De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 16 augustus, 2022

vrijdag 21 december 2012

Nieuws:

Kosten van Project X in kaart gebracht: Haren moet betalen

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft de raad ingelicht over de kosten die voortvloeien uit Project X. De gemeente verwacht dat het Project X de gemeente 250.000 euro gaat kosten. “We zullen minister Plasterk vragen of hij ons kan helpen”, liet burgemeester Rob Bats vanmiddag via Radio 1 weten. Bats lijkt te hopen op financiële steun uit Den Haag. Als dat niet gebeurt zal Haren zelf voor de strop opdraaien. “Dan zullen we dat uit onze algemene reserve moeten halen”, zegt wethouder Theo Sieling desgevraagd. “En die algemene reserve is al niet groot meer.”  Zoals bekend heeft Haren nog een reservepositie van ruim vier ton. Het bedrag van 2,5 ton zou een enorme aderlating zijn.

 

De kosten van het project worden door de gemeente enigszins gespecificeerd. Zie hieronder.

  • Kosten voorafgaand aan het incident: € 8.450

De kosten voorafgaand aan het incident worden bepaald door de ureninzet van in- en externe medewerkers ter voorbereiding op het ‘feestje’ en het treffen van voorzieningen zoals verlichting voor de ‘uitvallocatie’.

 

  • Kosten tijdens het incident: € 12.400

De kosten tijdens het incident worden voor het grootste gedeelte bepaald door de inzet van zo’n 40 interne medewerkers (gemeentelijk coördinatieteam, buitendienst-medewerkers, telefonie) die de gehele vrijdagavond en ‑nacht zijn ingezet. Hier niet inbegrepen zijn de kosten van inhuur expertise van andere gemeenten, aangezien deze kosten door de Veiligheidsregio worden gedekt.

 

  • Kosten schade gemeentelijke eigendommen: € 10.500

Deze kostenpost betreft schade aan bestrating, verkeersborden, abri’s enzovoort, inclusief de ureninzet van medewerkers voor het herstel van deze schade.

 

  • Kosten na het incident: € 217.200 (reële indicatie van het eindbedrag, inclusief . inschatting doorlopende ureninzet medewerkers en externen)

De kosten na het incident betreffen de inhuur van expertise en specialisten in de zogenaamde Nafase, de (deel)kosten voor de gemeente Haren voor de inhuur van de Onderzoekscommissie onder leiding van Job Cohen en de inzet van een 30‑tal medewerkers in het weekend en de weken na 21 september 2012, tijdens de Nafase. Onder leiding van een projectleider Nafase zijn er projectplannen gemaakt en uitgevoerd op het gebied van Frontoffice (inwoners), Voorlichting (media), Herstel (eigendommen), Schade (inventarisatie), Financiën (gevolgen) en Nazorg (psychosociaal). Nog steeds zijn diverse medewerkers bezig met de gevolgen van Project X. De verwachting is dat de kosten voor inzet van medewerkers en ingehuurde externen voor de Nafase doorlopen tot na de publicatie van het rapport van de Onderzoekscommissie ‘Project X Haren’.

NADERE VOORLOPIGE OPSOMMING VAN DE KOSTEN:

Overzicht kosten Project X Haren 21 september 2012

A Kosten vooraf: Bedrag (excl btw)

1 Catering 281,18

2 Noodaggregaat + verlichting uitvallocatie 2.065,36

3 Inzet medewerkers gemeente Haren voorbereiding 20/21 sept 4.042,02

4 Brieven vooraf (geen externe kosten)

5 Bewonersbijeenkomst vooraf 20 sept. (geen externe kosten, want in raadzaal)

6 Bewegwijzeringsborden naar uitvallocatie (wel gemaakt niet geplaatst)

7 inhuur communicatie 1.333,50

8 Juridische ondersteuning (o.a. noodverordening) 210,00

10 Plaatsen hekken raadhuisplein 517,20

Totaal Kosten vooraf 8.449,26

 

B Kosten tijdens incident: Bedrag (excl btw)

11 Inhuur bussen (onbekend of dit nog bij de gemeente wordt geclaimd)

12 Catering 396,08

13 Dranghekken (eigen dranghekken, geen externe kosten)

14 Geluidsinstallatie (op Gorechtterrein. Heeft de politie geregeld, kosten politie?)

15 Flyers 160,00

16 Brief aan bewoners Oosterweg / niet-afgezette straten om Stationsweg heen (geen externe kosten, want

door eigen personeel)

17 Inzet medewerkers gemeente Haren 21/22 sept 10.179,40

18 Juridische kosten (vooral i.v.m. noodverordening) 150,00

19 Inhuur expertise andere gemeenten (geen kosten, hoort bij Veiligheidsregio, om niet)

20 inhuur communicatie 1.530,00

Totaal Kosten tijdens incident 12.415,48

 

C Kosten na incident: Bedrag (excl btw)

21 Opruimen, vegen (Milieudienst Groningen) 5.000,00

22 Catering 598,62

23 Inhuur expertise, specialisten nafase 49.866,11

24 Inschatting inzet expertise en specialisten 33.600,00

25 Inhuur onderzoekscommissie Haren (1/3 deel van offertebedrag opgenomen als kosten voor Haren) 25.538,92

26 Kosten voorlichting / communicatie (o.a. advertenties, persberichten) 10.653,23

27 Bewoners- + ondernemersbijeenkomsten 5.435,23

28 Inzet medewerkers gemeente Haren nafase 62.504,88

29 Inschatting inzet medewerkers nafase 5.980,00

30 Gebruik RISE 704,34

31 Bedankjes/bedankkaarten 510,00

32 Bezorgen brieven, flyers 448,75

33 Uitingen / activiteiten tijdens 4-Mijl (o.a. Greenscreen) 885,80

34 Diverse kosten (o.a. taxi) 324,96

35 Juridische kosten (advies mbt schades) 912,00

36 Inschatting diverse kosten (WOB-verzoeken, te verwachten nota’s herstel schades, kosten rond publicatie

onderzoeksrapport (pers, voorlichting, etc.))

14.250,00

Totaal Kosten na incident 217.212,84

 

D Schades aan: Bedrag (excl btw)

36 gemeente-eigendommen – abri’s 1.213,95

37 gemeente-eigendommen – openbare weg

38 gemeente-eigendommen – dranghekken 247,50

39 gemeente-eigendommen – bestrating 3.739,54

40 gemeente-eigendommen – stoeptegels

41 gemeente-eigendommen – lantaarnpalen

42 gemeente-eigendommen – verkeersborden 1.540,27

43 gemeente-eigendommen – groen

44 gemeente-eigendommen – overig: brievenbus ’t Nije Cruys en Rijksstraatweg 249,68

45 Inzet medewerkers gemeente Haren nafase herstel schade 3.529,75

Totaal kosten Schade 10.520,69

 

TOTALE KOSTEN GEMEENTE HAREN [A,B,C,D] 248.598,27

 

 

 

12 reacties

Willem zegt:

Tja, had de gemeente nou toch maar naar ervaringsdeskundige Brouwer van de RUG geluisterd door de toegangswegen naar Haren gewoon af te sluiten. Het college van Haren wilde blijkbaar liever het wiel opnieuw uitvinden. De naieve gedachte van “Het zijn maar feestgangers, dus die zullen verder niets kwaads in hun zin hebben…” heeft helaas dan ook geresulteerd in het door velen reeds vooraf voorspelde scenario. Nu zitten we dan met de gebakken peren en luidt burgemeester Bats de noodklok in Den Haag. Ook daar zal weinig te plukken vallen van een kale kip. Afwachten dus wanneer de verhoging van het OZB-tarief in de raadsvergadering behandeld wordt.

21 december 2012 om 16:57
ben ikgek zegt:

23 Inhuur expertise, specialisten nafase 49.866,11
24 Inschatting inzet expertise en specialisten 33.600,00
28 Inzet medewerkers gemeente Haren nafase 62.504,88
25 Inhuur onderzoekscommissie Haren (1/3 deel van offertebedrag opgenomen als kosten voor Haren) 25.538,92

En daar hebben we wat aan……….

Tjonge wat is boeren verstand toch goedkoop!
Ze hadden gewoon optijd moeten omroepen dat een ieder zich moest gaan verwijderen op straffe van arrestatie, dan was 95% van de camouflage aanwezigen weggegaan.

21 december 2012 om 17:20
suks zegt:

Ambtenaren verdienen aan de rellen, begrijp ik dat goed? Als ik eens ’s avonds doorwerk omdat de situatie daarom vraagt, doe ik dat gewoon – zonder een cent extra.

21 december 2012 om 18:02
alert zegt:

@ suks

Geweldig dat er nog zulke mensen bestaan !
Jij hebt wel een pluim verdient.

21 december 2012 om 21:32
Geldterug zegt:

Eens met Willem, met Bats in de Rats en al die kosten voor in huur van wat?
Mag Cohen 75.000 euro verdienen voor zijn boekwerk?
hier had je leukfeestje van kunnen geven.
maar goed ze hebben nog wel een la in het gemeenthuis waarin dit rapport kan verdwijnen

21 december 2012 om 23:01
Pietsje zegt:

Kan iemand mij uitleggen waarvoor in de voor, tijdens en na fase zoveel aan catering is besteed?

22 december 2012 om 09:53
Klaas-jan zegt:

Inzet medewerkers Haren in de ‘nafase’. Deze mensen krijgen toch gewoon een maandloon? Hoeze dan extra kosten??

22 december 2012 om 10:16
Ludo zegt:

Waar zijn al die foto’s van alle vernielers gebleven.
Die moeten de rekeningen betalen.

22 december 2012 om 12:09
Bob Rats zegt:

En wat leert B&W hiervan?

Ik persoonlijk kom tot de volgende conclusie:
Burgemeester lult (soms) uit zijn nek.
B&W zijn ongeschikt voor crisis management.
C2000 communicatie systeem is niet geweldig.
Externe specialisten hebben meer onkosten veroorzaakt dan de bezoekers!

Weinig subtiel taalgebruik, ik weet het.

23 december 2012 om 00:57
Waterrat zegt:

Tjonge, als er al iemand gaat zeuren over catering van het personeel of inhuur van expertise in de nafase, dan vraag ik mij ten stelligst af met wat voor een niveau ik nu zit te mailen…
Als men de inhuur van expertise te veel vindt dan stel ik voor om de gemeente Haren per direct op te heffen en te bombarderen tot buitenwijk van Groningen, want DAAR zitten wel goede bestuurders (??)

26 december 2012 om 13:39
ik zegt:

Stel het dorp gaat echt failliet, wat een nare mensen zijn deze experts dan eigenlijk, een jaar onderzoek, met de benen op de bank ten koste van het jaar budget van een dorpje

28 december 2012 om 08:54
ik zegt:

de enige vraag die mij nog rest is,
Waar is dat feestje !

28 december 2012 om 08:55

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.