De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 24 Juni, 2021

vrijdag 19 februari 2021

Column:

Column Bert Heikens, huisarts te Haren (februari 2021)

Door: Redactie

Les uit verleden

Ik betrapte me er onlangs zelf op; ik dacht terug aan mijn jeugd, mijn tijd als klein kind in de – toen – nieuwbouwwijk Selwerd. Hoe mooi dat was en hoe zorgeloos het bestaan soms leek. Ik dacht ook terug aan mijn ouders, die in de jaren 50 na de oorlog alles aan het opbouwen waren. Het geluk zoeken, een gezin stichten en alles wat daarbij hoort. De oorlog was voorbij, de crisis was er niet meer. Ik realiseerde me dat deze overpeinzingen werden veroorzaakt door de crisis waarin we ons nu bevinden. Dan ga je blijkbaar onbewust terugdenken aan vroeger, hoe mooi alles toen was. Je lijkt het te idealiseren zelfs. En terwijl ik me dat realiseerde dacht ik aan mijn eigen kinderen, hoe groeien zij op en welke problemen gaan zij tegenkomen op hun levenspad? Je wilt ze ertegen beschermen, maar niemand kan iets aan een crisis doen. Je kunt het zelf niet veranderen, dus ook niet je kinderen ertegen beschermen. Maar juist door zo terug te kijken naar vroeger merk ik dat ook mijn ouders een crisis hadden meegemaakt. Dat iedereen er altijd op een of andere manier doorheen kan komen. En dat je kinderen er ook wel weer een weg in zullen vinden.
Dat is misschien de wijze les die ik trok uit mijn mijmeringen. Altijd komt er wel weer een weg uit een crisis en moet je niet terug blijven kijken, maar juist vooruit. Dat sterkt je. Ik hoop dat dit ook voor u kan gelden.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.