De krant die je leest van A tot Z
Maandag 3 oktober, 2022

zondag 21 november 2021

Column:

Column Wetenschap & Samenleving door Heiko Jan Mein, fysisch chemicus

Door: Redactie

Een lastig klimaat

Wereldleiders hebben in Glasgow het klimaatbeleid aangescherpt over aardgas-, aardolie- en steenkool-gebruik, beëindiging van kooldioxide-emissies door menselijke activiteiten in 2050 en vergelijkbare milieuproblemen. Het ecosysteem, inclusief vulkanen, oceanen, planten en dieren, was altijd stabiel, maar is ontregeld geraakt. Oorzaak is 5% extra emissie van klimaatbeïnvloedende gassen door fossiele brandstoffen, chemische industrie, (vlieg)verkeer, agrarische activiteiten en het kappen van kooldioxide-afvangende bossen (>10 hectare/minuut). Belangrijke klimaatbeïnvloedende stoffen zijn kooldioxide, methaan, waterdamp en stikstofoxiden. Ze absorberen zonne-energie, maar stralen dit langzaam weer uit. Hierdoor ontstaat warmte-ophoping oftewel een ‘broeikaseffect’. Door grootverbruik van fossiele stoffen komt de vormingswarmte van vele miljoenen ontstaansjaren vrij en versterkt het broeikaseffect. De petrochemie is als één van de grootverbruikers inmiddels bezig met een transitie van fossiele- naar ’groene’ grondstoffen voor producten, gebaseerd op bijvoorbeeld natuurlijke vezels, oliën of suikers. De meeste emissies ontstaan bij energieopwekking, wat in Nederland voor 80% gebeurt met fossiele stoffen en 12% met duurzame bronnen, zoals zon en wind. Zonder fossiele stoffen, ontstaat een ‘energiegat’, dat niet gevuld kan worden met alleen zonne-energie, windenergie, waterstof, of via gedragsverandering en gebruiksalternatieven. Tevens lukt dat in Nederland onvoldoende met waterkracht of geothermische-energie. Er wordt veel ‘gesjoemeld’ met milieucijfers en worden politieke plannen doorgeduwd voor eigen gewin. Dat gebeurt ook met de landschaps-verslindende zonne- en windmolenparken, waartegen steeds meer verzet komt. Aanvulling door waterstof lijkt interessant vanwege de bestaande aardgasinfrastructuur, maar door verdere elektrificering heeft dat nauwelijks toekomst. Tenslotte kernenergie, waaronder kleine kernreactoren, of laagradioactief thorium-reactoren (binnenkort) en bijna-commerciële kernfusie-energie (zonder radioactief-afval). Kernenergie is grootschalig-energiedekkend, klimaatneutraal, houdt aanvullende milieumaatregelen beperkt en geeft internationale energie-onafhankelijkheid. Nederland telt 1 kerncentrale (Borssele), Europa 130 en de wereld ruim 500. Meer kerncentrales blijft uiteraard een politieke keuze. Feit is dat naast energiebronnen zoals zon en wind, ‘groen’-produceren, milieubewust/zuinig leven, extra energie nodig is. Belangrijke welvaarts-verworvenheden kunnen, ook economisch gezien, niet zomaar om milieuredenen opgegeven worden. Tevens vereist de wereldbevolkingstoename voldoende, betaalbare energie en moet ondernemen duurzaam, maar niet onmogelijk worden. Dat betekent vooral politiek realisme in plaats van idealisme.

1 reactie

InwonerVanHaren zegt:

Het lezen van uw artikelen is bijna altijd leerzaam. Een extra wit regel doet wonderen voor het lees plezier. Dank!

21 november 2021 om 19:35

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.

Poll - uw mening telt

Wat is volgens u het slechtste fietspad van Haren en omliggende dorpen? Kies uit de twee genomineerde trajecten.

Ga naar het Poll archief