De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 7 februari, 2023

woensdag 30 december 2020

Nieuws:

Voorbeeld brief om te reageren op gemeentelijk beleidsplan zonneparken

Door: Redactie

De gemeente Groningen laat vandaag trots weten, dat men op koers zit om haar duurzame ambities met zonnepanelen te behalen. Blij meldt men in een persbericht, dat in 2020 maar liefst 69.000 panelen zijn toegevoegd, waarmee de gemeente nu op 364.000 panelen staat in de competitie met eindige energiebronnen.

Men stelt in het bericht: “Hiermee is de ambitie van 216.000 zonnepanelen in 2020, op daken of in zonneparken ruimschoots gehaald. Het aantal zonnepanelen op daken is met 23% gegroeid van 161.000 naar 230.700 stuks. Daarmee is het percentage daken met zonnepanelen dit jaar gestegen met bijna 3% naar 12,3%. De stijging komt grotendeels voor rekening van de daken op woonhuizen; daarop zijn in 2020 de meeste panelen geplaatst.”

Deze tussenstand komt op het moment dat in Haren enige onrust (of zelfs verbijstering) is ontstaan, nu de gemeente in de voormalige gemeente Haren zeven locaties heeft voorgesteld om zonneparken toe te staan. Onder aanvoering van Stichting Landelijk Gebied Haren en Burgercomité Haren wordt bezwaar gemaakt tegen de (zoals men zegt) aantasting van het cultuurhistorische landschap door de bouw van zonneparken van maximaal tien hectare. Tot 6 januari kunnen inwoners bezwaar maken tegen dit voornemen en de genoemde organisaties hebben dat reeds gedaan namens inwoners. Er is door hen een standaardbrief opgesteld (zie onder) die kan worden gebruikt om uiterlijk 6 januari bezwaar kenbaar te maken tegen de komst van zonneparken in Haren (en omgeving). Zie ook www.landelijkgebiedharen.nl.

Wethouder is van plan door te zetten
Wethouder Philip Broeksma (Duurzaamheid) is vooralsnog niet te stuiten in het behalen van de doelstellingen van het groene College. Vanuit zijn perspectief is dat wel te begrijpen, want hij voert beleid uit van een College dat als slogan heeft “Groen maakt gelukkig”.
Hij zegt: “Zonne-energie heeft daarin een belangrijke rol. In 2035 komt 60% van onze benodigde elektriciteit uit lokale zonnepanelen. Daar hebben we minstens 2,5 miljoen zonnepanelen voor nodig. In 2023 willen we daarom ruim 700.000 zonnepanelen in de gemeente hebben, zowel op daken als in zonneparken. We zijn al over de helft. Dat betekent dat veel huishoudens en bedrijven profiteren van een lagere energierekening dankzij de zon.”

De gemeente stelt verder: “Het aantal zonnepanelen in zonneparken is met 134.000 panelen gelijk gebleven aan vorig jaar. De meeste zonnepanelen liggen op daken. In absolute aantallen zijn de meeste zonnepanelen (ruim 44.000 stuks) afgelopen jaar op daken van woningen gelegd. De grootste stijging is echter op daken van bedrijven en kantoren: bijna een verdubbeling van het aantal zonnepanelen ten opzichte van 2019. Een verklaring hiervoor is dat bedrijven via Groningen Werkt Slim geholpen worden met het realiseren van zonnedaken. De groei van het aantal zonnepanelen op de gebouwen van VvE’s, woningcorporaties en op scholen blijft achter op het gemiddelde.”

Voorbeeldbrief:

Aan College van burgemeester en wethouders van Groningen
t.a.v. burgemeester de heer K. Schuiling, burgemeester@groningen.nl
gemeentesecretaris mevrouw C. Bronda, christien.bronda@groningen.nl
wethouder energietransitie de heer P. Broeksma, philip.broeksma@groningen.nl

Betreft: concept ‘Beleidskader Zonneparken in gemeente Groningen’

Geacht College,
Hierbij maak ik bezwaar tegen het concept ‘Beleidskader zonneparken in gemeente Groningen’. Ik/wij kunnen ons voorstellen dat de energietransitie moet worden versneld maar niet op de manier zoals voorgesteld in het beleidskader. Mijn/ons bezwaar richt zich in het bijzonder tegen het voorgenomen beleid om op de Hondsrug van Haren zonneparken toe te staan. Gezien de kwetsbaarheid van het landschap, zullen de zonneparken leiden tot een ernstige aantasting van het kleinschalige, cultuurhistorische en landschappelijk waardevolle landschap van de Hondsrug.
Mijn/onze bezwaren zijn ook dat:
Bewoners van de dorpen en het landelijk gebied en hun organisaties niet zijn gehoord in het voortraject van het concept beleidskader;
Het beleidskader bevat geen integrale afweging. Kansen om ruimtelijke opgaven te combineren worden niet/onvoldoende benoemd;
De zonne-ladder wordt niet gevolgd. Alle aandacht gaat uit naar zonneparken in het landschap. De mogelijkheden voor zonnepanelen op daken en andere alternatieven zijn onvoldoende uitgewerkt: dit is duidelijk de verkeerde volgorde.

Hierbij sluit ik me aan bij de reactie van Dorpsbelang Onnen, Dorpsbelang Noordlaren, Plaatselijk Belang Glimmen, Burgercomité Haren en Stichting Landelijk Gebied Haren.

Met vriendelijke groet/ hoogachtend,
plaats, datum
Naam
Adres
Emailadres

cc aan: raad@groningen.nl
info@landelijkgebiedharen.nl

2 reacties

peter zegt:

Je gaat je toch afvragen, kijkend naar de inhoud van ‘het bezwaar’ of deze mensen het stuk wel hebben doorgenomen… Daarnaast is op dit stuk geen bezwaar mogelijk, maar is er sprake van inspraak

Blz 36 van het document bevat een heel uitgebreide toelichting ten aanzien van de voorwaarden waar kleine zonneparken aan dienen te voldoen. Een enkele verwijzing naar deze voorwaarden lijkt al te volstaan om dit ‘bezwaar’ af te doen….

Waarom wordt in dit voorbeeld bezwaar geen verwijzing gemaakt naar het beleid welke door de toenmalige gemeente Haren is vastgesteld?

30 december 2020 om 15:27
Ronald zegt:

Als je de gemeente Groningen (nog) mag geloven, dan kan je reageren via deze link:
https://gemeente.groningen.nl/reactie-concept-beleidskader-zonneparken

5 januari 2021 om 21:13

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Biotoop moet kunnen uitbreiden naar Hortus, zoals in hun plan staat.

Ga naar het Poll archief