De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 21 oktober, 2021

zaterdag 25 september 2021

Column:

Column Huub van ‘t Hek – september 2021

Door: Redactie

Wat zien wij in de Hortus Botanicus?

Huub van ‘t Hek

De Hortus zal worden verkocht. De vraag is: tegen welke prijs? De prijs wordt bepaald door wat verkoper en koper voor ogen hebben met het stuk grond. De RUG, de verkoper, zou in het contract kunnen opnemen dat er de komende vijftig jaar niet op de grond van de Hortus gebouwd mag worden. In dat geval zal de prijs niet al te hoog zijn. Het omgekeerde kan ook. De RUG eist zo verschrikkelijk veel geld, dat de koopprijs alleen maar kan worden terugverdiend met woningbouw. Een belangrijke vraag is ook of je de aankoop niet moet uitstellen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Hoe dan ook, de prijs wordt uiteindelijk bepaald door de bestemming die de 20 ha Hortus gaat krijgen.

Wie gaat die bestemming bepalen? De RUG? Het college van B&W? De gemeenteraad? Of de inwoners van Haren? Dat laatste lijkt mij een gerechtvaardigd voorstel. Omdat de inwoners van Haren de Hortus de laatste 30 jaar in leven hebben gehouden. Omdat in Haren alle kennis aanwezig is om tot een verantwoord besluit over de Hortus te komen.

Derhalve een pleidooi voor de oprichting van de “Steunkring Biotoop en Hortus”. In de steunkring hebben louter mensen zitting met verstand van zaken: plantkunde, ornithologie, tuinarchitectuur, wijkinrichting, bedrijfseconomie, pedagogie en communicatie. Om maar een aantal professies te noemen. De steunkring krijgt een jaar de tijd om met bruikbare en werkbare analyses en voorstellen te komen. Voorwaarde is wel, dat de Hortus in 2026 haar 400-jarig bestaan in alle pracht en praal moet kunnen vieren.

De Nederlandse tuin is vanaf de 16e eeuw HET voorbeeld geweest van duurzaamheid. Overal ter wereld. Zo is de Hortus in Haren ooit begonnen om daarna telkens opnieuw te worden uitgevonden. Voor die taak staan wij nu weer. Laten zien dat de Hortus de beste metafoor is voor gezond eten en drinken en het gezond laten opgroeien van onze kinderen en kleinkinderen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.