De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 24 Juni, 2021

dinsdag 25 mei 2021

Column:

Gastenrubriek door Elmar Bruinius te Haren – mei 2021

Door: Redactie

Rubriek: Een plek om te genieten
Deze maand: Zuiderhooidijk Onnen, eerste hek rechts na de bocht.

Door Elmar Bruinius, Haren

Verlangen

In de meeste gevallen is het verlangen naar een toekomstige gebeurtenis groot. Laat uw eigen verlangens maar de revue passeren en bedenk eens waarom u ergens naar verlangt. Eén verlangen van mij keert jaarlijks terug: het aanschouwen van de buitelingen van de eerste Harense kieviten in het vroege voorjaar, het vinden van het eerste Harense kievitsei en het arriveren van de eerste Harense grutto’s, die vanuit hun overwinteringsplek in Afrika medio maart aankomen in hun broedgebieden in Nederland. Het gedrag van deze weidevogels verandert nauwelijks. Het gedrag van mensen daarentegen verandert enorm. Kijk alleen maar eens naar de infrastructurele ontwikkelingen in Haren van de laatste decennia en niet te missen: het gebruik van beeldschermen zoals smartphones, laptops, smart televisies en tablets. Zouden de dieren die veranderingen ook merken? De gevolgen van deze ontwikkelingen in ieder geval wel. Er zijn gemiddeld twee-derde minder Grutto’s in Nederland in vergelijking met de jaren 70. En dat terwijl ruim 70 procent van de wereldpopulatie in Nederland broedt. Binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer Grutto’s dan in heel Groot Brittannië en Frankrijk samen. Nog wel, want het zal niet lang meer duren voordat de Grutto’s alleen nog op straatnaambordjes zijn te bekijken. Tijdens de uitvoering van de reddingsplannen voor de weidevogels en de grutto in het bijzonder zullen verschillende partijen, zoals natuurbeherende organisaties hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit kunnen ze doen door hun gebieden met verschillende maatregelen in te richten om ze weidevogelgeschikt te maken om op die manier de belofte aan de natuur geen groene leugen te laten zijn. De schoonheid van de natuur kun je hier in Haren beleven: ervaar natuur, ervaar Haren. Gewoon vanuit Onnen de Zuiderhooidijk op en aan de rechterkant het prille werk van een groep enthousiaste boeren en vrijwilligers zien, horen, ruiken, proeven en beleven. Wie weet hoort u de grutto of een kievit. U herkent ze gemakkelijk: ze roepen hun eigen naam. Om daarna stil te worden omdat je hebt genoten van de wonderlijke natuur en mogelijk een verlangen is vervuld of zich heeft geopenbaard. Als laatste deze vraag: Welk verlangen dat u koestert kan worden vervuld door een beeldscherm?

2 reacties

ssst... zegt:

Sttt… vertel niet iedereen de mooie plekjes. 😉

Nu maar hopen dat de gemeente hier geen zonnepark of windmolens neer gaat zetten.

26 mei 2021 om 10:40
InwonerVanHaren zegt:

Als laatste deze vraag: Welk verlangen dat u koestert kan worden vervuld door een beeldscherm?

Eenvoudig: Snel en relatief moeiteloos veel (relevante) informatie kunnen vinden. M’n bereik in nieuws en kennis is beperkter wanneer ik alleen hier lokaal om me heen kijk.

26 mei 2021 om 16:37

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.