De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 19 Juli, 2019

donderdag 18 oktober 2018

Nieuws:

Problemen met gasleidingen rondom station door laag grondwaterpeil?

Door: Redactie

De aannemer die de fietserstunnel onder het spoor bouwt, had het liefst het beton van de tunnel gestort terwijl de grond nog gewoon op zijn plaats lag. Die methode was gepland, maar tijdens het werk heeft nieuw bodemonderzoek uitgewezen dat dit niet haalbaar was. Daarom moest worden besloten het gat eerst uit te graven en daarna pas het beton te plaatsen. Die methode had als nadeel, dat het grondwaterpeil in de buurt omlaag moest worden gebracht.

Dat grondwaterpeil zou schade kunnen veroorzaken in de buurt (verzakking). Uit voorzorg zijn nulmetingen gedaan bij woningen rond het station. Er werden bouten in muren geschroefd en er werden hoogtemetingen gedaan door een externe en onafhankelijke partij. Tussentijds zouden tijdens het werk metingen worden gedaan, om vast te stellen dat er ongewenste schades ontstaan. Toeval of niet, de afgelopen zomer waren er in Oosterhaar verschillende gaslekkages, waarvoor zelfs de brandweer moest uitrukken (Wederikweg twee keer). De gemeente zou onder leiding van burgemeester Pieter van Veen op onderzoek gaan om de oorzaak te achterhalen en om te zien of het grondwaterpeil hier debet aan zou kunnen zijn. Bewoners van de wijk hebben gezien dat medewerkers van Enexis ook aan de zuidzijde van het spoor metingen aan gasleidingen verrichtten na de problemen aan de noordzijde.

Naar wij vandaag vernemen zijn de problemen met gasleidingen nog niet opgelost. Een Harenaar, die ons informeerde, heeft monteurs aan de Wederikweg aangesproken. Die waren bezig met graafwerkzaamheden en zouden hebben gezegd dat de gasleidingen nogal te lijden hebben onder het lage grondwaterpeil.

Hieronder informatie over de klus waar het allemaal om gaat: aanleg fietserstunnel onder het spoor nabij het station:

De aanleg van de fietserstunnel onder het spoor naast het station van Haren kende vorige maand tegenslag. De bouw van de tunnel (het is trouwens een onderdoorgang, geen tunnel) lijkt voor gewone stervelingen zo eenvoudig, maar het is een avontuur vol onzekerheden. We kregen van projectleider Marcel de Vries van Reimert Bouw & Infrastructuur een exclusief kijkje achter de schermen.


Wie is de opdrachtgever en wat kost dit project?
ProRail is zijn opdrachtgever namens de gemeente Haren Het project kent een plafondbedrag van 4,95 miljoen euro.

Is er onderhandeld?
Het was een aanbesteding, waarbij eerst 22 aannemers geïnteresseerd waren. Er bleven er slechts twee over, omdat het plafondbedrag erg krap was. Reimert was de enige met een rechtmatige inschrijving agde de gok en nam de klus voor dit bedrag wél aan.

Is er tijdsdruk?
Ja, volgens contract moet de klus op 29 maart 2019 klaar zijn.

In een zandbak graaft een kind gemakkelijk een tunneltje. Hoe gaat men hier te werk?
Door stalen damwanden trillend aan te brengen is er een bouwkuip verkregen. Daarvoor moest de rails er natuurlijk even uit (weekend geen treinverkeer). De damwanden zijn aangebracht tot ca. -8 m NAP, wat ongeveer 9 tot 10 m onder het maaiveld is. Daarna is er gestart met het voorbouwen van de 3 betonnen spoordekken. Twee worden gemaakt aan de westzijde, dek 1 en 2. Dek 3 wordt aan de oostzijde voorgebouwd. Het plaatsen van de spoordekken mislukte in september door technische problemen.

Droog ontgraven
In de buitendienststelling (BD) van week 35, moesten de spoordekken worden ingereden. Dat verliep moeizaam. De dekken wegen zo’n 500.000 kilo. Een spannende en technisch uitdagende operatie. Nadien kan er pas begonnen worden met de uitvoering van de onderdoorgang. Om de bouwkuip droog te kunnen ontgraven, was een horizontale waterafsluitende injectielaag bedacht. Dat bleek bij nader grondonderzoek niet mogelijk (een grote tegenvaller). Hierdoor moest er snel overgeschakeld worden naar een andere uitvoeringsmethode. Gekozen is voor een uitvoering door grondwaterverlaging middels bemaling waarbij retourbemaling wordt ingezet. Nadat de bouwkuip ontgraven is, kan er begonnen worden met de uitvoering van de betonnen vloeren en wanden.

7 reacties

Annemarie zegt:

Ook meerdere terrassen verzakken hier in de buurt. Aannemer reageert nergens op, weer een knap staaltje met de rug tegen de bekende muur als burger.

18 oktober 2018 om 11:17
Takens zegt:

Zeer slechte voorbereiding geweest het is hier bij de walstroweg en wederikweg vroeger ik praat over de eind jaren 50 konden we hier schaatsen stond altijd onderwater omdat hier een veengat zit met een natuurlijke wel.
De huizen hier zakken niet staan op palen van 8 tot 12 meter maar wat doen ze met de riolerings en hemelwaterafvoer buizen die zakken net zo hard als de gasleidingen wie doet daar wat aan want van af augustus tot nu toe hier al 6cm gezakt en de bestrating ook mee gerekend.
Als je water onttrekt aan veengrond klinkt de grond zeer snel in knijp maar eens in een spons
Denk dat we als buurt prorail en de aannemer maar een aansprakelijk moeten stellen ivm de gevolg schade
.Of eisen dat de bron bemaling uitgezet wordt als blijkt dat de schade daar van komt
En wat betreft de nul meting wie heeft daar inzage in ik in ieder geval niet

18 oktober 2018 om 16:31
Kees Kuiken zegt:

Heel zorgwekkend, mijnheer (of mevrouw) Takens. Zou het Waterschap uw vraag naar nulmetingen misschien beter, of althans netter, kunnen beantwoorden?

18 oktober 2018 om 19:55
Peter zegt:

Als je bronbemaling toepast bij een bouwproject, dan dien je daar toch toestemming/vergunning van het bevoegde waterschap voor te hebben?

Als ze voldoen aan de vergunning vraag ik mij af in hoeverre de aannemer verantwoordelijk gesteld kan worden….

Redactie zegt: de aannemer vertelde ons inderdaad dat voor bemaling vergunning was verleend.

18 oktober 2018 om 20:11
Josien zegt:

Ik vind enige coulance naar de buurt wel behoorlijk in de vorm van een schadevergoeding;
– riolering is inderdaad ook een risico;
– wij hebben een nieuw terras laten aanleggen achter ons koophuis. Sinds de bouw verzakt. Wie mag dit betalen?
– we hebben overlast van de bouw en ons uitzicht. Ons werk gaat gewoon door met een nacht herrie overlast…
– metingen, maar geen terugkoppelingen naar de buurt.
We moeten als buurt hier inderdaad wat aan doen. We nodigen Marcel de Vries graag uit om duidelijkheid te verschaffen hierover. Bovendien hebben we ons zeer onveilig gevoeld, met het gaslek had het voor het hele blok verkeerd (lees; dodelijk!) kunnen aflopen. Een excuus en declaratie van de geleden schade zou op zijn plaats zijn. Zelfs geen bloemetje gehad!
– metingen, metingen, maar geen communicatie over de verzakking en het effect op ons huis.
– mailen naar Reimert levert geen antwoord op.

18 oktober 2018 om 20:16
Josien zegt:

Ook van de gemeente in deze trouwens niks gehoord. Er is iemand met de ambulance afgevoerd. Het zat al in alle kruipruimtes. We hadden bijna een begrafenis gehad, zei de brandweer. Dan zit de schrik er wel in. Dan was het best fatsoenlijk geweest om als gemeente en verantwoordelijken daar aandacht voor te hebben. Niks gehoord. Jammer (lees: schandalig!)

18 oktober 2018 om 20:31
harry de Vries zegt:

De buurtbewoners mogen wel een claim indienen bij de verantwoordelijke partij (Prorail, aannemer dan wel gemeente). Slapeloze nachten, schade aan terrassen en tuinhuisjes en met klap op de vuurpijl gaslekkages die heel anders hadden kunnen aflopen. Niemand komt langs vanuit de politiek of het gemeenteapparaat. Met plaatsvervangende schaamte kijk je uit naar de jaren van wanbestuur van de gemeente Haren( een te duur gemeentehuis, 2 scholen aan een te kleine straat, nu de tunnel weer, met bodemdaling en gescheurde gasleidingen tot gevolg).

19 oktober 2018 om 14:23

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.