De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 21 januari, 2021

woensdag 20 december 2017

Nieuws:

Actueel: GVH stapt uit college, coalitie opgeblazen: “Verbeek gaat te ver” – lees meer…(met updates)

Door: Redactie

Vandaag is de bom gebarsten in Haren. GVH stapt uit het college, Mariska Sloot neemt ontslag en daarmee is de coalitie met D66 en CDA opgeblazen. reden voor de crisis is dat GVH het onacceptabel vindt dat Harense ambtenaren contacten onderhouden met werkgroepen van Groningen en Ten Boer die de fusie voorbereiden.

Mariska-Sloot-2014-300x300 (1)Mariska Sloot, GVH

Meinard Wolters, GVH: “Het kon niet anders, Verbeek gaat te ver en de burgemeester informeert ons niet”

Fractievoorzitter Meinard Wolters zegt dat er geen andere mogelijkheid was om deze crisis te bezweren. “Wij vinden al een tijdje dat met name Michiel Verbeek nogal ruime opvattingen heeft over de motie van 5 september 2016. Daarin zegt de raad heel duidelijk dat Haren stopt met het tweesporenbeleid en dat er op geen enkele manier wordt meegewerkt aan een fusie. Nu we er achter zijn gekomen dat Harense ambtenaren wél praten met de werkgroepen van Ten Boer en Groningen, is dat voor ons niet acceptabel.”
Wolters zegt dat zijn fractie vandaag aan wethouder Mariska Sloot heeft gevraagd direct af te treden en ze staat er volgens hem helemaal achter. Niet alleen wethouder Michiel Verbeek is zijn krediet kwijt bij GVH, ook burgemeester Pieter van Veen gaat volgens hen niet vrijuit. “Hij heeft niet voldaan aan zijn informatieplicht aan de raad”, zegt Wolters. “Hij heeft nooit openbaar gemaakt dat er zes werkgroepen zijn, waar Haren contacten mee onderhoudt. Ik heb hem daarover in de raad vragen gesteld en zelfs afgelopen maandag hield hij vol dat Haren niets anders doet dan antwoord geven op vragen. Onze informatie is anders. De contacten gaan veel verder. In januari zal een voorstel aan de raad worden gestuurd om nu al maatregelen te nemen op het gebied van ICT en personeelsbeleid als voorbereiding op de herindeling. Ook daarmee gaat men voorbij aan de afspraken die in de motie van 5 september 2016 staan. Het gaat te ver, en daarom hebben wij onze wethouder vandaag gezegd dat we met deze coalitie willen stoppen.”

meinard-woltersMeinard Wolters, GVH

Burgemeester Pieter van Veen: “Dit maakt geen goede indruk op de Tweede Kamer”
Burgemeester Pieter van Veen ziet met lede ogen aan, dat ‘zijn club’ uit elkaar valt. Hij zegt: “Ik heb de spanningen de afgelopen tijd wel gevoeld, en heb de wethouders keer op keer gezegd: houd de boel bij elkaar. Want als er nu een bestuurscrisis komt, zal dat de positie van Haren zwakker maken. Dat is niet goed voor het streven naar zelfstandigheid. Maar wethouder Sloot wilde er niet aan. Die zei dat ze haar principes niet wilde loslaten.” Volgens de burgemeester heeft hij niet verzaakt in zijn informatieplicht. “Ik heb op eerste vragen van GVH direct verteld hoe het zat met die werkgroepen. Die werkgroepen bestaan en als men ons vragen stelt over b.v. de rechtspositie van medewerkers en andere processen binnen de gemeente, dan geven we daar antwoord op. Ik ben in die lezing heel consistent geweest.” Volgens Van Veen lopen de emoties op dit moment hoog op in het gemeentehuis. Hij vermoedt dat de spanningen al een tijdje hebben bestaan. Wat hem betreft komt de bestuurscrisis nu erg slecht uit.

Pieter van Veen (1)Burgemeester Pieter van Veen

Op dit moment zijn de wethouders Verbeek en Sloot niet bereikbaar voor commentaar. Wordt vervolgd.

Update 23.20: D66 en CDA teleurgesteld in GVH

De fracties van D66 en CDA, het restant van de dominante coalitie in Haren, zijn teleurgesteld dat GVH de stekker uit het college heeft getrokken. Dat zeggen zij in een persverklaring vanavond. Zie onder.

PERSVERKLARINGEN

GVH

Beantwoording door de burgemeester tijdens het vragenuur over werkgroepen in de raadsvergadering van 18/12 is voor ons de druppel. De antwoorden van burgemeester zijn in strijd met de motie van 5 september 2016. Daar komt bij dat zijn optreden en besluiten structureel in strijd met dezelfde motie zijn.

Hij stelt dat de gemeente Haren niet bezig is met voorbereiding op herindeling. Dit staat haaks op de motie van 5 september 2016. Er is besloten dat de gemeente Haren zich volledig richt op spoor 1 ‘Beterr Haren’ en niet meewerkt aan spoor 2 ‘herindeling met Groningen en Ten Boer’. Uit de antwoorden van de burgemeester blijkt dat er wel degelijk voorbereiding is op herindeling; Informatie geven, aansluiten bij werkgroepen.

Standpunt over het handhaven van de motie van 5 september 2016.

Volgens Gezond Verstand Haren kan er geen sprake zijn van informatie geven over vastgoed, archivering en wat dies meer zij. Het college komt met een voorstel om over ICT en personeel met voorbereidingen te starten en dat is helemaal in strijd met het raadsbesluit. Wij weigeren op voorhand daarmee in te stemmen en weigeren daaraan mee te werken. Voor Gezond Verstand Haren is nu de maat vol. Wij vermoeden dat deze handelswijze ertoe moet leiden dat Haren alsnog een lichte samenvoeging ingerommeld wordt. De burgemeester en de portefeuillehouder hebben zich niet gehouden aan hun actieve informatieplicht als zij zeggen dat zij handelen conform de motie van 5 september 2016. Er is nooit gemeld dat ambtenaren uit Haren informatie geven aan Groningen en Ten Boer en de raad is nooit om toestemming gevraagd.  We hebben in de coalitie constant moeten knokken voor onze standpunten, die niet werden gehoord. Onze wethouder heeft constant moeten knokken voor rechtmatige besluiten om zelfstandig te kunnen blijven. Zij voelt zich niet gehoord!  Op basis van bovenstaande hebben we besloten te stoppen met onze samenwerking in de coalitie en deelname aan het college.  De resterende tijd van deze ambtsperiode zullen wij vanuit de oppositie natuurlijk het college blijven steunen in de strijd voor een zelfstandige toekomst van Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren.

 

D66 en CDA

D66 en CDA verbaasd en teleurgesteld over plotselinge vertrek wethouder Sloot

De coalitiefracties van D66 en CDA zijn verbaasd en teleurgesteld over het plotselinge vertrek van wethouder Mariska Sloot van Gezond Verstand Haren. Met elkaar hebben de drie partijen zich de afgelopen jaren keihard ingezet voor het behoud van de zelfstandigheid van Haren. Met elkaar hebben zij het verbeterplan Beterr Haren geformuleerd en werken zij hard aan de uitvoering ervan. Eensgezind wisten zij de financiële positie van Haren sterk te verbeteren. Allemaal in het kader van het continueren van een zelfstandige status. Deze stap van GVH draagt daar uiteraard niet aan bij. Integendeel. Dat de teleurstelling daarover bij D66 en CDA groot is, mag duidelijk zijn.
Het moment van aftreden en de daarbij aangevoerde argumenten wekken verbazing. Afgelopen maandag stelde Jacob Boonstra namens de voltallige coalitie vragen over de vermeende werkgroepen, vragen die door de drie fractievoorzitters gezamenlijk waren voorbereid. De beantwoording door burgemeester Van Veen gaf GVH kennelijk geen aanleiding om nadere vragen te stellen.
De kwestie herindeling was regelmatig onderwerp van discussie. De drie partijen hebben één en hetzelfde doel, maar over de weg(en) er naar toe was wel eens discussie. In een coalitie is het vaak en vanzelfsprekend een kwestie van geven en nemen. Tot nu toe is er altijd een weg gevonden die gezamenlijk bewandeld kon worden. Ook voor vanavond stond een coalitiegesprek gepland over de verkenning van het kritisch pad van enkele beleidsterreinen. Iets waar de coalitie, GVH incluis, om gevraagd heeft in de motie van 27 november jl. GVH kiest er nu plotseling voor dat gesprek en alle volgende gesprekken uit de weg te gaan. Dat betreuren D66 en CDA bijzonder, want het zet het gezamenlijk doel op lossere schroeven. Uiteraard zullen D66 en CDA zich, zowel vanuit de raad als vanuit het college, onveranderd blijven inzetten voor het waarborgen van de zelfstandigheid van Haren.      

Over het ‘hoe nu verder’ zullen de fracties zich beraden. Vooralsnog is het nog zittende college voldoende op sterkte om tijdens het kerstreces de gemeente te besturen.  

 

19 reacties

Gerrit zegt:

De ratten verlaten het zinkende schip bang dat ze afgestraft in de verkiezingen.
Nu de rest van het bestuur nog dit is een feestdag voor Haren
Groningen here we come

20 december 2017 om 15:54
peter zegt:

respect,
Wat je van de hele herindelingsproblematiek ook mag denken, dit getuigt naar mijn idee van politieke standvastigheid!

20 december 2017 om 15:58
Jp zegt:

Hopen dat er verkiezingen komen op korte termijn. Zijn we hopelijk ook af van gvh die wegloopt van haar bestuurlijke verantwoordelijkheid.

20 december 2017 om 16:03
Antoine zegt:

Saillant detail: ‘Het opstappen van Sloot en het terugtrekken uit de coalitie van GVH komt daags na het toetreden van Sloot als voorzitter en Wolters als algemeen bestuurslid van de Partij van het Noorden.’ (http://harensetoestanden.nl)

20 december 2017 om 16:15
joost zegt:

Mevrouw Sloot was vast niet zo vastberaden geweest als haar voorzitterschap van PvhN niet had bestaan. Da’s lekker makkelijk je rug recht houden zeg.

20 december 2017 om 18:08
Harry zegt:

Komt wel heel goed uit het aftreden, na het debacle met het zwembad. Iets waar mw.
Sloot altijd voor heeft gestreden moet ze nu een doodsteek geven.

20 december 2017 om 18:09
Rene Valkema zegt:

Rijkste inwoners, slapste gemeente. Net als eerder Bloemendaal en Wassenaar zit het miljonairsdorp Haren in een nieuwe bestuurscrisis.
De zoveelste. Na eerder Boekel(2009), Groot(2011), Pek (2012), Lambeck (2016) en nu in 2017 wethouder Sloot.
De politieke verhoudingen in een kleine gemeente spelen een grote rol. De weinig samenbindende rol van colleges, de lange overheersing door VVD en de afsplitsing van de liberalen leidt tot gekissebis en afrekeningen, niet tot een gezamenlijk streven streven naar beleid voor de lange termijn.
Het komen en gaan van wethouders getuigt van instabiliteit. En zorgt voor een ongeloofwaardig bestuur richting de eigen inwoner en ook richting de andere gemeenten in de regio.
De emotie regeert waar besturen nodig is. Sterke samenlevingen verdienen een sterk bestuur. En daarvan is in Haren geen sprake.
Kortom GVH bewijst de provincie in haar bewijsvoering een goede dienst! Herindeling komt zo met reuze stappen dichterbij.

20 december 2017 om 19:05
RLGS zegt:

Dat het in het college niet altijd even lekker liep is niet nieuw. GVH laat zich hiermee wel heel erg in de kaart kijken. Het lijkt allemaal stoer en vasthoudend dit van Meinard Wolters & Co. , maar dat is het wat mij betreft niet. Ik classificeer het als een beetje dom in dit stadium. Je gooit het laatste restje geloofwaardigheid bij het grofvuil, als GVH dat al had. Het maakt de weg vrij voor een snelle herindeling. Ze hebben bewezen dat bestuurskracht te kort schiet. Groningen hier we come! Beetje laat helaas maar we komen er wel aan.

20 december 2017 om 19:19
Ex-vvd stemmer zegt:

@rene valkema. Als jij de ballen had gehad dan had je niet zo slap (….red)
Als GVH genaaid wordt hebben ze alle recht om de stekker er uit te tekken.
Helaas hebben we na Bats steeds een zetbaas met een dubbele agenda als burgemeester gehad.

20 december 2017 om 19:39
Pieter zegt:

Verbeek verdient grote complimenten met zijn realiteitszin. Praten mag best. Alleen geen onomkeerbare dingen doen. Was ook niet aan de orde. Gelukkig vertrekt er nu een partij gezond verstand haren die dit allemaal niet beseft.

20 december 2017 om 20:28
Dorpeling zegt:

Ik neem aan dat meisje Mariska van haar wachtgeld afziet?

20 december 2017 om 22:03
Dorpeling zegt:

Mariska / GVH heeft nooit veel begrepen van gemeentebesturen. Ze zat namelijk in het college niet voor haar leden of kiezers, maar voor alle inwoners van Haren. Aan ambtelijke werkgroepen mee doen ter voorbereiding van een mogelijke (al dan niet gewenste) herindeling is natuurlijk verstandig. Want, of de herindeling wordt door de wetgever afgedwongen (bij wet), en dan is een goede voorbereiding van hoort belang, of, die herindeling wordt alsnog door de wetgever afgeblazen, en in dat geval kunnen de werkgroepen weer ontbonden worden.

Als Mariska en GVH nu stellen dat zij achter hun principes blijven staan, bewijzen ze daar de inwoners van Haren geen dienst mee. Want bij een door de wetgever afgedwongen herindeling staan die inwoners straks met lege handen op het bordes van het Groningse stadhuis.

Voordeel van deze move is natuurlijk wel dat nog weer eens wordt aangetoond dat Haren geen enkele bestuurskracht heeft (en laat dat nu net een belangrijk argument voor herindelen zijn).

20 december 2017 om 22:21
Marc zegt:

Als er ooit een partij is geweest met een naam die absoluut niet overeen komt met de inhoud dan is het deze wel.

20 december 2017 om 22:27
Rene Valkema zegt:

De motie van 5 sept. 2016 is meer dan een jaar oud het ging over het meewerken aan het herindelingsontwerp. Dat is al lang geleden omgezet in een herindelingsadvies. Goedgekeurd door de staten. Goed bevonden door de RvS. Nu als wet naar de kamer. Oftewel de context is gewijzigd. Vasthouden aan de motie van toen is bestuurlijk onvermogen. Vasthouden aan het verleden is de toekomst verliezen.

20 december 2017 om 23:36
Ben zegt:

@rene valkema
u heeft zelf deel uitgemaakt en bent aan de kant geschoven. uw heeft capaciteiten en persoonlijk had gehoopt dat u deze inzet in het belang van een dorp georiënteerde gemeenschap. Echter bent u zo verbitterd geraakt dat u het tegenovergestelde doet en de kern uit het oog verloren bent. zoals velen met u. We zijn een dorpsgemeenschap met woonkernen.
en daar wil men een stadswijk van maken. niet meer en niets minder.

ik ben geboren in Groningen en opgetogen in Selwerd, toen ik opgroeide waren en boerderijen aan de moesstraat, landerijen en was de ringweg weg er niet, Selwerd werd vaak vergeleken met het Brabant van het noorden, groen, bos, vijvers, parken en ruimte voor kinderen.
ondanks dat het een nieuwe stadswijk was het na het spoor van de stad toch een andere omgeving meer een dorpsgemeenschap. Al dat is verdwenen en is veranderd in steen evenals een kern als Hoogekerk bijvoorbeeld.

Aangaande de mogelijke fusie denk dat naast de kern van het probleem is de onbekwaamheid van de landelijk overheid en de wetgever om een goed traject neer te zetten waarin de minimaal benodigde tijdschema om alles soepel in de juiste banen te leiden in acht worden gehouden.
Het is bekend dat er minimaal een jaar nodig om na verstelling en ondertekening van de wet dat deze periode nodig heeft om de wet effectief en naar behoren te kunnen uitvoeren. Dit is recentelijk nog eens bevestigd door een extern advies bureau. Ook het probleem is dat de onkunde en onbekwaamheid van de vorige raden pas na jaren naar voren komen omdat het een opeenstapeling van kleine probleem is, die op een gegeven moment als lijken uit de kast komen vallen en ineens de ketel de pot verwijt dat die zwart ziet.

De Landelijke Overheid en de Provincie schieten te kort omdat men stelt een datum vaststelt en vergeet de tijden die nodig zijn om alles naar behoren uit te voeren. Een wet is pas van kracht als deze is aangenomen. Tot die tijd weet men niet wat er in de wet staat en of wat er in het concept wetgeving staat ook in de uiteindelijke wet bekrachtigd wordt.

Vast staat dat de Gemeente Haren niet wil herindelen en de Gemeente Groningen en Gemeente Ten Boer elkaar al jaren hebben gevonden.

En dan komt het.
Men verwijt de Gemeente Haren dat deze niet haar werk doet en alles in het honderd laat lopen.

Dat is het verschuiven van de grote tekortkoming en gebrek aan inzicht in deze kwestie van de landelijke overheid en wetgever naar het leidend voorwerp de Gemeente Haren.

In de meeste sporten hebben wij regels en gebruiken kaders en lijnen om alles af te bakenen. In et verkeer zie een andere versie. Zolang je binnen de lijnen blijft is alles in orde en conform de afspraak en regels. Buiten de kader s en de wordt niet toegestaan e afgestraft.
Als met deze dagelijkse wetenschap en praktijk kijkt naar de gang van zaken ronde de fusie, de werkgroepen en de informatie verstrekking

Dan kan niet anders dan dat er ook binnen de kaders en lijnen wordt gewerkt.
Dan is het onverklaarbaar dat de Gemeente capaciteit vrijmaakt mensen inzet om problemen en tekortkoming van de landelijke overheid en de wetgever op te lossen voor iets dat in concept zou kunnen bestaan echter geen wet is en niet bekrachtigd daarmee geld middelen en capaciteiten verspild.

Dat Haren klaarblijkelijk over voldoende middelen en daadkracht bezit om ondanks alle verwijten de kosten te kunnen dragen, de middelen kan herschikken en capaciteit heeft geeft aan dat zonder dit er meer voorzieningen beschikbaar kunnen zijn in de Gemeente.

De titel van de motie van 05 september 2016 is
volledige inzet op spoor 1: Beter Haren en ombuigingsoperatie
heet verzoek dat gedaan is
Verzoekt het college:
– Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;
– De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering
van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan;

dus is het een logisch dat er een geld, middelen en tijd hoeven te worden vrijgemaakt men niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de tekortkomingen en gebrek aan inzicht van de provincie, de landelijke overheid en de wetgever.

21 december 2017 om 04:57
Piet zegt:

Wel mooi dat het gemeentehuis leeg komt op een moment dat de ALDI nieuwe ruimte zoekt!! En de dure appartementen kunnen ook best in het gemeentehuis worden gemaakt

21 december 2017 om 07:48
jopie zegt:

GVH heeft het enig juiste gedaan… respect.
(Ook al was ik het politiek gezien niet eens met hun omtrent de fusie)
Er was een motie aangenomen, en daar dien iedereen zich aan te houden…..

21 december 2017 om 11:23
Casper Kloos zegt:

Als onafhankelijke hebben we geen boodschap aan de gevestigde orde. De kiezer is nummer 1. Deze heeft de politiek opgezadeld met een duidelijke boodschap. Niet naar Stad. Men wil geen Vinex-wijk van Stad worden. Achterkamertjes en achterbaks gedrag heeft zelfs een meerderheidsbesluit van de raad dus om zeep geholpen. Ene ingehuurde burgervader moest dit realiseren. Vandaar dat vrolijk onder zijn leiding en de DS, al aan tafel werd gezeten met de Groninger kliek om Haren in de schoot van Stad te maneuvreren. Toen dat duidelijk werd, signalen kwamen van de werkvloer!, werd terecht de stekker er uit getrokken. Compliment, rechte rug en een ieder in de ogen kunnen kijkend. Dat Haren nu overgeleverd is aan de 2e kamer, kan voor de gevestigde orde wel eens heel verkeerd uitpakken. Haren blijft zelfstandig. We blijven optimistisch

22 december 2017 om 23:54
W.d.H. zegt:

Gaat mevrouw Sloot nu ook verhuizen naar een andere gemeente? Den Haag of Brussel ligt toch wel voor de hand, om daar vanaf het zachte pluche en vanuit de oppositie weer lekker te roepen is vast een interessante nieuwe uitdaging. Die rol vervulde ze hier ook goed totdat de Harense kiezer de kans bood om het allemaal waar te maken als wethouder, alleen sindsdien bleef het alleen maar stil… Gezond Verstand Haren bleek een papieren tijger en -oh ironie- één van de speerpunten, het behoud van zelfstandig Haren, wordt met het vertrek van Mariska Sloot juist de nek omgedraaid. Een kapitein die als eerste een zinkend schip verlaat dwingt weinig respect af. Het hele debacle rondom de herindeling speelt nu al zo lang, dat het chiquer was geweest om eerst de beslissing hierover in Den Haag nog even af te wachten. De rol van het voorzitterschap van de PvhN was blijkbaar van groter belang dan de laatste kans op het behoud van de zelfstandigheid van Haren. Veel succes toegewenst met uw nieuwe baan mw. Sloot!

24 december 2017 om 00:37

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.