De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 26 januari, 2021

donderdag 24 september 2020

Column:

Column Huub van ‘t Hek – september

Door: Redactie

De Glazen Koets van Van Nelle

De Van Nelle Fabrieken in Rotterdam zijn exemplarisch voor het Nieuwe Bouwen. Een stroming in de architectuur die de toekomst vol nieuwe idealen tegemoet wil treden. De panden zijn tussen 1926 en 1931 opgetrokken uit staal en glas, omdat licht en transparantie centraal staan in deze nieuwe, sobere en vooral zakelijke vormgeving. Cees van der Leeuw was de theosofische koning van het bedrijf, gesteund door de eveneens theosofische architecten Brinkman en van der Vlugt.
Het Directiekantoor stond, ondanks de theosofie en de nieuwe idealen, wel los van de fabrieksgebouwen. Met de drie garageboxen voor de auto’s van de directieleden als markant detail. Tussen de garagebox en de eigen directiekamer op de eerste verdieping was een directe verbinding, zodat de koningen van het bedrijf geen contact hoefden te hebben met het gewone volk.

Anno Nu zijn de Van Nelle Fabrieken in Rotterdam exemplarisch voor het Nieuwe Werken. Een stroming in de bedrijfseconomie die de toekomst vol nieuwe idealen tegemoet treedt. Tientallen bedrijven en bedrijfjes vinden er onderdak. Er wordt vergaderd en gefeest, er zijn congressen en andere bijeenkomsten. Nog steeds onder staal en glas, omdat licht en transparantie opnieuw centraal staan in deze oude, sobere en vooral zakelijke architectuur. De garageboxen zijn niet langer de metafoor van de voorkeursbehandeling.

De verhuizing van de troonrede van de Ridderzaal naar de Grote Kerk in Den Haag is exemplarisch voor een land in crisis. Theosofie van de koude grond. Omdat Corona niet alleen “kroon” betekent, maar meer macht heeft dan alle koningskronen bij elkaar.
De koning van het staatsbedrijf arriveert in een gewone auto, hét vervoermiddel van het plebs. Hij leest niet zijn eigen tekst voor, omdat hij al heel lang niet meer de directeur van het bedrijf is. Er wordt hem geen lang leven meer toegewenst. Zijn Gouden en zijn Glazen Koets krijgen definitief hun eigen garagebox in een museum. Da’s andere koffie.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.