De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 15 oktober, 2019

donderdag 14 maart 2019

Nieuws:

Vacature: nieuwe burgemeester van Groningen

Door: Redactie

Wat voor soort burgemeester moet de opvolger van Peter den Oudsten zijn? Zij/hij moet tussen de mensen staan, heeft ruime bestuurlijke ervaring en natuurlijk overwicht en is een energieke doorzetter. Dat staat in de concept-profielschets voor de nieuwe burgemeester van Groningen.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft de concept-profielscbets vastgesteld. Tijdens de extra raadsvergadering op woensdag 20 maart stelt de gemeenteraad officieel deze profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. Dat gebeurt in aanwezigheid van Commissaris van de Koning in Groningen René Paas. Daarna begint de sollicitatieprocedure. De vertrouwenscommissie met vertegenwoordigers van alle twaalf politieke partijen in de gemeenteraad gebruikt de profielschets voor de sollicitatiegesprekken met kandidaten.

Inwonersraadpleging
In de profielschets staan de vaardigheden en eigenschappen die de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen moet bezitten. De inwoners hebben via een inwonersraadpleging mee kunnen denken over de concept-profielschets. Tientallen inwoners hebben via de gemeentelijke website, social media, mail of per brief op de concept-profielschets gereageerd.

In algemene zin is er waardering voor de inhoud van de concept-profielschets. Sommige respondenten zeiden nog wel iets te missen en kwamen met suggesties. “Maar veel van de door respondenten genoemde gewenste eigenschappen en vaardigheden zijn soms iets anders geformuleerd al wel terug te vinden in de tekst”, aldus de vertrouwenscommissie. “De reacties kunnen dan ook vooral als ondersteuning van de concept-profielschets worden beschouwd.” Ze hebben geleid tot een enkele aanpassing en aanvulling op de tekst van de concept-profielschets.

Zij/hij
Wat opvalt is dat er nadrukkelijk om een vrouw als nieuwe burgemeester wordt gevraagd. De vertrouwenscommissie is van mening dat er door het gebruik van ‘zij/hij’ in de tekst geen aanleiding is de concept-profielschets aan te passen.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad dankt alle inwoners die hebben gereageerd op de concept-profielschets hartelijk voor hun bijdragen. De commissie waardeert zeer hun betrokkenheid bij het proces voor een nieuwe burgemeester.

Bij de agenda van de extra raadsvergadering op 20 maart zijn alle inhoudelijke reacties te vinden, een samenvatting van de reacties, een toelichting op de verwerking van de inwonersraadpleging en uiteraard de volledige tekst van de concept-profielschets. Deze agenda is te vinden op groningen.raadsinformatie.nl.

Vacature
Als de gemeenteraad de definitieve profielschets op 20 maart heeft vastgesteld, stelt de minister van Binnenlandse Zaken de vacature voor de nieuwe burgemeester open. Uiteindelijk komt de vertrouwenscommissie met twee geschikte kandidaten met een advies over haar voorkeur. Het streven is dat dat nog voor de zomervakantie gebeurt.

Dat advies bespreekt de gemeenteraad in een besloten vergadering. In deze vergadering stelt de raad officieel vast welke twee namen bij de minister worden voorgedragen. De naam die bovenaan staat, heeft de voorkeur van de raad. De tweede naam wordt niet bekendgemaakt.

Benoeming bij Koninklijk Besluit
Deze aanbeveling gaat met een advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken. Dan volgt de benoeming bij Koninklijk Besluit. Dat is wat wordt bedoeld met ‘benoemd door de Kroon’, dat zijn de koning en de minister. De Commissaris van de Koning beëdigt vervolgens de nieuwe burgemeester van de gemeente Groningen tijdens een openbare raadsvergadering.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.