De krant die je leest van A tot Z
Zaterdag 6 Juni, 2020

woensdag 10 juli 2019

Nieuws:

Raad van Haren herinnert zich niet dat men besloot tot gewijzigd beleid parkeergarage

Door: Redactie

Zowel de fractie van Gezond Verstand Haren als die van D66 herinnert zich niet dat Haren in 2014 een besluit heeft genomen om het parkeerregime in de parkeergarage Voorhorst te wijzigen. De gemeente Groningen meent in een raadsbesluit van oktober 2014 een grond te hebben om het beleid in de parkeergarage te veranderen van ‘achteraf betalen’ naar ‘vooraf betalen’.

In een verklaring voor het gewijzigde beleid per 1 juli jl. stelt de gemeente dat dit de uitvoering is van een collegebesluit dat Haren destijds zelf nam, maar nooit effectueerde. Oud-wethouder Mariska Sloot zegt dat het College waar zij deel van uitmaakte het beleid van het ‘achteraf betalen’ welbewust heeft doorgezet en allerminst wilde herzien. Wil Legemaat van D66 reageert op de berichtgeving en verwarring: “Een opmerkelijk bericht.  In het hier getoonde besluit wordt verwezen naar de parkeerverordening 2011, artikel 2, lid a. Daarin worden de tarieven geregeld en niet meer dan dat. Op basis van dit ‘besluit’ kan onmogelijk worden geconcludeerd dat de gemeenteraad van Haren heeft besloten in de parkeergarage Voorhorst VOORAF te laten betalen. Het parkeerregime in Haren is voor het laatst vastgesteld op 16 december 2013. Nadien is er een aantal keren gesproken over wijziging (naar blauwe zone bv) maar besluiten daarover moesten telkens worden uitgesteld tot er duidelijkheid zou zijn over de invulling van het Haderaplein. Eind 2013 is vastgesteld dat het regime van ACHTERAF BETALEN dat gold in de parkeergarage Voorhorst OOK zou gaan gelden voor het bovengronds parkeren. Dit mede op dringend verzoek van inwoners en ondernemers. Er werden vervolgens parkeermeters met mogelijkheid tot belparkeren geplaatst. Voor zover mijn raadsgeheugen (2010-2018) reikt heeft de gemeenteraad van Haren nooit besloten tot herinvoering van VOORAF betalen en zeker niet voor de parkeergarage Voorhorst. Ik zie graag bewijzen (raadsbesluiten waar dat in staat) van het tegendeel.”

Conclusie mag zijn dat er dus een verschil zit tussen de werkelijkheid van oud-raadsleden en de werkelijkheid van het huidige gemeentebestuur van Groningen. De laatste heeft onlangs de betaalautomaten vervangen en daarbij de parkeergarage ‘meegenomen’. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Foto: het bord waarmee de parkeerder nu wordt gewezen op het gewijzigde beleid.

2 reacties

Wil Legemaat zegt:

Het wordt er allemaal niet duidelijker op. Nu zou er weer een RAADSBESLUIT van oktober 2014 aan ten grondslag liggen. Maar de raad heeft in oktober 2014 geen besluit genomen over parkeren! In heel 2014 niet.
In het Groningse raadsvoorstel ‘Actualiseren Parkeerregelgeving-en beleid’ staat op bladzijde 6 dat er een COLLEGEbesluit uit 2015 aan ten grondslag ligt. Wat is het nu?
Dat collegebesluit uit 2015 is bij mij in elk geval niet bekend en, zoals gezegd, een raadsbesluit in oktober 2014 is nooit genomen.
Wil Legemaat

10 juli 2019 om 20:19
Michiel Verbeek zegt:

Het vooraf betalen in de parkeergarage is ook volledig in strijd met het uitgangspunt van het Komplan (vernieuwing centrum uit de jaren 90). Vooraf betalen is gericht op bezoekers die ‘boodschappen’ doen. Kort, snel en volgens planning. Parkeren in de parkeergarage is gericht om bezoekers die willen winkelen. Met het achteraf betalen kan eenvoudig de verblijfsduur in het winkelcentrum verlengd worden.

11 juli 2019 om 08:12

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.