De krant die je leest van A tot Z
Maandag 6 december, 2021

dinsdag 18 december 2018

Nieuws:

Bodemdaling Oosterhaar – Dossier (deel 2): Bodemdaling Oosterhaar – Stand van zaken – Wie betaalt schade? Bewoners willen schadevergoeding

Door: Redactie

Bewoners van de Walstroweg en Wederikweg zijn er niet gerust op. De bodemdaling rond hun woningen leidt tot schade aan muren en funderingen. Ook worden regen- en rioolpijpen kapot getrokken doordat de veengrond in een korte tijd is gedaald. Opvallend vaak knappen er gasleidingen. Aannemer Reimert, die de tunnel onder het spoor aanlegt, zegt dat de bodemdaling het gevolg is van een natuurlijk proces in een droge periode. Wat is waarheid? Wat is logica? Wat is de juridische context?

Samenvatting van de situatie
Aannemer Reimert Infra bouwt een tunnel onder het spoor naast het station. Om beton te kunnen storten moest het grondwaterpeil omlaag. Daarvoor heeft men een vergunning verkregen van het Waterschap Hunze en Aa’s. In de vergunning staan allerlei voorwaarden en één daarvan is dat de bodem niet méér dan 4,6 cm mag dalen. Aan de Wederikweg en Walstroweg lijkt die grens overschreden en zijn huizen en leidingen zichtbaar beschadigd. Het Waterschap is aan zet, want die moet bij overtreding van de regels gaan handhaven.

Bewoners: Die maken zich zorgen over de vraag wie hun schade gaat betalen. De gemeente, ProRail of Reimert Infra. Ze melden daling sinds september van méér dan 10 cm en dat gaat volgens de gedupeerde Gerrit Takens door met ruim 1 cm per week. Muren scheuren, tuinen zakken.

Aannemer: Reimert Infra zegt eigen onderzoek te hebben gedaan, waaruit zou blijken dat de schade niet door de werkzaamheden kan komen, maar het gevolg is van droogte. Dat onderzoek houdt men vooralsnog intern.

Hoofdaannemer: ProRail is het met Reimert eens. De schade komt door droogte.

Gemeente: De Gemeente Haren is initiatiefnemer van de bouw, maar zegt verder geen partij te zijn in de aansprakelijkheidsvraag. Men wil slechts gedupeerden doorverwijzen. Letterlijk schrijft men aan een gedupeerde: “Dit is een bijzonder vervelende kwestie waarin de gemeente nagenoeg geen rol speelt.” En: “Indien de omwonenden van oordeel zijn dat Reimert als vergunninghouder in strijd met de vergunning van het Waterschap of de daaraan verbonden voorschriften handelt, kunnen zij zich wenden tot het Waterschap met een verzoek tot handhaving.”

Waterschap: Naar aanleiding van de schades heeft Waterschap Hunze en Aa’s de meetgegevens opgevraagd bij aannemer Reimert Infra. Er is evenwel nog niet handhavend opgetreden. Het Waterschap wijst er echter op dat ook elders problemen zijn met bodemdaling door droogte. Anton bartelds, hydroloog van het waterschap: “Uit de meetgegevens moet blijken of de schade het gevolg is van de grondwateronttrekking dan wel van de droogte.” Dit is belangrijke informatie voor een eventuele procedure.

Hoe nu verder?

Bewoners met schade staan voorlopig met lege handen. Hun opstalverzekering dekt doorgaans geen schade door (expliciet) bodemdaling. Op 7 december hebben zij een vergadering belegd met achttien gedupeerden om de krachten te bundelen. De gedupeerden zijn nog in verwarring doordat niemand verantwoordelijkheid neemt voor de schade. Het lijkt hen goed om te onderzoeken of er juridische wegen zijn om één van de partijen aansprakelijkheid te laten erkennen. Probleem is echter dat juridische bijstand een te kostbaar traject zou kunnen blijken.

Juridische context van de schades


foto: Mr. J. de Goede: Schade ‘verdelen’...

Advocaat mr. Jewan de Goede (Groningen) zegt over Haren: “In een eventuele juridische procedure zal de vraag hoe de schade is ontstaan en waardoor die wordt veroorzaakt nadrukkelijk aan de orde komen. Daarbij zal voor de bewoners niet eenvoudig zijn aan te tonen dat de schade is veroorzaakt door bemaling ten behoeve van de bouwwerkzaamheden voor de tunnel: mogelijk zijn daarvoor andere oorzaken aan te wijzen, zoals de aannemer en de opdrachtgever lijken te stellen.”

Twee veroorzakers, dus twee schuldigen?
De Goede: “Dit staat bekend als de alternatieve causaliteit: de schade kan zijn veroorzaakt door meerdere gebeurtenissen, in de Harense zaak mogelijk door droogte en daarnaast mogelijk door de bemaling in verband met bouwwerkzaamheden voor de tunnel. Als één van die beide oorzaken vaststaat, in dit voorbeeld het bemalen, kan de aannemer daarvan voor de volledige schade worden aangesproken, óók als mogelijk de droogte heeft bijgedragen aan de opgetreden schade.” Als dus blijkt dat ook de natuur heeft bijgedragen aan de problemen, kan volgens de advocaat de rechter de claim bij de aannemer omlaag bijstellen. Hij ‘verdeelt’ de schade dan over beide mogelijke veroorzakers.

Oplossing?
Als een rechter denkt dat zowel de natuur als Reimert Infra de bodemdaling heeft veroorzaakt, zal de natuur niet in staat zijn kosten te vergoeden. Reimert wél. Wellicht is hier een kans op een oplossing: Reimert zou kunnen worden gevraagd 50% van de schade te betalen. Dit compromis komt niet van juristen, maar van de redactie.

7 reacties

Takens zegt:

Aanemer en Prorail zijn nog nooit wezen kijken naar schade ze reageren nergens op.
Want hoe kan het zijn nu de bemaling uit staat er ook geen verzakking is.
Waarom krijgen bewoner geen inzage in data die opgevraagd is
Als het door droogte komt moet de hele wijk er last van hebben en niet 50 tot 100 meter om bemaling.
Reimert is een laffe onderneming die nergens verantwoording voor neemt kijk in en uitgang station voor reizigers een grote bende klagen helpt niet.
Project leider verschuild zich achter de zin ik speel alles door naar Almere
Als je ballen hebt ga eens met bewoners praten heeft hij geen lef voor
Het is inmiddels de knutsel club geworden wat er gaat niet veel goed bij dit project ik heb meer vertrouwen in Ed en Willem Bever van de fabeltjes krant
In februari begint de ellende weer plaatsen van laatste deel lekker weer door de wijk racen met die zware voertuigen ,het word tijd voor gele hesjes blokkeren die hap misschien dat ze dan in gesprek willen maar denk het niet zijn ze te laf voor

18 december 2018 om 15:47
Leo Nederpel zegt:

Herkenbaar, dat door de wijk gerace met zware voertuigen. Gebeurt in Maarwold met die waterleiding ook. Vol gas racen, loos heen en weer gezien de feitelijke voortgang. Wel gaat er heel wat shag doorheen gezien de lege baaltjes. Waar koop je die gele hesjes dan?

18 december 2018 om 18:36
janus zegt:

ik kan me best voorstellen dar reimert even niet in discussie wil met de bewoners als ik hier lees wat voor toon hier word aangeslagen.

18 december 2018 om 21:53
Annemarie zegt:

Die meetpluggen in de muur zijn in feite huisvredebreuk. Lekker eruit trekken met zijn allen aangezien ze toch geen data willen delen…

19 december 2018 om 00:50
Harenaar zegt:

Het lijkt me toch een heel sterk argument als het inderdaad zo is dat de aanmerkelijke daling zich beperkt tot een relatief korte straal rondom de bouwput.
Een deskundige moet dan aannemelijk kunnen maken dat dit onmogelijk alleen door de droge zomer wordt veroorzaakt.

19 december 2018 om 13:56
Henk zegt:

Ik heb sterk het idee dat de gemeente er te gemakkelijk vanaf komt zo. De vergunning voor de tunnel is door de gemeente Haren verleend. Als de gemeente haar werk goed doet houdt bouwinspectie toezicht tijdens de bouw van de tunnel en vraagt deze om gegevens van de aannemer, zoals een monitoringsplan van de eventuele daling van de grondwaterstand. Er zijn vast wel peilbuizen geplaatst rond de woningen om de grondwaterstand in de gaten te houden. De gemeente heeft wettelijk een toezichthoudende en handhavende taak ook ten aanzien van de omgeving als er overlast/schade zou kunnen ontstaan aan omringende bouwwerken.

21 december 2018 om 16:25
Josien zegt:

De meetbouten zijn pas geslagen toen er extra bemaling is gestart en er al maanden aan de tunnel was gewerkt. De meetpunten in het asfalt zijn pas geplaatst toen er klachten kwamen en nog later zijn er extra peilbuizen geplaatst.

Alle damwanden zaten er al in en de brugdekken zouden geplaatst worden. Het normale wegpompen van het water in de bouwput hielp niet voldoende. Ze hebben zich daarin enorm vergist. Daarom werd dat eerste brugdek ook niet geplaatst. Het zware materieel zakte aan alle kanten weg.

Het pompen bij de tunnel alleen was niet voldoende, want het water uit de veengrond erom heen stroomde gewillig in de bouwput en de zandgrond bij het spoor. Door extra bemaling in het gebied rond de tunnel is vervolgens het water weggepompt met 20 meter lange buizen in de grond die dag en nacht. Alles om de grond voldoende stabiel te krijgen, zodat de spoordekken geplaatst kunnen worden (in fases, want ze durven het niet meer aan om meerdere tegelijk te doen.)

Uiteindelijk leidt dat intensieve bemalen en de retourbemaling in het oppervlaktewater i.p.v. in de grond tot excessieve bodemdaling. Even googlen en je weet dat als veengrond uitdroogt, ontstaat veen-oxidatie / veen verbranding: het veen gaat rotten en verdwijnt. Het is niet ongedaan te maken. Het enige wat ze kunnen doen om de schade te beperken, is heel hard opschieten!

Enorme bodemdaling door lage waterstanden zijn al jaren bekend. LTO doet er onderzoek naar op de problemen te beperken: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/12/11/lto-zet-vol-in-op-drainage-veen

25 december 2018 om 01:16

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.