De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 11 december, 2019

vrijdag 12 april 2019

Nieuws:

Waarom graven ze bij het Paterswoldsemeer?

Door: Redactie

Aannemer Bijlsma legt in het Paterswoldsemeer ter hoogte van molen De Helper bij polder Lage Wal een nieuwe vooroever aan. Lage Wal is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Opdrachtgever is de provincie Groningen. Prolander begeleidt de werkzaamheden.

De aannemer zal ongeveer drie weken bezig zijn. Daarna worden het stuk vanaf de molen naar de woningen op de andere hoek van het Molenpad aangepakt. Hier zal een nieuwe, lagere houten damwand vijf meter voor de oever worden geplaatst. Tijdens deze werkzaamheden zijn het fietspad en voetpad gewoon begaanbaar. Op dit moment is de Lage Wal een onaantrekkelijke oever voor bijvoorbeeld de otter. Door de oever natuurvriendelijk en minder steil aan te leggen wordt de polder achter de oever beter bereikbaar. Het gebied van de Lage Wal en de achterliggende polder is ongeveer 5 hectare groot. Het Paterwoldsemeer is een essentieel natuurgebied in de verbinding tussen het Leekstermeer en ’t Roegwold. De oever en de polder van de Lage Wal zijn onderdeel van deze verbindingszone.

Meer in Balans
De provincie Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Meerschap Paterswolde en Prolander werken samen aan een aantal projecten rond het Paterswoldemeer. Dat doen zij onder de vlag Meer in Balans. 18 april is een inloopbijeenkomst in de boerderij van het Meerschap aan de Veenweg 46 in Haren. Op de agenda staan onder meer de plannen van waterschap Noorderzijlvest.
Meer in Balans verwijst naar de vele functies en verschillende belangen in, op en aan het water. De vier partners werken samen aan het in balans brengen van die verschillende belangen en -functies ten behoeve van natuur, kwaliteit van het water en de kwaliteit en de ruimte voor recreatie en de waterhuishouding.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.