De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 25 februari, 2020

vrijdag 22 maart 2019

Column:

Rubriek Old Go (maart 2019): Glimmerbeek

Door: Redactie

De Glimmerbeek

“Neus diiicht!” riepen we als kinderen altijd als we per fiets de sloot kruisten in de oprijlaan naar het Huis te Glimmen, in het Quintusbos. Dat was in de vijftiger, zestiger jaren.
De sloot blijkt deel van het Glimmerbeekje te zijn dat beschreven is door wijlen mevrouw P.A.C. Prins-Poorter. Maar is het beekje van oorsprong een vergraven loop van een spontaan beekje? Of is het helemaal gegraven ten gunste van de irrigatie, huishouding en het vee? Dat blijft de vraag. Het stroompje begint in Appèlbergen en stroomt langs het oude Glimmer zwembad, dat gevuld werd met zuiver water uit een bron. Het gebruikte zembadwater werd geloosd op de beek. Daarna loopt het richting spoor langs het TudeBakkersbosje, waar kippen van Gerard Bakker liepen. De beek gaat dan onder het spoor door waar vroeger de onbewaakte spoorwegovergang was en duikt bij de Parallelweg een buizenstelsel in. Het beekje komt weer boven bij de vroegere ijsbaan die lag tussen Parallelweg en Rijkstraatweg, nu Meidoornlaan. Zo kwam de ijsbaan aan haar water!
Aangekomen op de hoek Meidoornlaan / Rijksstraatweg loopt het onder de Rijksstraatweg door, stukje naar links en dan weer als sloot richting de Oude Steeg en stroomt daar rechtsaf naar het noorden. Aangekomen bij de hoek Oude Steeg / Nieuwe Kampsteeg loopt het onder de Nieuwe Kampsteeg door en gaat vervolgens tussen woonhuis nr 22 en 22A richting het Quintusbos. De Oude Steeg is hier verdwenen. Vroeger stond hier een boerderij (1700-1905). In het Quintusbos zien we de Oude Steeg weer terug, slaat af, maar de beek stroomt rechtdoor. In het bos kun je via dikke balken de beek oversteken. De beek kruist de Oosterbroekweg en stroomt naar het ‘t Hemrik en vervolgens onder de weg Weg langs Het Hemrik door naar de Drentse A. De melkfabriek “De Toekomst” (1896-1966) loosde via een zijtak ongezuiverd water dat borrelde en stonk. Voor kinderen, en misschien ook wel voor volwassenen, een reden om te gillen: “Pas op de stinksloot!”

Henk Bakker

Het hele verhaal heeft in Glimmerlei (oktober) en Harens Old Goud (december) gestaan. Op 13 april is er een excursie langs de beek.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.