De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 19 januari, 2022

woensdag 15 december 2021

Column:

Column Huub van ’t Hek (december 2021)

Door: Redactie

……….IMAGINE……….( John Lennon)
…….Stel je voor dat………

Huub van ’t Hek

Stel je voor dat wij de tekenen des tijds niet goed hebben verstaan. Dat wij Corona hebben aangezien voor een levensbedreigende ziekte. Dat wij op basis daarvan alleen maar onterechte besluiten hebben genomen. Van prikstraat tot lockdown. Van steunmaatregel tot booster. Stel je voor dat…………
Breekt er dan een pandemonium los? Gaat het volk dan massaal de straat op?Hoe brengen wij de gespleten maatschappij dan weer op gang? Wie voelt zich dan geroepen om gevaccineerden en niet gevaccineerden bij elkaar te brengen? Kent u iemand die daartoe in staat is?

Stel je voor dat de Romeinen de tekenen van hun tijd heel goed zouden hebben verstaan. Dat zij een overmaat aan eten, drinken en seksuele contacten als levensbedreigend zouden hebben gezien. Dat zij zich bewust zouden zijn geweest van het gevaar van loden leidingen en loden gebruiksvoorwerpen. Dat zij de dodelijke parasieten in hun badcultuur zouden hebben vermeden. Dat zij een plaag als malaria zouden hebben aangekund. Dat zij middelen zouden hebben gevonden tegen “de stille moordenaar” tuberculose. Dat zij kankers, soa’s en de pest buiten de deur hadden weten te houden. Stel je dat eens voor. Dan was de gemiddelde leeftijd geen 22 jaar geweest, maar had die leeftijd veel hoger gelegen.

Romeinen moesten geloven, terwijl wij kunnen weten. Maar: mogen wij weten? Wij hebben de technische hulpmiddelen om live aanwezig te kunnen zijn bij de vergaderingen van het OMT en het kabinet. Maar dat zijn wij niet. In het tijdperk van de inclusiviteit wordt elke burger buitengesloten.

Hoe dieper je in het verleden kunt kijken, des te beter beeld je hebt van de toekomst. Stel je voor dat OMT en kabinet dat zouden weten. Dan is het eerste wat je hoort een oproep tot matiging van ons gedrag. Dat hoor je niet. Wel de roep om terug te keren naar “het oude normaal’, de oorsprong van Corona.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.