De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 15 oktober, 2019

maandag 08 juli 2019

Nieuws:

Schrijfwedstrijd Haren

Door: Redactie

“Een zomer in …”. Dat is het thema van de nieuwe schrijfwedstrijd, die de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren voor deze zomer heeft uitgeschreven. Alle Hareners (ook die uit Onnen, Glimmen en Noordlaren) worden uitgenodigd om rond dit thema een verhaal of een gedicht te schrijven. Kort en bondig: maximaal 1.000 woorden.

Een deskundige jury buigt zich over de inzendingen en beloont de drie beste verhalen en drie beste gedichten met boekenbonnen (€ 35,-, € 25,- en € 15,-). Het in het najaar te organiseren Literair Diner zal in het teken staan van de ingezonden bijdragen. De verhalen of gedichten moeten uiterlijk 1 september binnen zijn via geboektinharen@gmail.com. Indien dat bezwaarlijk is, mag de bijdrage ook op schrift in een gesloten enveloppe bij boekhandel Boomker worden ingeleverd. Vermeld op de enveloppe: “Schrijfwedstrijd Letteren”.

Drie jaar geleden organiseerde de Commissie Letteren een vergelijkbare wedstrijd rond het thema “Haren verbeeld”. Die wedstrijd resulteerde in een gelijknamige bundel waarin de door de jury uitgekozen bijdragen waren opgenomen. De schrijfwedstrijden vormden kortgeleden ook een aanleiding tot het oprichten van een schrijfclub in Haren. Een eerste bijeenkomst in ’t Clockhuys vond inmiddels plaats.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.