De krant die je leest van A tot Z
Woensdag 23 Juni, 2021

donderdag 27 mei 2021

Column:

Column Huub van ‘t Hek mei 2021

Door: Redactie

Misbruik wordt beloond

Huub van ‘t Hek

De Oranjes en de Staat der Nederlanden zijn juridisch eigenaar van alle gevonden en nog te vinden gasvoorraden in de provincie Groningen: geologisch misbruik wordt beloond. Voor alle schade veroorzaakt door de gaswinning zijn de inwoners van de provincie Groningen zelf verantwoordelijk: staatsrechtelijk misbruik wordt beloond. De Tweede Kamer gaat akkoord met de herindeling van de provincie Groningen: partijpolitiek misbruik wordt beloond. De stad Groningen annexeert de dorpen Haren en Ten Boer: provinciaal misbruik wordt beloond. De stad Groningen perst de inwoners van Haren financieel uit en af: bestuurlijk misbruik wordt beloond. De provincie Groningen mag onder het mom van Groningen Sea Ports wederrechtelijk gronden aan- en verkopen in de Eemshaven: ambtelijk misbruik wordt beloond.

Het staat de regering van de Staat der Nederlanden, dat zijn de koning en de ministers, vrij om de eigen bevolking te discrimineren waar het haar uitkomt en behaagt: staatsrechtelijk misbruik wordt beloond. Het staat de regering van de Staat der Nederlanden vrij om de eigen bevolking middels een toeslagensysteem af- en uit te persen: fiscaal misbruik wordt beloond. Het staat de overheden van de Staat der Nederlanden vrij om de gedragingen van de bevolking vast te leggen middels etnische profilering: sociologisch misbruik wordt beloond.

Overal ter wereld zijn banken juridisch eigenaar van de bankrekeningen en het geld dat op die rekeningen staat. De jaren ’60 verplichting tot het openen van een bankrekening kan worden gezien als de grootste legale diefstal ooit ter wereld gepleegd: financieel misbruik wordt beloond. Onder het mom van “toegang tot de financiële markten” verschaft de Maximabank zich op deze manier toegang tot de Derde Wereld: koloniaal misbruik wordt beloond.
Als wij niet oppassen, zal de wereld van Corona en Covid de mensheid doen splitsen in wel – en niet gevaccineerden: gezondheids misbruik wordt beloond.

Misbruik wordt beloond, tenzij wij onszelf van binnenuit veranderen en ons opnieuw laten leiden door ons eigen gezonde verstand.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.