De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 januari, 2021

maandag 31 augustus 2020

Nieuws:

Welk afvalbeleid wordt het? Bijeenkomst gemeenteraad woensdag wordt belangrijke graadmeter

Door: Redactie

De Groningse gemeenteraad houdt woensdag 2 september een bijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid. Inwoners kunnen dan de raadsleden laten weten wat zij van de voorstellen van het college van B&W over het nieuwe gemeentelijke afvalbeleid vinden. Wat moet het worden: Diftar of een vast tarief?

Deze beeldvormende bijeenkomst is één van de vele activiteiten op deze Politieke Woensdag van de raad. ‘Politieke Woensdag’ is de nieuwe naam voor de woensdag, de dag in de week dat alle activiteiten van de Groninger gemeenteraad plaatsvinden.

Afval is het onderwerp dat op de Politieke Woensdag van 2 september twee maal aan de orde komt. Om 20.00 uur voor het eerst in een zogeheten beeldvormende bijeenkomst in het tijdelijke ‘stadhuis’ aan de Radesingel, het moment dat inwoners zich over de afvalvoorstellen van B&W kunnen uitspreken.

Inspreken
Insprekers voor deze bijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid – en ook inwoners die op de tribune willen zitten – dienen zich bij de griffie aan te melden, uiterlijk 24 uur van tevoren. Dat kan met een telefoontje (050 367 77 02) of mailtje (griffie@groningen.nl) naar de griffie. Inspreken is fysiek èn digitaal mogelijk. Door de coronamaatregelen kan het snel vol zijn in de vergaderzaal. Live meekijken in een andere zaal is dan mogelijk. Maar vol is vol. Thuis live meekijken via de website van de gemeenteraad gemeenteraad.groningen.nl kan ook.

Oud-wethouder spreekt in
Eén van de insprekers is de Harense oud-wethouder Michiel Verbeek, die rond 2000 Diftar in Haren heeft geïntroduceerd. Hij vindt dat de gemeente er niet voor moet kiezen om het tarief afhankelijk te maken van het aantal keren, dat men containers bij de weg zet of afval aanbiedt. Dit is één van de twee voorstellen waaruit een keuze gemaakt gaat worden.

Na deze beeldvormende bijeenkomst over afval volgt om 21.00 uur een zogeheten meningsvormende bijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid. In deze bijeenkomst, ook aan de Radesingel, gaan raadsleden met elkaar en het college in debat over de afvalvoorstellen. Inwoners die bij deze vergadering willen zijn, dienen zich ook bij de griffie aan te melden.

Voorstellen ter discussie
Nieuw afvalbeleid is nodig vanwege de herindeling vorig jaar van de oude gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. B&W leggen 2 varianten aan de Groningse gemeenteraad voor: Diftar of een vast tarief. Bij Diftar – dat staat voor gedifferentieerde tarieven – betalen inwoners naast een vastrechttarief ook voor het aantal keren dat zij hun grijze of groene minicontainer laten legen of restafval of GFT wegbrengen naar een (ondergrondse) container. Dit moet afvalscheiding stimuleren. De verwachting is dat zo de jaarlijkse hoeveelheid restafval in Groningen met 13,3 miljoen kilo afneemt.

Vast tarief is de manier waarop het in de oude gemeente Groningen ging. Hoe vaak je afval in de container gooit is dan niet van belang. Met vast tarief daalt de hoeveelheid restafval met 6,5 miljoen kilo. Dat is minder dan bij Diftar.

Afvalvrij
De variant met vast tarief komt tegemoet aan de wens van veel inwoners van de voormalige gemeente Groningen voor het vasthouden aan de huidige systematiek. Alleen haalt de gemeente dan niet landelijke en lokale doelstellingen om afvalvrij te worden. Inwoners van de voormalige gemeente Haren houden ook graag vast aan de voor hen bekende systematiek, namelijk Diftar (maar dan niet per keer maar per kilo).

Nieuwe werk- en vergaderwijze
Net als ‘Politieke Woensdag’ zijn beeldvormende en meningsvormende bijeenkomsten nieuwe termen in de Groningse politiek. Deze termen worden gebruikt in de nieuwe werk- en vergaderwijze van de gemeenteraad. De belangrijkste wijziging: het verdwijnen van het oude commissiestelsel. Tot nu toe waren de raadsleden verdeeld over vijf themacommissies.

Die vergaderden elk minstens één keer per maand over de onderwerpen van hun portefeuille. Vanaf nu zijn er bijeenkomsten met een vaste begin- en eindtijd per onderwerp. Dat kunnen zogeheten beeldvormende of meningsvormende bijeenkomsten zijn. Met de vaste begin- en eindtijden weet iedereen welk onderwerp hoe laat aan de orde komt.

Beeldvormende bijeenkomst
De bijeenkomst over het afvalbeleid is een voorbeeld van een beeldvormende bijeenkomst. De raadsleden gaan nog niet in debat met elkaar en het college. In een beeldvormende bijeenkomst willen ze zich laten informeren over een onderwerp. Bijvoorbeeld door inwoners die als insprekers vertellen wat ze van een onderwerp of voorstel van B&W vinden. Een beeldvormende bijeenkomst kan ook technische sessie door ambtenaren, een werkbezoek van raadsleden aan een wijk, dorp of organisatie, een expertmeeting of een hoorzitting zijn.

Meningsvormende bijeenkomst

Een andere nieuwe term op de Politieke Woensdag is de meningsvormende bijeenkomst. De meningsvormende bijeenkomsten vervangen globaal de oude raadscommissievergaderingen. Tijdens deze meningsvormende vergaderingen gaan de raadsleden met elkaar en het college van B&W in debat. Zij geven dan aan waarom zij voor of tegen de uitgezette of voorgestelde lijn zijn.

Als er over een onderwerp nog geen beeldvormende bijeenkomst met insprekende inwoners is geweest, is er tijdens een meningsvormende vergadering ook ruimte voor insprekers. Besluiten neemt de gemeenteraad tijdens besluitvormende bijeenkomsten, de oude gemeenteraadvergaderingen. Door de nieuwe werkwijze van de raad duren de raadsvergaderingen waarschijnlijk minder lang. Het is namelijk de bedoeling dat discussies uit de meningsvormende bijeenkomsten niet meer worden overgedaan tijdens de besluitvormende raadsvergadering.

Raadskalender
Op de Politieke Woensdag van 2 september zijn naast de bijeenkomsten over afval nog meer bijeenkomsten, waaronder een meningsvormende bijeenkomst over het evenemententerrein Drafbaan Groningen. Alle agenda’s van deze bijeenkomsten op de Politieke Woensdag van 2 september staan op de raadskalender op de homepage van de gemeenteraadswebsite: gemeenteraad.groningen.nl. Daar zijn bijeenkomsten ook live te volgen.

Leestip: Column H.J. Mein uit Haren https://www.harendekrant.nl/column/rubriek-wetenschap-samenleving/

9 reacties

Stefan zegt:

Als wij in Haren van diftar moeten afstappen en over moeten stappen naar een milieuonvriendelijkere wijze van inzamelen, dan vind ik dat het definitieve failliet van GroenLinks Groningen. Ik vind het echt ongelooflijk dat dit überhaupt wordt overwogen.

31 augustus 2020 om 21:55
wassen neus zegt:

Geloven jullie nu écht dat inspreken van de heer Verbeek helpt? Het besluit is allang genomen echter voor de vorm moeten ze even doen alsof er naar de heer Verbeek en de inwoners van Haren wordt geluisterd. Geloof mij, je kunt hoog springen, je kunt laag springen maar het helpt allemaal niets. Uiteindelijk gaan we in Haren alleen maar meer betalen en krijgen we er niets voor terug.
Als ‘wijk’ van de stad Groningen heb je niets in te brengen.

1 september 2020 om 08:16
InwonerVanHaren zegt:

Politiek en inspraak, daar hebben we als Haren al heel fijne herinneringen aan. Oh, wacht. Toch niet.

1 september 2020 om 13:17
antoine zegt:

@Stefan: Groen Links is vóór invoering van Diftar. Het is waarschijnlijk de VVD die de doorslag gaat geven.
https://www.oogtv.nl/2020/08/diftar/

1 september 2020 om 13:22
rolf zegt:

Diftar vind ik veel eerlijker. Dan betaald de grootste vervuiler ook het meeste. Als ik goed geinformeerd word er in de stad betaald naar huishouden en niet naar aanbod van afval. Kortom als ik 750 kg per jaar aanbiedt en mijn buurman maar 200 kg betalen we toch hetzelfde omdat we allebei dan alleenstaand zijn.

2 september 2020 om 12:16
Niels zegt:

Op rtvnoord lees ik dat het waarschijnlijk diftar per leging wordt en niet zoals nu in Haren per kilo. Mooi waardeloos, want tenzij je nu steeds een half lege container bij de weg zet ben je gedwongen elke keer je container bij de weg te zetten, ook al is hij nog niet vol.

3 september 2020 om 09:04
peter zegt:

@Niels,
Naar verluidt kun je binnenkort ook niet meer je gescheiden afval wegbrengen naar de gemeentewerf aan de Westerse Drift. Je container zal daarmee dan ook eerder vol geraken, dan nu het geval is.

3 september 2020 om 11:43
rolf zegt:

@niels, maar als het per leging gaat is het toch juist verstandiger als je container juist niet bij de weg zet als ie halfvol is?

3 september 2020 om 14:16
Jaap Jan Vels zegt:

@Peter: als dat waar is, is GroenLinks totaal niet meer geloofwaardig. En dan is de financieel berooide Gemeente Groningen gewoon op zoek naar geld/kostenbesparingen, en wederom over de rug van burgers van de geannexeerde Gemeente Haren.

Maar goed, ik heb er nog niets officieels over gelezen dus loop ik mogelijk op de zaken vooruit.

4 september 2020 om 15:19

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.