De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

vrijdag 20 december 2019

Nieuws:

Zonneweide Glimmen op stoom en geen belemmering voor de natuur

Door: Redactie

Er zijn al 1.500 panelen gereserveerd in Zonneweide Glimmen. Dit is een project van de werkgroep Duurzaam Glimmen in samenwerking met de coöperatie Duurzaam Haren. De zonneweide komt tegenover Brasserie De Kastanjehoeve op het terrein van een voormalige boomkwekerij.

De weide grenst aan de Zuidlaarderweg en de spoorlijn. Vanaf de Zuidlaarderweg zal de zonneweide niet zichtbaar zijn. Het terrein heeft een oppervlakte van 1,8 ha en zal ongeveer 1.500 MWh per jaar gaan produceren, goed voor zo’n 500 huishoudens. Als alles volgens planning verloopt zal de zonneweide vanaf het jaar 2021 operationeel zijn. Medio 2020 willen we met de bouw beginnen.Op 17 september 2019 heeft de Stichting Zonneweide Glimmen de grond aangekocht.

Uit onderzoek blijkt dat de natuurwaarde geen belemmering vormt om de zonneweide aan te leggen. Een van de eisen die de gemeente Groningen stelt, is dat de natuurwaarde toe moet nemen. Dat kan bereikt worden met het planten van bomen en struiken, herstel van een houtwal, een haag, natuurvriendelijke oever en bloemrijk grasland. Door de zonnepanelen zo te plaatsen dat er voldoende zonlicht en regen onder de panelen kan komen, kan ook daar ecologisch waardevolle ruimte ontstaan.

Door de zonneweide zal een coöperatie opgericht worden. Het oprichtingsbestuur is van plan om (een deel van) de zonneweide te gaan exploiteren op basis van het postcoderoos systeem. Het verzorgingsgebied omvat in eerste instantie Glimmen (9756), maar ook Haren (9751, 9752, 9753 ), Onnen (9755), Noordlaren (9479), Eelde (9761), Paterswolde (9765), Eelderwolde (9766), Groningen-Zuid (9721, 9722, 9728), Westerbroek (9608)), Kropswolde (9606) ) en Waterhuizen (9609).

Een deelnemer aan de zonneweide kan de energiebelasting van zijn gebruikte elektriciteit terugkrijgen. Op dit moment gaat dat om ongeveer 12 cent per kWh. Een zonnepaneel kost € 250,- en de korting op de energiebelasting is € 30,- per jaar. De terugverdientijd is daarmee ongeveer 8 jaar. Dit is vergelijkbaar met een spaarrekening met een rente van 4%. Ook bedrijven, stichtingen en verenigingen met een kleinverbruik aansluiting kunnen meedoen tot een maximum van 10.000 kWh per jaar (40 panelen).

Op de website is de laatste stand van zaken te zien: www.zonneweideglimmen.nl

5 reacties

Walter zegt:

Aan de Zuidlaarderweg tegenover Brasserie de Kastanjehoeve liggen vanouds de percelen landbouwgrond die samen met het bos rondom Villa welgelegen het landgoed vormen van weleer. de oprijlaan vanaf de Rijksstraatweg naar de spoorbaan Groningen Assen vormde vroeger een belangrijke wandelroute omschreven in het ruim 100 jaar geleden door de ANWB uitgegeven boekwerk met wandelroutes uit de drie noordelijke provincies.
de route werd onderbroken door twee draaihekken aan beide zijden van de spoorbaan Groningen – Assen.
je kon je wandeling voortzetten op Landgoed de Pol en via de Duinweg kwam je in Zuidlaren.
Anno 2020 wordt volgens de initiatiefnemers begonnen met de aanleg van de “zonneweide” en het oprichten van een coöperatie van deelnemers of zijn het aandeelhouders met een mooie rente van 4 % waar de banken naar 0 % gaan met de rente! Iedereen kan zich aanmelden en particulieren, verenigingen en geldschieters.
Deze week is een bord geplaatst, niet groter dan een halve vierkante meter. als de vergunning is afgegeven is daar niks mee. Vele inwoners van het groene Glimmen weten niet beter dat dit het geval is, hebben tot nu toe de procedures gemist omdat door de herindeling de melding van deze zaken niet heel zichtbaar waren in de eerste helft van 2019. Echter nu blijkt bij navraag dat er helemaal nog geen sprake is van een afgegeven vergunning door de gemeente Groningen. De materie zonnepanelen is ingewikkeld, zeker in natuurgebieden en haalt elders ook regelmatig de krant en TV met legio bezwaarschriften. De bewering dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanaf de Zuidlaarderweg is kabouterpraat.
de spoorbaan Groningen Assen ligt aanmerkelijk hoger dan de landbouwgronden er omheen.
wie over de spoorbaan rijdt van Glimmen – Noordlaren kijkt over de percelen met voorheen prachtige akkers met vele boomrassen. met name in de herfst een prachtig entree naar het buitengebied van voorheen de gemeente Haren door de grote diversiteit van bomen en kleurtinten.
Aan de Zuidlaarderweg staan op de erfgrens van de aangekochte gronden, elzen en andere bomen die in de wintermaanden hun blad verliezen.
een blad houdende erfscheiding vraagt om blad houdende beplanting waarbij je meer aan zeer hoge coniferensoorten als Brabanders, Taxus Bacata of Lylandie moet denken. te hoge beplanting levert echter schaduw op en minder opbrengst en winst van de zonnepanelen.
Maar wat je ook bedenkt desondanks zal de hoge spoorwegovergang het obstakel blijven waar de voorbijganger een anderhalf hectare zwarte zonnepanelen in beeld krijgt.
De keiharde droge leemgrond zal wat betreft de groei van wilde bloemen ook geen goede basis zijn!
Gezien de historische landerijen van oudsher, de argumenten van niemand ziet de zonnepanelen en de ligging in de landgoederomgeving en natuurlijk Drentse A landschap is het “zwartboek van zonnepanelen planten” wat tot nu toe is geschreven niet goed onderbouwd! wijziging van het bestemmingsplan e.d. liggen nog niet ter goedkeuring. dus bezwaar maken kan nog.
Wat mij betreft wordt voorbij gegaan aan veel interessantere mogelijkheden als het leggen van zonnepanelen op natuurgronden in ons dorp. Op gedeeltelijk waterleiding gebouwen in Glimmen, de manege de Bongerd en als wij toch van iedere postcodeloterij, pardon postcodehouder een win – win object willen maken kan dat ook op het dak van bijvoorbeeld het zwembad de Scharlakenhof of zelfs het voormalig gemeentehuis Haren en ga zo maar door!
Kluswijs is er een mooie voorbeeld van hoe aandeelhouders toch hun geld in groene stroom steken en 4 % rente genereren Dat noem ik pas duurzaam ondernemen!
Behalve als je zelf er goede mogelijkheden voor hebt op je huis, maar dat geld niet voor iedereen, zo schrijven de initiatiefnemers ook op hun website.

20 december 2019 om 22:06
Cees zegt:

Zonder direct dit project te willen bekritiseren zie je ook hier weer dat het berekenen van verlies aan natuur niet helemaal opgaat. Door het verbeteren van de omgeving en het beheer van de zonneweide is er geen verlies aan ‘natuur’, vergeleken met de huidige situatie. Eigenlijk zou je moeten bekijken welke waarden het gebied heeft met een optimaal natuurbeheer (waaraan het blijkbaar ontbreekt) en welke waarden er overblijven na het plaatsen van de panelen en of je dan een significant effect kan voorspellen. Of het buiten het zicht blijft is dan verder ook niet relevant.
Het is goed om zoals hier snelle slagen te maken. Helaas gaat dat blijkbaar nog steeds gemakkelijker buiten de bebouwde omgeving en zijn nog vele parkeerterreinen ( overkappen ) en grote dakoppervlaktes in de beouwde kom onbenut omdat dat even meer moeite kost of investeringen vergt . Dat is de initiatiefnemers niet aan te rekenen. Het moet echter ook niet achter ‘schaamgroen’ verborgen blijven.

21 december 2019 om 12:16
wijs zegt:

Elk initiatief om het probleem op te lossen is een goed initiatief, een probleem oplossen door een ander probleem te creëren is niet een oplossing.
Dit is waarschijnlijk de onderliggende gedachte waarom onder andere de provincie Gelderland een beleid om zonneweiden heeft te ontmoetingen. Niet alleen omdat duurzame landbouwgrond mogelijk vervuild wordt metalen die afkomstig zijn van de zonneweiden. Ook de verstoring van grond en waterstromen, een zonneweide gaat maar een paar jaar mee (15 jaar tot max 25 jaar). Zo kort staat een zonneweide. Voor een periode van 15 jaar tot 25 jaar wordt goede bouwgrond mogelijk omgetoverd in een onherstelbaar verstoorde en mogelijk vervuild grond. Na deze periode moet de installatie worden opgeruimd. Wie gaat voor de kosten van opruimen en mogelijk herstel opdraaien?

Wat tevens zo interessant is waarom naast de inleg voor de realisatie van een zonneweide in veel gevallen er nog maandelijks geld bedrag gevraagd wordt als abonnement of hoe dat ook genoemd wordt. Raar toch en lijkt als of het is voor het opvangen van de exploitatie te korten van de betreffende zonneweide omdat het niet rendabel is?

Dat we niet verder kunnen zoals we tot op heden hebben gedaan is duidelijk. Een probleem oplossen door een ander probleem te creëren is niet de oplossing. Dat energie duurder en wellicht onbetaalbaar wordt voor een steeds grote groep is een feit dat zich mogelijk eerder aandringt dan verwacht.
Of is er toch hoop aan de horizon vanuit een onverwachtse hoek als je dat mag geloven. De Britten die al eerder betrokken waren bij vele energie oplossingen die heden ten dage gebruikt worden hebben ondanks Brexit toch middelen beschikbaar voor nucleaire fusie en de eerste operationele centrale is verwacht 2025 om in 2030 in licentie beschikbaar te stellen voor de rest van de energie opwekkers zoals vermeld afgelopen dagen onder andere in de Financial Times
https://www.ft.com/content/a8d0a7e4-20e3-11ea-b8a1-584213ee7b2b?segmentid=acee4131-99c2-09d3-a635-873e61754ec6

29 december 2019 om 15:54
Menno Visser zegt:

De werkgroep Duurzaam Glimmen en de coöperatie Duurzaam Haren hebben onderzoek gedaan naar zonnepanelen op daken. Concreet zijn de volgende daken in Glimmen onderzocht. Alle daken zijn afgevallen om de reden die tussen haken staat:
– Woningen (onvoldoende zon, onvoldoende draagkracht, dankeigenaren willen niet meewerken);
– Gebouwen Waterbedrijf (dakeigenaar wil niet meewerken);
– Manege de Bongerd (dakeigenaar wil niet meewerken);
– De Groenenberg (dakeigenaar wil niet meewerken);
– Quintusschool (dakeigenaar wil niet meewerken).

Daarmee vallen vrijwel alle geschikte daken in Glimmen af voor het realiseren van een coöperatief project. De zonneweide kan voor bijna alle woningen in Glimmen voldoende elektriciteit leveren. Dat zou met de genoemde daken niet kunnen.

Het Kluswijs project van Duurzaam Haren is niet doorgegaan omdat het dak niet genoeg draagkracht heeft.

31 december 2019 om 21:59
Ben zegt:

@Menno Visser,

wellicht kan en er een betere toelichting gegeven het genoemde begrip “onvoldoende zonlicht”.
Wat verstaan wordt onder het begrip “onvoldoende zon” volgens Duurzaam Haren en Duurzaam Glimmen?

de ‘officiële kaart” zoals deze gebruikt wordt en voor iedereen inzichtelijk is kan terug gevonden worden op bijvoorbeeld http://haren.zonnekaart.nl/home/Map geven aan dat de meesten huizen groen ingekleurd zijn.
Volgens de legenda is
-donker groen zeer geschikt
-licht groen geschikt
-geel gemiddeld

ene snelle blik op de kaart leert dat slecht een paar klein gebouwen rood zijn en die moet je nog goed zoeken ook.

Volgens deze kaart is bijvoorbeeld
– Gebouwen Waterbedrijf (dakeigenaar wil niet meewerken); – als donker groen is aangegeven (= zeer geschikt)
– Manege de Bongerd (dakeigenaar wil niet meewerken); – als licht groen is aangegeven (= geschikt)

Daarom kan wellicht de stellingname en de definitie verduidelijkt worden.

5 januari 2020 om 17:27

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.