De krant die je leest van A tot Z
Maandag 18 januari, 2021

vrijdag 09 oktober 2020

Nieuws:

Actueel: Asielzoekers met (mogelijk) Covid-19 tijdelijk naar Haren

Door: Redactie

De Centrale Opvang Asielzoekers (COA) heeft een gedeelte gehuurd van het voormalige Nesciohotel aan de Emmalaan in Haren, ook wel bekend als Postiljon Hotel. Het COA wil het gebouw op korte termijn gaan inrichten voor de tijdelijke opvang van asielzoekers met Covid-19.

Het gebouw (het hoogste gedeelte van het leegstaande hotel) telt enkele tientallen kamers. Naar verluidt wordt het perceel met hekken hermetisch afgezet, zodat een geïsoleerde situatie ontstaat. Je zou de tijdelijke locatie aan de Emmalaan dus kunnen zien als een centrale quarantaine-ruimte. Het COA zou hiermee andere opvanglocaties willen beschermen tegen uitbraken van Covid-19. Haren zou alleen gebruikt gaan worden als er Covid-19 patiënten zijn, het wordt geen gewone opvanglocatie.

Het hotel staat sinds dit voorjaar leeg, toen de exploitant failliet ging. De eigenaar van het vastgoed, Frans Kappenburg, bereidt op deze locatie nieuwbouw van appartementen en een hotel voor. Als overbrugging zal hij het complex verhuren. Het COA heeft klaarblijkelijk van deze gelegenheid gebruikgemaakt. De gemeente Groningen heeft de tijdelijke opvang goedgekeurd.

Woordvoerders van het COA waren zojuist niet bereikbaar voor het geven van een toelichting.

Update 17.45 uur 9-10-2020: Woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA bevestigt de berichten van Haren de Krant. Vandaag is het project in Haren definitief geworden. Bouwmeester zegt dat de locatie in Haren binnen enkele weken gereed moet zijn. Er zal plaats zijn voor tussen 64 en 100 asielzoekers, maar het is de vraag of het er zoveel zullen zijn. Er komen alleen besmette asielzoekers naar Haren als zij in hun eigen AZC niet in quarantaine of isolatie kunnen. Asielzoekers zullen ongeveer twee weken in Haren verblijven en dan terugkeren naar hun eigen locatie. Bouwmeester zegt dat de aanwezige mensen op het terrein moeten blijven en dat het COA daarop zal toezien. Er worden hekken rond het gebouw geplaatst. “De mensen hoeven ook helemaal niet buiten het terrein te komen, want het COA zorgt voor eten, drinken en andere benodigde zaken. Men zal dus echt in quarantaine of zelfs in isolatie gehouden kunnen worden”, zegt Bouwmeester. Volgens haar worden buurtgenoten vandaag per brief geïnformeerd over de plannen.

34 reacties

Henk zegt:

@harendekrant, wat is uw bron? Is er al een vergunning aangevraagd?

9 oktober 2020 om 14:11
piet zegt:

Ik kan me voorstellen dat dit toch veel weerstand zal gaan geven

9 oktober 2020 om 15:55
Teije zegt:

Wat zou dat voor vergunning moeten zijn? Volgens mij is het gebruik exact gelijk aan een hotel, tijdelijke huisvesting.

9 oktober 2020 om 16:59
Guus zegt:

Niet vermeld staat welke belasting dat gaat leggen op de medische voorzieningen- hier en in de omgeving?

9 oktober 2020 om 20:47
Peter zegt:

@Teije

Uit het bericht:
“Bouwmeester zegt dat de aanwezige mensen op het terrein moeten blijven en dat het COA daarop zal toezien. Er worden hekken rond het gebouw geplaatst.”

De asielzoekers zullen dan ook meer aangeboden dienen te krijgen dan enkel logies (de hotelfunctie uit het bestemmingsplan).

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:90
“Vast staat dat de opvang van asielzoekers meer omvat dan het bedrijfsmatig verschaffen van logies. Dit gebruik past dan ook niet binnen de bestemming ‘horeca’”

Lijkt mij dan ook niet dat deze functie passend is in het huidige planologische regime, en daarmee zou een vergunning benodigd dienen te zijn

9 oktober 2020 om 21:13
Meenjeditnou? zegt:

In een dorp als Haren waar zo ongeveer de helft boven de 50?!

9 oktober 2020 om 21:55
Harmen zegt:

Dit is geen geschikte locatie zo midden een woonwijk met veel kwetsbare ouderen in de buurt. Buurtbewoners horen dit pas achteraf zonder enig overleg vooraf, dit is niet wenselijk want het heeft gevolgen voor hun leefomgeving.
Er staat: bewoners mét corona hoeven niet naar buiten. Wat betekent dit in praktijk? Zij hoeven niet, maar mogen wel naar buiten? Zorgwekkende situatie….

9 oktober 2020 om 22:53
appeltje zegt:

Even voor de goede orde wij willen dat hier niet in Haren zoek maar een bedrijventerrein “buitengaats” en waarom wordt de mening van Harenaren hier niet in meegenomen (of zij zoiets hier wel willen…) het wordt hier zo langzamerhand een achterstandswijk. Is hier wel een gedegen en inhoudelijke goedgekeurde gebruik- danwel omgevingsvergunning voor ik geloof er niets van.

9 oktober 2020 om 23:07
WdH zegt:

Wordt er 24/7 op toegezien dat ze niet het gebouw en terrein verlaten? Toen de opvang in Onnen zat, liepen er dagelijks groepjes asielzoekers in het dorp. Begrijpelijk, aangezien daar meer te zien en beleven is dat op het opvangterrein, alleen is dat in deze situatie niet wenselijk omdat het hier om besmette mensen gaat.

10 oktober 2020 om 00:27
WdH zegt:

@Peter, de gemeente wil de zaak snel regelen d.m.v. een gedoogbeschikking. Hier kan bezwaar tegen worden gemaakt, maar in dringende gevallen en bij een tijdelijk karakter is dit weinig succesvol. Ondertussen wordt een aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning voorbereid. Tegen de ontwerpvergunning kan een zienswijze worden ingediend, maar dan zit de opvang er ondertussen al wel.

10 oktober 2020 om 00:51
ik zegt:

Op een steenworp afstand van onze ouderen. *Doe is normaal man !!

10 oktober 2020 om 08:39
Claudia zegt:

Er zijn veel instellingen die een locatie hebben waar ze mensen met Corona in quarantaine plaatsen, bijvoorbeeld in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er ook zoveel weerstand zou zijn wanneer dit voormalige hotel als quarantaine opvang voor ouderen of gehandicapten werd gebruikt. Nu gaat het om asielzoekers en beginnen mensen meteen te steigeren…
De mensen die hier naartoe gaan zitten in quarantaine, dus je zult hier geen (over)last van hebben. Zodra ze weer beter zijn, gaan ze terug naar ‘hun’ azc. Ik snap de ophef niet helemaal… klein beetje tolerantie voor onze medemensen lijkt me hier meer op z’n plaats

10 oktober 2020 om 12:00
Ben zegt:

Zoals het verhaal gebracht wordt worden de mensen waarvan nog niet vastgesteld is of de aanvraag dan wel de reden van aseil aanvraag zelf wel of niet rechtmatig verblijf in Nederland hebben. Mensen die beet zijn met Covid-19 worden hier dan eventueel geplaatst gedurende de hun Covid-19 periode.

Betekent dat ze net als iedereen op de locatie binnen blijven. En zoals geteld na een paar dagen werd terug naar waar deze asiel aanvrager vandaan kwam.

De betrouwbaarheid van de gemeente Groningen ligt nog vers op het netvlies is het niet ondenkbaar dat ik onze onze sociale maatschappij waarin kennis en participatie hoog in het vaandel staat hier snel verandering in komen en zullen de mensen onderleiding van deze groep uitzwermen in een bevolkingsomgeving waar het merendeel tot de risico groep behoort. Zeker in de directe omgeving.

10 oktober 2020 om 12:02
Piet zegt:

Volgens de website https://gemeente.groningen.nl/bekendmakingen-en-regelingen, zijn geen vergunningen aangevraagd/verleend. Als de gemeente en het coa zich aan de wet houden kan de opvang pas worden gerealiseerd als de benodigde vergunningen zijn verleend (wabo vergunning ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ en een ‘gebruiksvergunning (brandveilig gebruik)’. Dus de vergunningen moeten eerst nog worden aangevraagd. Vervolgens zal een ambtenaar onder druk worden gezet met het verzoek om de vergunningen per direct te verlenen. Dan hebben omwonenden rechtszekerheid met een mogelijkheid om eventueel bezwaar te maken.

10 oktober 2020 om 12:19
Remmert de Vries zegt:

Waarom gaan deze mensen niet naar Amsterdam die willen ze graag hebben.
Wij hier in Groningen hebben al problemen genoeg en hoeven er niets meer bij.
Alle mooie dingen moeten naar de randstad en de ellende krijgen wij hier.
Laten we het hun duidelijk maken dat wij ze hier niet willen..Laat ze deze mensen maar op Schiphol plaatsen en anders maar in wassenaar.
HAREN MOET DIT NIET PIKKEN.KOM IN VERZET

10 oktober 2020 om 12:45
Thea zegt:

Wie bedenkt zoiets in een omgeving met paar honderd ouderen en kwetsbare ouderen,?
Denkt de gemeente nu echt, dat deze mensen binnen blijven?
Terrein gedeeltelijk afgezet! Mag ik lachen !
Is dit democratie, zo’n plan door de brievenbus te schuiven, zonder enig voor overleg?
Dit kan en mag NIET op DEZE plek.
De ouderen zijn door Corona al zo onzeker en angstig, durven dan ook niet meer te wandelen over Ooievaarspad of omgeving! GeMeente Groningen u zult de Harense gemeenschap niet mee krijgen op DEZE plek!

10 oktober 2020 om 16:31
Claudia zegt:

De meeste zorginstellingen hadden tijdens de ‘eerste golf’ ook al locaties waar ze cliënten in quarantaine plaatsen. Dit om te voorkomen dat het virus zich onder alle bewoners verspreidt. Nu is het geen zorginstelling die gebruik maakt van het oude Nescio hotel, maar de COA. Ik ben heel benieuwd of er net zoveel weerstand zou zijn als bijvoorbeeld ZINN of Cosis deze locatie als quarantaine locatie zou gebruiken, om maar even 2 instellingen te noemen die in Haren al actief zijn. En als er dus ouderen of gehandicapten zouden worden opgevangen ipv asielzoekers. Zou er dan net zoveel weerstand zijn of heeft iedereen dan begrip voor het feit dat dit gedaan wordt om de overige bewoners te beschermen en op deze manier bij te dragen aan het indammen van het virus?

10 oktober 2020 om 19:18
G.Bruinius zegt:

Hele goede oplossing voor deze besmette mensen in een leegstaand pand. Triest dat er nu weer zo veel mensen zijn die menen dat dit toch echt niet kan. Stelt u zich eens voor dat u zich in dezelfde situatie bevond. Ver weg van huis en haard.

10 oktober 2020 om 20:25
Annemiek zegt:

Dag ,

Ze moeten toch ergens wonen . Ze vragen niet of ze bij jullie in huis mogen wonen toch ?

11 oktober 2020 om 09:42
annemiek dijkhuizen zegt:

Goedemorgen ,

Wie zijn “wij” u praat voor u zelf . Deze mensen moeten ook ergens wonen , pand staat daar toch leeg . Ze vragen toch niet of ze bij u in huis komen wonen ? Beetje tolerant is wel op zijn plaats

11 oktober 2020 om 09:47
InwonerVanHaren zegt:

Waarom kan op het terrein van het azc geen losstaande unit ingericht worden?

12 oktober 2020 om 10:54
jean zegt:

Selectieve verontwaardiging van de bewoners van Haren. Kijk anders even naar de verkiezingsuitslag tweede kamer 2017. Daar hebben de partijen dit beleid ondersteunen; VVD, D66, Groenlinks en CDA ruim de meerderheid gehaald in Haren. Dit is waar we democratisch voor gekozen hebben en waar we vanuit de democratie voor moeten staan. De Haagse politieke werkelijkheid komt nu wel erg dichtbij. Volgende keer anders stemmen of wees barmhartig.

12 oktober 2020 om 12:52
Arnoudt zegt:

Goedemiddag allen,

Laten we eens op houden met het zalig maken van de immigranten stroom naar NL dat is compleet mislukt zegge dat is aantoonbaar en dat weet iedereen ook intussen daar kunnen die mensen niets aan doen maar dat betekend niet intolerant is integendeel. Conclusie resultante van een falend NL en EU beleid niets meer niets minder. In het verlengde daarvan moeten wij dit maar weer tolereren en accepteren we hebben al zorgen genoeg dacht ik hier in Groningen en door Covid-19.

Zeer goed voorstel zet units neer op het AZC terrein zelf dat is groot genoeg heb je niet het logistieke probleem en isoleer je ze toch van de rest opgelost lijkt me en is alle ophef hierover ook ten einde. Gemeente Groningen dient zijn zaakjes integraal en tot in de puntjes te regelen hieromtrent qua vergunning en als dat niet zo is dan kan dit plan niet worden gerealiseerd anders is het gewoon weer de omgekeerde wereld als zo vaak. Daarnaast ons gewoonweg achteraf te informeren waar je ons Harenaren echt mee op het verkeerde been zet gemeente Groningen een zeer kwalijke zaak!

Mee eens: Gemeente Groningen u zult de Harense gemeenschap niet meekrijgen op DEZE plek!

12 oktober 2020 om 16:58
Annemiek zegt:

Dag ,

Nogmaals wees eens wat toleranter ! Haren moet niet zo zeuren ! Stel , dat u zelf in een dergelijke situatie zou zitten ; gevoel niet welkom te zijn , dat er maar met je heen en weer wordt gesleept , ook nog na vele trauma’s. Ook als Corona niet zou spelen , zouden jullie het er niet mee eens zijn dat er Daar asielzoekers zouden komen . Kom eens uit jullie comfortzone …

12 oktober 2020 om 20:53
Mondkapjeszijnrelaxe zegt:

Zeer goed voorstel zet units neer op het AZC terrein. Neem een voorbeeld aan het quarantaine ziekenhuis in Wuhan. (of valt daar valt niks aan te verdienen) Iedereen heeft hier rechten en iedereen heeft recht op een kans.
Toch is het byzar dat de betrokken bedrijven in augustus getopt en opgericht zijn.. (De plannen lagen er dus al langer) Zoek het uit en uw mond valt open van verbazing !!
Goetjes

12 oktober 2020 om 21:43
InwonerVanHaren zegt:

@ Annemiek,

Je moet die mensen juist in hun comfort zone laten. De tolken zijn beschikbaar, en ze kunnen eventueel ook nog contact houden met hun contacten.

Nu halen ze besmette(lijke) mensen in een schone kwetsbare omgeving. Nee, ik laat Haren liever in hun covid-19 vrije\arme comfort zone!

Even pragmatisch en minder emotioneel denken zou helpen.

13 oktober 2020 om 10:49
Kees zegt:

Prima oplossing! Deze mensen hebben ook rechten! Stelletje egoïsten hier, bah!

13 oktober 2020 om 13:32
peter zegt:

Waar kan ik eigenlijk in Quarantine mocht ik onverhoopt besmet raken met Covid-19?

13 oktober 2020 om 14:30
bootleg zegt:

Tijdelijk huisvesten prima maar NIET naar buiten of richting centrum en daar ook streng op handhaven. Anders is het vragen nee wachten op corona ellende in Haren.

13 oktober 2020 om 15:29
Hans zegt:

@peter. Je vraagt: “Waar kan ik eigenlijk in Quarantine mocht ik onverhoopt besmet raken met Covid-19?” Prachtige vraag en je raakt precies datgene waar het hier om gaat. Als jij in quarantaine moet, dan doe je dat thuis (of bij je vriend of vriendin of waar je ook maar denkt dat dat het beste en fijnste is) en zijn er (hopelijk) naasten die voor je zorgen, en dat had je zelf ook al wel bedacht denk ik. Als een asielzoeker daarentegen in quarataine moet, dan kan hij niet naar huis. Zijn vrienden en vriendinnen zit in hetzelfde schuitje of zijn in zijn land van herkomst – kortom hij kan nergens naartoe. Precies daarom is het zo mooi dat dit nu wordt georganiseerd.
Ja, er zijn allerlei uitvoeringszaken die heel erg goed moeten worden geregeld, en de voornaamste is dat de afzondering heel erg goed moet zijn: ze mogen niet in contact komen met anderen, en de beveiliging moet waterdicht zijn.
Maar laat dat ons alsjeblieft niet afleiden van de hoofdzaak: deze mensen hebben ook behoefte aan en recht op opvang, juist nu, juist als ze besmet zijn.
En bovendien, heel praktisch: als je ze niet apart opvangt en afzondert als ze besmet zijn, dan gaan ze natuurlijk rondzwerven en wordt het ontzettend gevaarlijk want dan wordt het virus weer verder verspreid.

14 oktober 2020 om 08:16
Soufyan zegt:

Wie geen PVV of FVD heeft gestemd, moet nu niet zeuren is mijn mening.

14 oktober 2020 om 08:42
Ex vvd stemmer zegt:

Weer een ontzettend hoog NIMBY gehalte hier in Haren…..

14 oktober 2020 om 11:48
Peter zegt:

@hans
De Corona-asielzoeker wordt juist van zijn familie/vrienden (voorzover meegevlucht en aanwezig in het azc) gescheiden door deze maatregel. Ik begrijp niet zo goed waarom het coa er niet voor kan zorgen dat er dergelijke voorzieningen geregeld kunnen worden op de diverse azc’s

14 oktober 2020 om 20:16
Laura zegt:

Voor zover ik weet is er op dit moment geen enkele juridische grond om mensen mensen met Corona op te sluiten, dus zijn zij vrij om te bewegen. Ook besmette niet- asielzoekers blijven niet allemaal braaf thuis. Quarantaine is een advies. Het verschil hier is dat er dan wel veel besmette mensen bij elkaar zitten. Als daar maar een klein deel van gaat rondlopen dan heb je meer risico dan met die enkeling die nu besmet is in Haren die toch op pad gaat.

15 oktober 2020 om 15:12

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.