De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 21 januari, 2021

dinsdag 19 november 2019

Nieuws:

Komen er zes windmolens nabij Haren?

Door: Redactie

Komen er zes windmolens in de polders ten noord-oosten van Haren (Stainkoeln)? Ze zullen wellicht vanuit Harenerholt te zien zijn. Hoe denken mensen in de omgeving over de mogelijke komst van windturbines? De coöperatieve vereniging Grunneger Power, Natuur- en Milieufederatie Groningen en gemeente Groningen hebben de handen ineen geslagen om de haalbaarheid van windenergie te onderzoeken. Begin 2020 zullen zij hun bevindingen presenteren. Gemeente Groningen wil in 2035 energieneutraal zijn. Hoe gaat men dat doel bereiken?

Energieneutraal
De verkenning gebeurt in opdracht van de gemeente Groningen, die in 2013 al voorsorteerde op de bouw van windmolens in de eigen gemeente. Men schreef destijds aan de raad: “Om ook in de toekomst onze stad leefbaar en betaalbaar te houden, hebben we in 2010 als gemeente afgesproken om te streven naar een energieneutrale stad in 2035. Deze ambitie dient niet alleen een schone stad, maar ook een betaalbare stad en de mogelijkheid minder afhankelijk te worden van de stijgende prijzen van fossiele energie.”

Bezwaren
Windmolens staan vrijwel overal ter discussie, met name door bezwaren van (toekomstige) omwonenden.Boeren die land beschikbaar stellen voor windmolens zijn geregeld de gebeten hond. Door hevige protesten (Windpark N33) en verlammende discussies zijn overheden alerter geworden en zien in dat zij burgers vroegtijdig moeten ‘meenemen in het proces’ en zo mogelijk moeten laten profiteren van de opbrengsten. De partijen die de haalbaarheid nabij Oosterhaar onderzoeken zoeken nu draagvlak en zeggen: “In Groningen vinden we dat inwoners vroegtijdig moeten kunnen meedenken en meebeslissen of en onder welke voorwaarden windenergie mogelijk is. Dit is nieuw.” Uiteindelijk moeten Provinciale Staten besluiten of er windmolens komen. In het totaal wordt de provincie Groningen geacht 850 MegaWatt met wind op te wekken.

Haren/Roodehaan/Stainkoeln
Het onderzochte gebied bij Haren heet officieel ‘Roodehaan/Stainkoeln’ en kan maximaal zes turbines hebben. Voorts onderzoekt men een gebied bij ‘Westpoort’ langs de A7. Onlangs is er in Harkstede een informatiebijeenkomst geweest, waar ook Harenaars aanwezig waren. ‘Roodehaan/Stainkoeln’ zou een kleinschalig windpark worden met relatief kleine molens. De gemeente zegt: “Provinciaal beleid en de provinciale verordening staan op dit moment grote windturbines rondom de stad nog niet toe. De provincie is afgelopen jaar zijn eigen traject gestart ten behoeve van nieuw energiebeleid. Windenergie op land is hierin ook een onderdeel. Aangegeven wordt dat nieuwe windprojecten op land nog altijd nodig zijn om de gestelde doelstellingen te halen.” Zie voor meer informatie: www.windplatformgroningen.nl

2 reacties

Ben zegt:

Windmolens, dat is toch verbonden aan het verstoren van de windstromen waardoor er een opwarming van de omgeving plaats vindt met ongeveer 2 graden celcius.

Naast dat het ook verbonden schijnt te zijn aan visuele verontreiniging met de kans op extra gewonde en dode dieren.

Tenminste als de wetenschappelijke onderzoeken hier naar kloppen.

Want ja, ook de wetenschap schrijft regelmatig gekleurd of in de gedachte van de wens

19 november 2019 om 18:05

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.