De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 18 september, 2020

donderdag 26 maart 2020

Nieuws:

VOLE wantrouwt gemeente Groningen na aandelendeal

Door: Redactie

De vereniging VOLE, die het bestaansrecht van luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) bestrijdt en bovendien overlast door vliegtuigen aan de kaak stelt, heeft vandaag laten weten een melding te doen met een bezwaar tegen de gemeente. De melding wordt gestuurd aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wegens mogelijke overtreding van de ‘Wet toezicht effectenverkeer’ .

Wie is VOLE
De strategie van VOLE is helder: het doel is om luchtverkeer van en naar GAE te temmen en de luchthaven te dresseren (www.vole.nl). Om dat doel te bereiken stelt zij geregeld het (economische) bestaansrecht van de luchthaven ter discussie. Vandaag is er sprake van een variant: men beschuldigt de gemeente Groningen van unfair spel bij de verkoop van haar aandelenbelang van 26% in GAE. Dit ‘aandelendeal’ werd vorig jaar gevraagd door de gemeenteraad (‘verkoop de aandelen’) en is op 20 maart door het College aan dezelfde raad toegelicht. Die toelichting per brief is openbaar en is dus gelezen door de bezwaarden van VOLE, die daarop hun grieven op schrift stelden. Volgens de gemeente is alles verlopen zoals het hoort.

ACHTERGROND

Waar gaat het om volgens de gemeente?
De gemeente Groningen was sinds jaar en dag aandeelhouder van GAE, maar de luchthaven is voor haar aandeelhouders een kwetsbaar zorgenkind gebleken, met hoge financiële risico’s. Groningen wilde daarom van haar minderheidsaandeel (26%) af. Aangezien het aandelenpakket voor slechts 1 euro in de boeken stond, werd gezocht naar iemand die de aandelen voor dat bedrag wilde overnemen. Hans Coenraads, woordvoerder van de gemeente: “Kopers stonden niet in de rij en we waren blij dat de stichting FB Oranjewoud de aandelen wel wilde overnemen.” Oranjewoud heeft als doel het ‘bevorderen van het sociaal-economisch en cultureel klimaat in het Noorden.’ Coenraads: “We denken dat de aandelen daar dus in goede handen zijn.” De gemeente had sinds december 2017 een pot met 6 miljoen euro in de kast had staan voor GAE en daarvan was nu nog 1,7 miljoen over. Het leek de gemeente logisch dat die 1,7 miljoen beschikbaar blijft voor de NV GAE. Concreet: GAE mag dus nog steeds aanspraak maken op dat restantbedrag van 1,7 miljoen als de luchthaven dat wenselijk vindt. Volgens VOLE heeft de burgemeester echter ‘nog snel even 1,7 miljoen geritseld’. 

De visie van VOLE
Bij VOLE zien ze dit dus verhaal helemaal anders. In een persverklaring stelt men dat de keuze waarschijnlijk op Oranjewoud is gevallen als gevolg van ‘vriendjespolitiek’. Volgens VOLE kennen Leendert Klaassen (voorzitter van de Raad van Commissarissen GAE) en de directie van Oranjewoud elkaar goed, waardoor de schijn van belangenverstrengeling wordt opgeroepen.”We vragen ons ook af waarom burgemeester Schuiling nog gauw even 1,7 miljoen euro voor GAE ritselde.” Verder vindt men het vreemd dat Groningen die 1,7 miljoen nog steeds beschikbaar stelt aan een organisatie waar zij geen aandeelhouder meer van is. “Waarom mag de raad niet beslissen waar dat geld aan wordt besteed?” En dan over de ‘vriendjespolitiek’: VOLE  vraagt waarom andere (wellicht geschiktere) partijen geen bod hebben mogen uitbrengen op de aandelen. VOLE vindt bovendien dat over Oranjewoud incomplete informatie aan de raad wordt gestuurd. VOLE zegt: “Koper is volgens de brief “FB Oranjewoud Participaties BV. Enig aandeelhouder van deze rechtspersoon is Stichting FB Oranjewoud”. Dat is feitelijk onjuist. Enig aandeelhouder van FB Oranjewoud Participaties is volgens de Kamer van Koophandel ‘FB Oranjewoud Holding B.V’. De deal is omgeven met vriendjespolitiek, belangenverstrengeling en juridische fouten.” VOLE zegt dat de aandelen nu in bezit zijn van een holding, die onder andere belangen heeft in de export. 

Jan Wittenberg van VOLE zegt: “Vanwege de mogelijke overtreding van de ‘Wet toezicht effectenverkeer’ heeft VOLE een melding gedaan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).”

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.