De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

woensdag 23 december 2020

Nieuws:

Analyse – Het rommelt in Haren: zonneparken geven stof voor discussie

Door: Redactie

Zoals eerder in Haren de Krant (en op deze website) gemeld: veel inwoners van de voormalige gemeente Haren voelen zich door de gemeente Groningen overvallen met een beleidsvoornemen over de aanleg van grote zonneparken. Kortgezegd komt het erop neer dat Groningen met een groene stift zeven vlakken op de kaart rond Haren heeft ingekleurd en in de legenda daarvan heeft geschreven, dat op die locaties zonneparken tot 10 hectare wenselijk zijn. Zie onder. De grondeigenaren weten hier nog niet van.

Is het ‘duurzame piraterij’ of is het juist doortastend optreden voor schone energie? Beide opvattingenzijn in de samenleving te horen. Met het groene college van Groningen nemen de kansen toe voor duurzame initiatieven, maar het gevolg daarvan is dat er ook moet worden getornd aan landschap en de omgevingsvisie. Dat laatste is feitelijk een landschappelijke schets, waarin menselijke belangen in harmonie moeten worden gebracht met natuurlijke belangen. Als je in een landelijk gebied tien hectare vrijmaakt voor de bouw van duizenden zonnepanelen, is een botsing tussen verschillende belanghebbenden niet te vermijden. In een democratische samenleving gebeurt dit op veel meer beleidsterreinen. Het is dan voor een (lokale) overheid zaak om het spel handig te spelen. Je zou dan kunnen komen tot compromissen, waarin alle partijen zich herkennen.

Verwijt
Het verwijt dat Groningen nu ten deel valt is, dat men voor het beleidsvoornemen vrij koud en kil de groene stift ter hand heeft genomen en aan het inkleuren is gegaan, zonder betrokken inwoners hierbij te betrekken. Een beleidsstuk is dan veel sneller klaar, omdat je geen oeverloze discussies met inwoners hoeft te voeren. Maar het ‘nawerk’ zou wel eens veel langer kunnen duren. Waarom? Omdat de inhoudelijke argumenten (voor of tegen) van inwoners nog eens worden aangevuld met wrevel en frustratie, omdat men zich in de eerste fase gepasseerd (en soms zelfs geschoffeerd) voelt. Het maakt discussies troebeler. Het ziet ernaar uit dat inwoners van Haren zich daarom nu extra schrap zetten tegen de plannen van de gemeente om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen met zonneparken tot 10 hectare groot.

Welke spelers?

Als we nu weer even inzoomen op deze Harense kwestie zien we een paar belangrijke spelers op het veld staan.
1.De gemeente als beleidsmaker.
2.De gemeenteraad als controleur van beleid.
3.Bouwers van zonneparken.
4.Inwoners van Haren en omgeving.

In de gemeenteraad van Groningen zitten twee oud-raadsleden van de gemeente Haren: Ietje Jacobs (VVD) en Hans Sietsma (Groen Links). De raad heeft zich over het groene stiftenplan nog niet kunnen uitspreken. Het wordt interessant om straks te zien hoe zij zich in deze discussie gaat opstellen. Maar er zullen vast ook oud-raadsleden van Haren zijn, die zich afvragen of wethouder Philip Broeksma (foto) (GL) wel gelijk heeft als hij zegt dat het huidige beleid voortborduurt op ‘Harens beleid’. Zijn er stukken waaruit blijkt dat Haren destijds al droomde over groene stiften en zonneparken? Er wordt door oud-politici al gezocht naar die bewijsstukken. Maar belangrijker is de vraag of zonneparken werkelijk zo belangrijk zijn voor de duurzaamheidsdoelen, dat inwoners de ‘glazen deken’ maar voor lief moeten nemen. Als iedereen alleen maar zijn eigen belang nastreeft (uitzicht) dan wordt het wel heel moeilijk om duurzame energie op te wekken. Immers, windmolens en kernenergie zijn ook al omstreden. Is Haren dus een ‘nimby’-dorp? Het wordt interessant om te zien of kritische Harenaars ook met alternatieve opties komen om de ‘glazen deken’ te weren. Of dat ze alleen maar zeggen: nimby (= Not in my Backyard).

 

Wethouder Philip Broeksma (GL)

Proces en inspraak
In een artikel in Dagblad van het Noorden werd eerder deze week duidelijk dat enkele grondeigenaren niets wisten van de plannen. Dat mag wel een bewijs zijn voor het feit dat de kaart is ingetekend zonder ruggenspraak met inwoners en directe belanghebbenden. En dan kom je als vanzelf op het onderwerp: proces. Kritische Harenaars (zoals Stichting Landelijk Gebied Haren) slaan alarm, omdat ze vinden dat Groningen het spel niet netjes speelt. Er wordt zelfs gesuggereerd dat op de gemeentelijke website bewust nogal vaag wordt gedaan over de wijze waarop burgers kunnen reageren op de ideeën. De reactietermijn was erg kort en viel bovendien deels in de lockdown en de kerstperiode. Dat is vast geen kwade opzet, maar het is tegelijk wél onhandig. Het maakt Harenaars ‘franterig’ en argwanend. En dan kunnen Harenaars zich diep vastbijten in kwesties en dan heb je er als gemeente heel wat werk van. Daarvan was recent de discussie over Diftar een mooi voorbeeld, waarin Burgercomité Haren voorging in de strijd. Het leverde de gemeente veel nawerk en zienswijzen op.

Kortom
Een groene stift, geen burgers erbij betrekken en bovendien op deze manier een gevoelig onderwerp (ingreep in het landschap) aankaarten: het zijn ingrediënten voor stevige discussie, waar Harenaars zich (zoals het nu lijkt) grondig op zullen voorbereiden. Er worden door Stichting Landelijk Gebied Haren gezamenlijke plannen gemaakt om de gemeente van repliek te dienen. Als het landschap (in de ogen van veel Harenaars) wordt aangetast, dan moet daarvoor wel een verdraaid goede reden zijn. Als die er is, zal de gemeente die waarschijnlijk beter moeten uitleggen. Want op deze manier ligt strijd in het verschiet.

In Haren de Krant van januari 2021 komen we op het onderwerp terug.

12 reacties

Gerrit zegt:

Met dank aan de klimaat maffia gesteund door oud communisten die nooit in spraak dulden
Alles achter de rug van de burgers om laat ze eerst eens alle platte daken vol zetten in plaats van deze horizon vervuilende glasvelden
Het is net als van het gas af de burger word altijd genaaid en nooit gehoord want inspraak is heel vervelend voor die oud communisten kijk naar rusland en maar zeggen we nemen de burgers mee in het klimaat denken kansloze missie zolang de linkse elite regeert

23 december 2020 om 10:59
jean zegt:

Even een reactie op de tekst.
“Als iedereen alleen maar zijn eigen belang nastreeft (uitzicht) dan wordt het wel heel moeilijk om duurzame energie op te wekken. Immers, windmolens en kernenergie zijn ook al omstreden. Is Haren dus een ‘nimby’-dorp? Het wordt interessant om te zien of kritische Harenaars ook met alternatieve opties komen om de ‘glazen deken’ te weren. Of dat ze alleen maar zeggen: nimby (= Not in my Backyard).”

Inwoners van Haren zijn geen nimby, maar blijven wel nadenken. De vraag blijft “hoe duurzaam is die duurzame energie opwekking nu echt als je het van cradle-to-cradle en naar de natuur opoffering kijkt”, wat is dan de balans en de bijdrage aan het klimaat?

Zie de huidige actuele uitkomsten met betrekking het gebruik van bio massa. Discussie over het afbreken van de oude windmolenwieken begint ook te lopen en over een paar jaar gaat de discussie starten over het duurzaam verwerken van de vele afgedankte niet rendabele zonnepanelen. Verder begint nu ook de discussie te komen over de werkelijke duurzaamheidsbijdrage van elektrische auto’s, fijnstof en grondstoffen voor de batterij en het afbreken hiervan.

Het is toch wel gek dat ondanks de lockdown van dit jaar met het hierbij dalende C02 niveau, de huidige hoeveelheid duurzaam opgewekte energie, 2020 het warmste jaar is samen met 2014. Ondanks alle windmolens en zonneparken had ik toch wel invloed op de temperatuur verwacht.

Waarom moet de inwoners met een alternatieve oplossing komen, waar komt dat nu ineens vandaan. Dat heet probleem verleggen. Een beproefde politieke tactiek, met een niet gedragen of onzin plan komen, weerstand zien en dan zeggen “maar jullie hebben geen alternatief”, vervolgens framing toepassen, dan belachelijk maken, dan koudstellen en dan toch je plan doordrukken. Goed voor politiek draagvlag, not. En maar afvragen waar populisme toch vandaan komt.

Ja natuurlijk, die zonneparken in Haren maken het verschil, die leveren echt een bijdrage aan het klimaatprobleem, dream on.

23 december 2020 om 16:21
Peter zegt:

De toenmalige gemeenteraad van Haren heeft op 18 december 2017 een beleidsstuk aangenomen ten aanzien van zonneparken.
Je mag er toch van uitgaan dat het nu beoogde kader enigszins overeenkomt met wat destijds is besloten?
(Gen idee of dat ook daadwerkelijk het geval is)

24 december 2020 om 08:28
Ben zegt:

Zonnepanelen in water win gebieden, in veen gebieden of andere grondsoorten is vragen om problemen.

Beton en gegalvaniseerde materialen in de grond in herstelbaar de structuur vernietigen.

Metalen komen in de grond door de natuurlijke reacties die er plaats vinden en tot ver terug te vinden.
Gegalvaniseerde palen de verrotten of dit wordt getracht gecompenseerd door de zogenaamde offer blokkken van een ‘zachter’ materiaal. Grond vervuilen om installatie neer te zetten voor een korte periode.

De grond vervuild, naast dat de natuurlijke waterlopen en cultuur van de grond verstoord worden.

En dan de hendels levenscyclus waar zwaar vervuilende materialen als tin vrijkomen.

Ondanks de diverse onderzoek projecten er tot op heden en naar verwachting als je de experts mag geloven geen oplossingen voorkomen die afdoende zijn om die nieuw problemen op te lossen.

Beter is het bestaande bebouwde locaties te gebruiken met als bijkomend voordeel dat de opwekking dichtbij de gebruiker is naast dat de energie opslag zelf een hele nog een hele uitdaging is.
Op het moment dat het beschikbaar is hebben we het niet nodig. Als het nodig is is het nacht en schijn de zon niet.

Er wordt gezegd dat een Tesla 282 Watt nodig heeft om een kilometer te rijden. Een paneel dat gemiddeld wordt geïnstalleerd is in staat om 305 Watt te leveren. En dit is ook nog onder optimale omstandigheden van de zon op de panelen.
Als je dan ook nog bedenkt dat volgende de zonnepanelen energie opwek tabellen in januari slecht 2% van de jaarlijkse behoefte kan worden opgewekt

Als het om fijn stof gaat is binnenkort de verwachting dat dit door de electrische auto erger wordt dan bestaande transport wijze. naast dat deze electrische auto ook zwaarder zijn en voor meer slijtage zorgen van weg en bij behorende infrastructuur.

https://automotive-online.nl/management/laatste-nieuws/internationaal/28690-oeso-elektrische-auto-heeft-fijnstofprobleem

Of te wel problemen oplossen met grotere problemen

24 december 2020 om 11:36
Wil Legemaat zegt:

@Peter. In die beleidsnotitie ‘Zonne-energie in de gemeente Haren’ (december 2017) staan een paar duidelijke dingen:
1. ‘Hierbij hebben we de voorkeur dat opwekking van zonne-energie, waar mogelijk, plaatsvindt op daken en erven van particuliere woningen en bedrijven.’
2. ‘Om te voorkomen dat bovengenoemde landschappelijke waarden worden aangetast, kiest de gemeente ervoor om het buitengebied in principe uit te sluiten voor de ontwikkeling van zonneparken; dit geldt voor alle gebieden.’ Uitzonderingen zijn slechts mogelijk als daar een gebiedsvisie aan ten grondslag ligt en er een maatwerkprocedure gevolgd is.
3. Voor landelijk gebied, grenzend aan stedelijk gebied, geldt een ja-mits-beleid. Aan de ‘mits’ is een reeks voorwaarden verbonden.

Ook de Milieuadviesraad (MAR) is stellig in een uitgebracht advies: niet in het buitengebied en in landelijk gebied, grenzend aan stedelijk gebied zijn ‘plaatselijke betrokkenheid en burgerparticipatie belangrijk’.

Tijdens de bespreking in de gemeenteraad is benadrukt dat een ontwikkeling bij voorkeur ´van onderop´ dient te komen en dat de inwoners betrokken moeten worden.

Nu zijn er in Groningen met een stadse bril, op een kaartje een aantal gebieden ingetekend en wordt er top-down gehandeld. Waarna doodleuk wordt gesteld dat dit voortzetting van bestaand beleid is.
Kwalijk!

De nota zelf zal ik doorsturen naar de redactie van Haren de Krant.

Wil Legemaat

24 december 2020 om 15:40
Ben zegt:

Ik zie al die reacties net als de stad deze ook ziet. Waarom zal men zich er ook maar iets van aantrekken in de Stad. Regenten hebben een mooie vesting die mooier wordt in een van de armste stedelijke gemeenten van het land.

Haren is gewoon terzijde geschoven.
Diftar gewoon opzij geschoven
Bestuurlijke afspraken hebben geen waarde en staan mooi op papier.

Alles heeft geen waarde omdat het bij woorden blijft.
Geen voelbare acties dat men zich nog een keer achter de oren krabt. Actie van de stad levert geen zichtbare reactie.

Dus blijft men maar door gaan met de stadsregio. Zodat alles mooi rood en zwart wordt. Dit stopt pas als actie een reactie oproept waardoor men zich realiseert halt tot hier.
Voormalig gemeente Haren samen met huidige gemeente Tynaarlo als groene long in de as Groningen-Assen dat kun je alleen maar behouden als duidelijk is dat de inwoners de verstedelijking niet accepteren.

En dat komt niet uit de verf in de richting naar de stad. In een rap tempo wordt Haren geassimileerd.

25 december 2020 om 16:40
Cees zegt:

De nota is “van dik hout zaagt men planken”.
Je moet beginnen met of we wel planken nodig hebben. De eerste zonneweides waren een sypathiek plaatselijk initiatief, maar toen de commercie er op dook kwam ook de eerste weerstand en volgden onderzoeken naar de effecten op landschap en natuur. Bovenal is dan de vraag of we wel moeten beginnen met opofferen van het landschap, het blijven tenslotte industriële ingrepen met een groen smoesje. Een wat groene inrichting van een zonneweide op een voormalige maïsakker zou je bijvoorbeeld biodiversiteitsverhogend kunnen noemen.
Vele deskundigen wijzen er op dat nog maar een relatief klein deel van de geschikte daken en gronden (snelwegen, parkeertereinen, distributiecentra etc.) benut zijn, terwijl er nog vele ruimebesparende innovaties mogelijk lijken. Ook is de vraag of we noodzakelijke energiebesparing niet uitstellen omdat verouderde industriën, winkelcentra en kantoren nog lang over gesubsidieerde groene energie kunnen beschikken.
Tot slot: de ingetekende percelen zijn niet waardeloos. Ze hebben een agrarische en landschappelijke functie, ook als fourageergebied voor dieren uit beschermde gebieden. Breng dat allemaal eerst maar eens in kaart anders gooien we het kind met het badwater weg.

27 december 2020 om 13:42
Eduard zegt:

Ik hoop dat de gemeenteraadsleden en wedhouders van de voormalige gemeente Haren, die ingestemd hebben met samenvoeging, goed kunnen slapen.
Zij hebben onze gemeente verkwanseld aan Groningen.
Zo wordt het landelijk karakter van de buitendorpen flink aangetast.

28 december 2020 om 12:05
Mariska sloot zegt:

Hoi Eduard
De meerderheid van de Raad van Haren was tegen de fusie, de wethouders waren dat ook. De provincie echter heeft het doorgedrukt en het parlement heeft niet naar ons, maar naar de provincie geluisterd.
Maar zelfs wetende dat we er alles aan gedaan hebben om het tegen te houden betekent inderdaad niet dat we gelukkig zijn met de annexatie; zeker niet nu we elke maand weer met iets nieuws geconfronteerd worden wat negatief voor Haren uitpakt. ( en Glimmen, Onnen en Noordlaren.

1 januari 2021 om 23:44
Annemieke de Graaff zegt:

En u mevrouw Sloot heeft gauw het schip van de gemeente Groningen verlaten.. dat was wel de gemakkelijkste weg, wederom er voor weglopen helaas. Was u blijven zitten dan had u over deze discussie op de juiste plek tegengas kunnen geven ipv hier uw mening te verkondigen wat totaal geen zoden aan de dijk zet..

2 januari 2021 om 09:14
Mariska Sloot zegt:

Hallo mevrouw de Graaf,
Dat klopt, na een jaar tegen de bierkaai vechten in de stad en tien jaar 24/7 vechten in Haren was het genoeg. Ik heb mijn best gedaan en voor mijn gezondheid gekozen. Ik wist niet dat dit betekent dat ik nu nooit meer een mening op dit medium mag plaatsen. Graag hoor ik dat dan van de redactie.
Overigens staat de weg helemaal vrij voor u of anderen om Haren te gaan vertegenwoordigen in de politiek. Wie weet houdt u het langer vol dan ik.. succes!

4 januari 2021 om 12:34
Ben zegt:

@annemieke de graaf.

Wellicht is u ontschoten dat voormalig gemeente Haren nog geen 9% uitmaakt van het totaal op een bevolking van 235000 mensen van de door gedrukte gemeente fusie. Wel heeft de gemeente Haren veel land toevoegt aan de stad om mooi rood zwart te worden. Groen kent de stad niet. Wat is was wordt om zeep geholpen zoals we kunnen zien aan het uitgaanscentrum van de oude stad het Sterrebos.

U wijst gemakkelijk en haalt uit naar mensen die wel het nodige gedaan hebben.
Waar was u toen men in de rechtbank probeerde de fusie tegen te houden

Waar bent u en met u de rest nu alles wordt geassimileerd en geconverteerd naar groot stedelijk waanzin. Diftar, WOZ, zonneparken, windmolens, hoogbouw en verstedelijking van nesiopark.

Het is zwart en rood maar niet van de mensen zwart en rood van asfalt en stenen die op stadse wijze oprukken

Zoals u schrijft en wijst naar anderen lachen de regenten en gaan gewoon door.

Zolang er geen mensen op staat komen en organiseren of actie ondernemen. Gaan de regenten hun gang. Niemand houdt ze tegen. En als er mensen die die dit wel doen worden ze zoals mevrouw Sloot if de heer Biezeveld neer gesabeld of als gek weg gezet.

Terwijl keer op keer blijkt dat ze wel gelijk hebben gehad -helaas-.

Nog geen 9. Procent is voormalig gemeente Haren als u echt meent wat u zegt en ook die anderen zou het beter zijn om achter de garniums weg te komen en laten zien dat voormalig gemeente Haren landelijk moet blijven met lukediek acties zodat de groene long blijk in het verstedelijk gebied Assen Groningen

6 januari 2021 om 10:15

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.