De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 11 augustus, 2020

woensdag 13 mei 2020

Nieuws:

Op termijn geen Zwarte Pieten meer in Haren

Door: Redactie

De gemeente Groningen gaat niet over de inhoud van evenementen, maar heeft wel een mening over de intocht van Sinterklaas. Wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) ziet graag Zwarte Piet uit de Groningse intochten verdwijnen.

De gemeente gaat niet over het inhoudelijke programma van de Harense intocht, want ze is geen financier van dat feest. Maar in haar rol als vergunningverlener kan de gemeente natuurlijk wel voorwaarden stellen. Waarschijnlijk zal om die reden de intochtcommissie van Haren zich moeten voegen naar de nieuwe richtlijnen. De wethouder zou Haren en Ten Boer de komende jaren nog wat tijd willen geven om de overgang van zwart naar wit en roetveeg te maken.

De intochtcommissie in Haren heeft nooit een hard principieel punt gemaakt van de Pietendiscussie. Men luisterde enerzijds naar de wensen van het publiek en anderzijds volgde men de ontwikkelingen in het land. Zoals het nu lijkt is er een langzame cultuurverandering gaande. In Haren was daarom de afgelopen jaren al een voorzichtig begin gemaakt met de introductie van Roetveegpieten. Bij de meeste Pieten niet van harte overigens, maar dat zou de komende jaren kunnen veranderen, denkt de organisatie. Het zal de vraag zijn of er nog genoeg vrijwilligers te vinden zijn om straks deze rol te spelen in het eigen dorp. De reden daarvan ligt voor de hand. Op 5 juni spreekt men met wethouder Philip Broeksma om de voornemens handen en voeten te geven. De intocht in Haren staat dit jaar op 21 november gepland.

Verklaring van de gemeente:
De gemeente Groningen heeft in goed overleg met de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken (KVvV) afgesproken dat er voortaan geen zwarte Pieten meer meelopen tijdens de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen. De gemeente volgt daarmee het voorbeeld van steden als Amsterdam, Rotterdam, Hilversum en Haarlem.

Tijdens de intocht wordt Sinterklaas vergezeld door een combinatie van roetveeg- en naturelpieten. Wethouder Glimina Chakor: ‘Wij vinden het belangrijk dat Sinterklaas een feest is dat door iedereen gevierd kan worden, en dat de figuur van Zwarte Piet door niemand als kwetsend wordt ervaren.’

De verschijningsvorm van Zwarte Piet als onderdeel van het sinterklaasfeest is al enkele jaren aan verandering onderhevig. Dat juicht de gemeente Groningen toe.
‘Wij zijn blij dat de KVvV bereid is om mee te werken aan de versnelling van dit proces. De intocht van Sinterklaas is het decor geworden voor demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet, en dat gaat ten koste van de essentie van het feest.’

Volgens voorzitter Harrie van Ham gaat de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken voor een mooie rustige intocht zonder incidenten en protesten. ‘Een intocht zoals die thans door een deel van de Nederlanders gewenst is, en zoals die ook te zien is in het Sinterklaasjournaal.’

Behalve in de stad Groningen worden er onder meer intochten georganiseerd in Haren, Ten Boer, Ten Post en Garmerwolde & Thesinge. Chakor: ‘Het streven is dat de zwart geschminkte Piet ook daar op termijn zal verdwijnen. De gemeente gaat hierover met de organisaties in gesprek.’

7 reacties

Gerrit zegt:

Met dank aan de aanhangers van Poll poth die buigen voer die roeptoeters ze word het communisme ook in Haren weer ingevoerd .
kvvv is ook slappe hap 90% wil zwarte piet de echte Nederlander word niet gehoord.

13 mei 2020 om 13:31
rolf zegt:

Dit word nu als discriminerend ervaren.

Maar wat krijg je dan in de toekomst als iemand uit bv Nigeria die hier woont Zwarte/Roet piet wil spelen?
Gaan we dan ook weer zeggen “Het mag niet vanwege je huidskleur!” Dan zijn we ook weer discriminerend bezig. Kortom laat het zo, want je kan het nooit goed doen

13 mei 2020 om 13:50
Jager Bert zegt:

Wat heerlijk om bij die gemeente te horen !!! Brrrrrrr

13 mei 2020 om 16:20
InwonerVanHaren zegt:

Je gekwetst voelen is een keuze. Stop daarmee en je kunt feestvieren.

13 mei 2020 om 17:52
WdH zegt:

Zie hier weer een gevolg c.q. zure vrucht van de geforceerde fusie met de grote rode stad, alwaar mevrouw Chimina Chikor en consorten het scepter mogen zwaaien namens alle fans van het gedachtengoed van Karl Marx. Wat zal er gebeuren als er zienswijzen en bezwaarschriften bij de gemeente worden indient voor ieder evenement waar een multi-culti aspect aan verbonden is? Een eeuwenoude traditie en cultuur om zeep helpen is al respectloos, maar op grond van het verwijt dat aanhangers van het oorspronkelijke feest racistisch zijn is toch echt de druppel! Dat de gemeente de uitvoering van het Sinterklaasfeest kan reguleren in de vergunning is zeer te betwijfelen. Regels voor de (verkeers)veiligheid en de route van de optocht is te begrijpen, maar voorwaarden ten aanzien van huidskleur lijkt me toch echt onrechtmatig. Een voorschrift is immers een verplichtende voorwaarde, maar voor dit aspect is geen enkele motivatie te rechtvaardigen. Door gebrek aan onderbouwing zal dit bij de rechter niet standhouden. In Haren worden tot op heden de tradities en de monarchie nog door velen aangehangen, dat is juist een van de charmes van Haren, dus met het verdwijnen van de traditionele viering van het feest gaat meer verloren dan alleen een stukje landelijke cultuur.

13 mei 2020 om 22:16
ik zegt:

Ik en vele anderen zijn blijvend gekwetst door dit besluit. (Zien we straks groepjes zwarte pieten demonstreren in daarvoor ingerichte vakken langs de route van sinterklaas in Groningen of zou dit verboden worden)

14 mei 2020 om 11:06
nou ja zegt:

Goed besluit!

19 mei 2020 om 11:20

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.