De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 21 januari, 2021

woensdag 20 december 2017

Nieuws:

Actueel: In 2019 start bouw Aldi en 32 woningen op nieuwe Raadhuisplein – lees meer…

Door: Redactie

De kogel is door de kerk. De nieuwe supermarkt op het Raadhuisplein wordt Aldi, die nu nog aan de Jachtlaan zit. Bovenop de supermarkt worden 32 woningen gebouwd in het hogere segment. Dat maakt de gemeente Haren vandaag bekend. Daarnaast is het streven de schil van het plan in te vullen met dagwinkels en horeca. De ontwikkeling van het Raadhuisplein/Haderaplein is na een Europese aanbesteding voorlopig gegund aan Explorius Vastgoedontwikkeling uit Rijssen. 
dorpsfonds-haren-herinrichting-raadhuisplein-9

Start bouw verwacht in 2019
Wethouder Mathilde Stiekema is tevreden met de voorlopige gunning: “Het Raadhuisplein wordt straks een aantrekkelijk plein waar mensen kunnen winkelen, kunnen genieten van lekker eten en drinken, mooi en centraal kunnen wonen en waar activiteiten georganiseerd worden. Dat mist het Raadhuisplein nu voor velen: het voelt niet als het kloppende dorpshart. De ontwikkeling gaat hier verandering in brengen, al duurt het nog even voor wij resultaat gaan zien. Naar verwachting wordt in 2019 gestart met de bouw, nadat alle formele procedures van bijvoorbeeld vergunningverlening doorlopen zijn.”

Voorlopige gunning
Het college van B&W besloot 19 december jl. de ontwikkeling voorlopig aan Explorius te gunnen. De andere twee inschrijvers hebben nog de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de gunning. Dit kan tot en met 9 januari 2018. Wordt er geen bezwaar gemaakt tegen de voorlopige gunningsbeslissing, dan gaat de voorlopige gunning over tot een definitieve gunning. Tot die tijd worden de stukken rond de aanbesteding niet openbaar gemaakt. Na die datum wordt enkel het winnende plan bekend gemaakt.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor het Raadhuisplein is nog niet definitief vastgesteld door de raad. Naar verwachting gebeurt dit in het eerste kwartaal van 2018. In de aanbestedingsprocedure is dit meegenomen. Het huidige ontwerpbestemmingsplan is een vertaling van het door de raad vastgestelde kader van oktober 2016. De ontwikkelende partij is dan ook op de hoogte van het feit dat de vaststelling van het bestemmingsplan mogelijk van invloed kan zijn op het door hem ingediende plan.

Historie van dit project
Het project kent een grillige historie. Op deze plaats stond tot 2011 het oude gemeentehuis.  Dit werd vervangen door het nieuwe (huidige) gemeentehuis, dat ruim 11 miljoen kostte. De gemeente rekende op 6 miljoen inkomsten uit de verkoop van grond op het Raadhuisplein, maar door de crisis moest die boekwaarde worden bijgesteld naar ruim 4 miljoen. Het nieuwe gemeentehuis werd daardoor dus opeens een stuk duurder. Dat leverde de gemeente veel kritiek op en leidde tot een raads-enquête om te onderzoeken of wethouder Jeroen Niezen destijds wel eerlijk was geweest over de waardedaling in verkiezingstijd. Er waren later verschillende pogingen om een nieuw project naar het plein te halen, maar het bleef bij papieren plannen, mede door de crisis.

De locatie waar het allemaal om gaat...hier had Albert Heijn zich kunnen vestigen...

De locatie waar het allemaal om gaat…

Nu de economie weer aantrekt lukte het kennelijk weer om investeerders te vinden. Het project heeft een groot belang voor de sfeer van het Raadhuisplein. Of Aldi de sfeer oproept die bij het Harense centrum past valt misschien te betwijfelen. Verder is nog niet duidelijk of er onder het complex een parkeergarage komt voor klanten van Aldi. Dat is belangrijk, omdat de gemeente steeds heeft gezegd dat zij haar parkeerbeleid mede zal moeten afstemmen op het regime in zo’n parkeergarage (integrale centrumvisie). De afgelopen jaren was Albert Heijn in beeld om naar het Raadhuisplein te verhuizen, waardoor de overbelaste Kerkstraat weer lucht zou kunnen krijgen. De onderhandelingen met Albert Heijn zijn klaarblijkelijk vastgelopen. Aldi is de tweede keus. 

Hoe Aldi in het geheim naar Haren kwam
Aldi wordt dus gevestigd op het meest prestigieuze stukje van het Harense centrum. Hoe anders was het begin jaren 80. Aldi is toen in de vorm van een guerilla-actie neergestreken in het pand aan de Jachtlaan, waar tot dan Garage Vanderdong zat. Tijdens een heimelijke nachtelijke verhuizing trok Aldi zonder vergunning en buiten medeweten van de gemeente  in het pand. Als de gemeente Haren al van plan was om Aldi weer te laten vertrekken is dat niet gelukt. De goedkope supermarkt is inmiddels een begrip in Haren.

10 reacties

Bewoner zegt:

Mevrouw Stiekema rekent zich rijk. De kans is groot dat omwonenden zich hier niet bij neer zullen leggen en uiteindelijk mogelijk zelfs naar de Raad van State zullen stappen. Als dat zou gebeuren en als de Raad van State al goedkeuring aan deze plannen zou geven, dan is 2019 sowieso al geen haal bare termijn. Zolang er procedures lopen mag er niet gebouwd worden en anders wel via een voorlopige voorziening.

De Molenwegbewoners hebben een sterke zaak. De straat is nu al zwaar overbelast door al het extra verkeer uit de diverse nieuwbouwprojecten waarvan het einde nog lang niet in zicht is en zou dan ook nog het extra verkeer voor de Aldi moeten verwerken. De rek is er allang uit. En inmiddels moeten we ons ook zorgen gaan maken over de effecten op de gezondheid door zoveel uitstoot van fijnstof en uitlaatgassen dat al dat verkeer met zich meebrengt. De straat is relatief smal waardoor het niet goed weg kan en uiteindelijk dringt het ook de huizen binnen. Dit college doet werkelijk alles voor de centjes om maar zelfstandig te kunnen blijven en laat ondertussen haar eigen inwoners gewoon verrekken.

20 december 2017 om 13:24
rolfje zegt:

Ben alleen bang dat je dan straks helemaal geen auto kwijt gaat kunnen in het centrum. Ik had juist begrepen dat door de komst van de Jumbo in Oosterhaar de AH naar wat nu de Jumbo in het Centrum zou gaan en in de AH een Lidl zou komen. Dat gerucht is ook een poos in Haren rond gegaan

20 december 2017 om 13:39
Marc zegt:

Tja, wil je een Aldi op zo’n prominente plek? De parkeervoorziening zal wel een probleem geweest zijn voor de Albert Heijn. Nu wordt het een pauperplek. Kun je nog beter geen supermarkt hebben. Maak er een dorpshuis onder met loketten van de nieuwe gemeente Groningen en bouw het Gemeente huis van haren om tot Appartementen.

20 december 2017 om 13:58
Harenaar zegt:

Ben heel benieuwd naar dit plan. Hopelijk is het ditmaal een plan dat wél recht doet aan de omgeving.
En laat de gemeente zo verstandig zijn om af te dwingen dat een eventuele nieuwe parkeerkelder (ondergronds) aan de bestaande wordt gekoppeld, zodat we zometeen niet twee naast elkaar gelegen gescheiden garage’s hebben.

20 december 2017 om 14:27
meike zegt:

Aldi als mede dorps aangezicht? Hoe haalt Haren zichzelf naar beneden om maar zo veel mogelijk geld in het laatje te krijgen.
En parkeren? En de bewoners? Er wordt echt nergens aan gedacht door dit gemeentebestuur…..

20 december 2017 om 14:59
InwonervanHaren zegt:

Ben heel benieuwd naar de invulling en aanvullend de afhandeling van het verkeer.

20 december 2017 om 16:21
Dorpeling zegt:

Lieve bewoner, de Molenweg heeft helemaal niet gereageerd op het bestemmingsplan en heeft dus helemaal niet de mogelijkheid om naar Raad van State te gaan. Gevalletje niet opletten.

20 december 2017 om 22:05
Paul zegt:

@Dorpeling
Welk bestemmingsplan? er is nog geen bestemmingsplan, dat wordt pas op 12 febr. as vastgesteld. Bewoners hebben wel gereageerd in de afgelopen jaren, per brief, per mail, tijdens veel inloopavonden. Maar door de bestuurlijke chaos is “toevallig” veel van deze documentatie “zoek geraakt”. Dat ligt vast allemaal weer verstopt in een la bij een medewerker

21 december 2017 om 10:10
Harenaar zegt:

@Dorpeling: Is er al een vastgesteld bestemmingsplan dat deze nieuwbouw mogelijk maakt dan?
Voor zover ik kan nagaan op ruimtelijkeplannen.nl heeft plan NL.IMRO.0017.BPHR13INBR-OW01 nog de status “ontwerp”. Dit ontwerp is ter inzage gelegd op 13 juli 2017 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-120225.html)

Tegen een ontwerp kan helemaal geen bezwaar worden gemaakt, er kunnen alleen zienswijzen ingediend worden. Uiteraard is het wel handig dat te doen als je bezwaren hebt tegen een plan. Maar de gang naar de Raad van State volgt eventueel pas nádat het plan is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Ook de gemeente zelf geeft aan dat het bestemmingsplan nog niet definitief is: https://www.haren.nl/portal-haren/actueel_42884/item/ontwikkeling-raadhuisplein-voorlopig-gegund_38419.html

21 december 2017 om 10:29
dorpeling zegt:

In de bestemmingsplan procedure is het concept ter inzage gelegd (vlak voor de zomervakantie, wel zo handig), iedereen had de kans daar zienswijzen op in te dienen. Zonder ingediende zienswijzen geen recht op het maken van bezwaar. Tja..jammer dan. Maar, niet getreurd er zal ook nog een bouwvergunning moeten worden verleend, als men dan wel wakker is kan daar bezwaar op worden gemaakt.

21 december 2017 om 14:35

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.