De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

donderdag 08 augustus 2019

Nieuws:

Opinie: recyclen vanuit afvalbak is niet toegestaan?

Door: Redactie

Ingezonden brief van Willem, Haren

Afvalbrengstation Westerse Drift

Gescheiden afval
In Haren wordt flink gehoor gegeven aan het gescheiden inleveren van verschillende afvalstromen. Vooral op zaterdag is het min of meer filerijden wanneer je naar het gemeentelijk afvalbrengstation aan de Westerse Drift wilt. Bijna altijd is het moeilijk om op deze drukste dag van de week een plekje te vinden om even de auto te parkeren en je van het wekelijkse restafval te ontdoen. Desalniettemin breng ik al jaren getrouw wekelijks het oud papier, plastic verpakkingsmaterialen, glaswerk en batterijen weg. Niet alleen omdat het beter is voor het milieu, maar toch ook wel omdat iedere kilo afval in de container op de afvalstoffenheffing betaald moet worden. Het zogeheten Diftar systeem is al sinds jaar en dag bij ons ingevoerd en werkt klaarblijkelijk prima. Wat dat betreft is de gedachte achter dit systeem -bewust en beperkt afval produceren- goed geslaagd.

Elektrische apparaten
Het betalen per kilo stimuleert mensen ook om dingen te recyclen, waaronder elektrische apparatuur. Deze kun je apart inleveren op de Westerse Drift. Als elektronica liefhebber mag ik altijd graag even kijken wat mensen zoal wegdoen. Meestal gaat het om oude versleten apparatuur, maar soms ook een interessant apparaat wat nog bruikbare onderdelen voor de hobbyist heeft.

Dief
Onlangs zag ik een oude versterker bij de ingeleverde apparaten liggen, waarvan ik hoopte dat er nog een paar onderdelen bruikbaar waren voor reparatie van een defecte radio die ik thuis nog heb staan. Zo neem ik wel eens vaker een defect apparaat mee, waarvan ik dan de restanten -na verwijdering van de herbruikbare onderdelen- later weer inlever. Dat was ik ook nu voornemens, totdat een grote grijze medewerker van het gemeentelijk afvaldepot op mij af liep en mij vermanend toesprak: “Wilt u dat wat u net heeft gepakt wel eens netjes terugleggen, want dit hoort niet”. Ik was met stomheid geslagen, immers ik was me van geen kwaad bewust. “Ja, want u heeft iets gepakt van een ander en wie dat doet is een …., nou wat is dat?” Ik dacht wat is dit voor een vreemde toestand? Mij uitmaken voor dief terwijl ik een oude radio, die nota bene als afval is gestort, wil recyclen? En dat terwijl de gemeente en de hele wereld juist hergebruik en beperking van afvalstromen promoten ten behoeve van duurzaamheid en het milieu. Blijkbaar heeft deze beste man het niet helemaal goed begrepen of misschien geeft hij zelf een extra draai aan zijn functie, om het allemaal wat spannender te maken? Om daar achter te komen vroeg ik benieuwd naar de gedachte achter het gebod van betreffende medewerker. Dit met een objectieve instelling en openstaand voor een dialoog, want misschien had ik zelf de filosofie over afvalbeperking en recycling wel helemaal verkeerd in beeld? Zoals ik naar zeggen van de man mocht geloven, is het niet toegestaan om ingeleverde oude apparaten mee te nemen omdat deze worden verschreddert, waarna de herbruikbare onderdelen er uit worden gehaald. Daarop was mijn reactie nogal verbaasd, in de zin van dat betreffende onderdelen dan mijns inziens toch niet meer bruikbaar zijn. De aanvullende toelichting die daarop volgde was dat de verschillende soorten afval die daarbij vrijkomen weer worden hergebruikt. Dat is duidelijk, maar geeft geen antwoord op de vraag waarom het volledig verpulveren van een apparaat beter is voor het milieu dan wanneer eerst vooraf nog een aantal herbruikbare onderdelen worden verwijderd? Aangenomen mag worden dat de medewerker vanuit eigen overtuiging redeneerde, maar wat daarbij te ver gaat is dat je als eerlijke, milieubewuste burger wordt neergezet als een dief! De eigenaar had zich weliswaar als afval van het apparaat ontdaan, maar als gehoorzaam burger heb ik het uiteraard netjes terug gelegd in de afvalbak.

4 reacties

antoine zegt:

Ik ben geen jurist, maar het lijkt me vrij simpel. Op het moment dat iemand iets in die container van de gemeente gooit, doet hij afstand van zijn eigendom, en wordt de gemeente de nieuwe eigenaar. Dat betekent dat je niets uit de container mag verwijderen zonder toestemming vooraf.

Diefstal is misschien een groot woord, maar vooraf toestemming vragen is een kleine moeite. Nee heb je, ja kun je krijgen. Gewoon maar wat gaan grabbelen is niet netjes.

8 augustus 2019 om 19:12
Timmer zegt:

De mensen van de gemeente halen er zelf ook spullen uit

12 augustus 2019 om 19:24
Antoine zegt:

@Timmer: weet je dat of vermoed je dat? Zou dom zijn, want als ze gepakt worden, is dat reden voor ontslag.

13 augustus 2019 om 13:56
Timmer zegt:

Dat hebben we vaak gezien, is me zelfs wel eens gevraagd als ik iets uit auto haalde om weg te gooien of ze het mochten hebben.

14 augustus 2019 om 07:33

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.