaring is overigens intussen geregeld. Een andere maatregel was het aanstellen van een externe toezichthouder. Die zou voor eens en altijd kunnen vaststellen of er nou wel of niet iets mis is met de financiën.

Positief rapport
Cooijmans heeft zijn onderzoek afgerond en op 28 februari aan de nieuwe gemeente Groningen gezonden. Het is in bezit van deze krant. In het rapport staan plus- en minpunten. Hieronder een bloemlezing:

Plus
-Gemotiveerd bestuur, dat precies weet wat er speelt in het zwembad
-Zweminstructeurs zijn professioneel, vrijwilligers zorgen voor draagvlak
-Verzekeringen zijn goed in orde
-Omgang met kasgeld is ‘adequaat’
-Algeheel beeld is ‘redelijk positief’. Goede cijfers (40.000 ‘winst’ in 2017/2018).

Min
-Gemeente Haren wantrouwde financiële huishouding van de stichting
-Functiescheiding in bestuur is niet goed. Rollen voorzitter, penningmeester en administrateur lopen door elkaar heen.
-Er gaat teveel contant geld om in het zwembad (40.000 per jaar), omdat kinderen en ouderen liever cash betalen.
-Bij inkoop worden vaak niet meerdere offertes opgevraagd alvorens de opdrachten te gunnen.

Aanbevelingen
-Functiescheiding administratie, transparantie verbeteren
-Vacature penningmeester invullen met Harense professional, die genoemde functies beter zal scheiden.
-Meer offertes opvragen en kritisch beoordelen
-Lopende leningen van twee bestuursleden (zij leenden samen 86.000 euro aan de stichting) zo snel mogelijk terugbetalen.
-Cooijmans vindt het ‘overdone’ om jaarlijks een goedkeurende accountantsverklaring te eisen, een samengestelde verklaring is genoeg.

Groningen
Nu Haren onder Groningen valt heeft de SEZS te maken met de Gemeente Groningen:
-Men moet verder met het aflossen van de lening van 700.000 (plm. 70.000 per jaar)
-Het betalen van 138.000 subsidie per jaar door de gemeente is weer hervat

Frisse start
Piter Bakker ziet in de fusie een nieuwe kans om schoon schip te maken. Hij is blij dat Groningen het dossier nu overneemt. Wat hem betreft zonder het eeuwige onuitgesproken wantrouwen, dat op de stichting vaak dwars zat. Groningen heeft inmiddels de betaling van de subsidie (die in 2017 was stopgezet) weer hervat.

3 reacties

InwonervanHaren zegt:

Heel mooi om te lezen dat de boeken door een onafhankelijke partij is goed gekeurd.

De houding van Dhr. Bakker gaf bij mij ‘jeuk’. Het voldoet precies aan het gedrag van mensen die foute bedoelingen hebben. Ruis veroorzaken en structureel niet willen voldoen aan de voorwaarden. Wel de lusten en niet de lasten, dat gedrag.

Nogmaals, heel fijn dat het nu wel allemaal klopt!

18 april 2019 om 16:44
Pieter zegt:

Moet toch opmerken dat ik mij meer zorgen maak over gekwalificeerd personeel dat aanwezig dient te zijn tijdens bijvoorbeeld discozwemmen. Ik lees dat er maandelijks grote aantallen kinderen dan in het zwembad zijn, echter te weinig toezicht! Moet er niet aan denken dat er een keer wat gebeurt!

18 april 2019 om 18:47
Anoniem zegt:

Voor wat betreft de opmerking betreffende toezicht, geplaatst door Pieter..

Heb zelf de discoavond niet mee gemaakt, maar mocht het ‘t geval zijn dan zou men ook assistent toezichthouders kunnen inzetten..Vrijwilligers met een extra instructie en uiteraard wel mensen die wel een beetje kunnen zwemmen. Hoofdverantwoordelijk ligt bij de toezichthouder(s) van dienst, maar zodoende heb je extra ogen en mocht er iets loos zijn dan kan er prima gereageerd worden.

16 september 2019 om 22:31

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.