De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 september, 2021

donderdag 18 februari 2021

Nieuws:

Bomenkap ‘onzinnig en desastreus’. Waterschap legt uit waarom dit gebeurt: ‘Bomen worden herplant’

Door: Redactie

Inwoners van Haren, met name van het buitengebied, hebben vandaag met schrik geconstateerd dat er nabij de Drentse Aa een omvangrijke bomenkap plaatsvindt. Thouraya Dil, voorzitter van de Stichting Landelijk Gebied Haren trekt aan de bel. Ze zegt dat de bomen worden gekapt in opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s.

Dil: “Deze kap vindt plaats op de kade van de Drentse Aa ter hoogte van de Oosterbroekweg bij de brug over de Aa in Glimmen en langs de Punterweg richting de Punt. Hier vindt een kaalslag plaats die zijn weerga niet kent. De mannen die ermee bezig waren antwoordden op mijn waarom vraag, dat de kade opgehoogd moet worden in verband met hoog water.”

Volgens Thouraya Dil heeft zij van een medewerker van Hunze en Aa’s vernomen dat de bomen in de weg staan voor het verhogen en verbreden van de wal van de Drentse Aa. Dit zou nodig zijn om bij hoog water een overstroming te voorkomen. Volgens Dil komt zo’n hoogwaterstand eens in de honderd jaar voor en ze vindt de maatregel daarom discutabel. Ze zegt: “Het achterland bestaat uit weiden van Staatsbosbeheer en die zijn juist bedoeld als overstromingsgebied in geval van extreem hoge waterstanden.”

Dil vindt dat bomenkap moet worden beperkt: “Mede gezien de belangrijke rol die bomen spelen in het beperken van de opwarming van de aarde en de klimaatverandering kunnen wij als buurtbewoners niet begrijpen waar deze actie goed voor is. Wij zijn totaal verrast door deze onzinnige en voor de natuur en biodiversiteit desastreuze actie.”

Cora Kuiper van Hunze en Aa’s reageert op onze vragen en legt uit wat de achtergrond van dit project is: “Er is inderdaad gekapt in de omgeving van de kade langs de Drentsche Aa. We begrijpen dat dit momenteel een lelijk gezicht is. En we snappen ook dat de noodzaak bij sommige inwoners lastig te begrijpen is. Het gaat immers goed, waarom dan? De bomenkap is nodig om de kade langs de Drentsche Aa te kunnen stabiliseren. We starten hier in de zomer met het versterken van deze kade. Deze versterking is nodig voor de waterveiligheid van de Drentse Aa. De bomen in het talud van de kade maken de kade zwakker. Bovendien moet de kade volgens de norm opgehoogd worden. Daarom zijn de bomen in het talud van de kade vanaf de brug aan de Oosterbroekweg gekapt. Dit is aan de noordzijde van de brug en alleen aan de oostzijde van het water. Bij de werkzaamheden achter de parkeerplaats Glimmermade ligt de kade op de Punterweg. Deze weg wordt verhoogd. Om het gebied droger te maken wordt ook de waterhuishouding aangepast. Hiervoor is het nodig een sloot en maaipad aan de westzijde van de opgehoogde Punterweg aan te leggen. De kade met weg wordt opgebouwd vanaf de oostzijde van de huidige weg. De bomenrij aan de oostzijde blijft daarmee gespaard. Uiteraard worden alle gekapte bomen herplant.”

Informatie over het project: https://www.hunzeenaas.nl/projecten/kadeverbetering-drentsche-aa/

4 reacties

Kristin McGee zegt:

Het lijkt niet logisch dat je zult wezen verwijderen die juist hele veel water filtreren en opnemen. Ze zijn ook belangrijk voor een boden die niet te nat is. Is er niet een beter of andere manier om over de waterproblemenriek te gaan die niet ten koste is van nog meer hartstikke waardevolle bomen (juist de grote soort dat essentiële zijn voor verkoeling, gezond lucht en nog biodiversitiet). Het zeer lage percentage van 9% bomenbedekking in de provincie is een veel groter probleem voor onze toekomst. We moeten op dit moment in het crisis gewoon stoppen met het kappen van grote bomen in zo’n gebieden.

18 februari 2021 om 16:18
Ronald zegt:

De Drentsche Aa vloeide ooit rijkelijk over de weilanden bij hoogwater, zoals nog steeds wel het geval is rond Zuidlaren. Ook landelijk wil men richting meer ruimte voor rivieren, dus kan je verwachten dat de kade lager mag.

18 februari 2021 om 21:09
Jans zegt:

Die dijk had je ook ergens verderop kunnen maken i.o.v. al die bomen te kappen.

Ook rekening gehouden met al het water dat nu niet meer door bomen wordt opgenomen? En de erosie van de bodem door het weghalen van de bomen?

En herplant… kleine, iele, dunne boompjes…. ik zou maar heel veel bomen extra aanplanten. Compensatie is iets anders dan een paar boompjes herplanten.

En dan is dit gebied bestendig voor de komende 30 jaar. Dat is echt niet zo lang als het lijkt. Dus dan gat de boel weer op de schop?

Klinkt echt weer als een bureaucratisch kletsverhaal.

19 februari 2021 om 19:51
Amanda zegt:

Het Waterschap zou er goed aan doen om dit soort ingrijpende maatregelen beter te communiceren met de bevolking. Het besef over de klimaatcrisis is inmiddels aardig doorgedrongen. Dan is het logisch dat mensen zich zorgen maken over ingrepen die schadelijk zijn voor milieu en biodiversiteit. Net als bij de discussie rond zonneparken, het kan niet zo zijn dat alles moet wijken voor het ene doel, de energietransitie of in dit geval bescherming tegen overstromingsgevaar.

20 februari 2021 om 09:35

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.