De krant die je leest van A tot Z
Zondag 9 Mei, 2021

woensdag 14 april 2021

Nieuws:

Burgemeester nuanceert Harense onvrede over herindeling en wil vooruit kijken

Door: Redactie

In een interview met Haren de Krant heeft burgemeester Koen Schuiling vandaag gereageerd op de Harense onvrede over de gevolgen van de herindeling. Het interview verschijnt in Haren de Krant van 21-24 april.

Een paar punten die in het interview aan de orde kwamen. Schuiling weet dat er mensen zijn die vinden dat Haren met de fusie niet veel is opgeschoten, anderzijds zegt hij dat er ook veel mensen zijn die merken dat bepaalde dingen beter zijn geregeld dan voorheen. “Er was nogal wat achterstallig onderhoud in Haren”, zegt hij diplomatiek. Hij doelt niet direct op financiën, maar op praktische zaken, zoals onderhoud van wegen en groen. Maar hij wijst ook op de aanpak van allerlei wijkvoorzieningen (zoals speeltuintjes) en de verplaatsing van de Brinkschool naar de Rummerinkhof.

Per saldo pakt de herindeling volgens Schuiling dus helemaal niet zo slecht uit voor Haren. Hij ontkent overigens helemaal niet dat Harenaars nu meer moeten betalen dan voorheen. Maar dat is logisch, vindt hij. Als Haren zelfstandig was gebleven waren de kosten ook flink omhoog gegaan en dat heeft dan weer te maken met het eerder genoemde achterstallig onderhoud. Schuiling vindt het daarom niet juist om de heffingen van de oude gemeente Haren te vergelijken met de heffingen van Haren anno 2021.

Meer op pad
In het interview toont de burgervader zich teleurgesteld dat hij door de coronamaatregelen zo weinig op pad kon om Harenaars te ontmoeten. Hij is van plan om de komende zomer de schade in te halen en is ervan overtuigd dat in een goede dialoog tussen Harenaars en gemeente er een positiever beeld van de gemeente Groningen zal ontstaan.

De krant met dit interview wordt verspreid van 24-28 mei.

18 reacties

Walter zegt:

Als of wij niet het arrogante gedrag van meneer Brouns en de ondergang van een zelfstandig Haren kenden.
Kwam meneer weer langs in twee artikelen van Haren de Krant om zijn gelijk te halen.
nu kijken wij vol spanning uit wat burgemeester Schuiling zijn visie is over Harenaren en hun voormalige gemeente met achterstallig onderhoud.
Wie momenteel door Haren rijdt ziet bermen met voorjaarsbloemen. het Harener weekblad heeft er deze week op haar voorpagina er een artikel aan gewijd.
een gedeelte van de Westerse Drift heeft al jaren het voortouw in samenwerking met de voormalige gemeente Haren.
de bewoners steken zelf de handen uit de mouwen en dat verdiend navolging heeft men op in het tijdelijk stadshuis gedacht. Zelf investeren ze in stad al jaren in groen op de zelfde wijze als nu in Haren. Daken worden groen, stoeptegels er uit gewipt en zand gevuld met planten voor een betere afwatering.
De singels en de midden bermen lijken wel een kleintje Keukenhof, hier wordt uitgepakt en mag het veel geld kosten! Aan de Meerweg in Haren is zijn de singels om de bomen voorzien van nieuwe tuinaarde.
een narcis, een sleutelbloem en enige violen geven aanleiding tot enthousiasme waar de pers op af komt.
de gemeente Groningen gaat voor groen.
Verschil moet er wezen. wat te denken van een wijk als Selwerd waar 4 miljoen wordt geïnvesteerd in groen mede omdat straten op de kop hebben gestaan wegens aardwarmte, riolering en asfaltering.
het voormalige tankstation wordt een oase van groen voor een zelfde bedrag.
in de omgeving van het UMCG en de oude gasfabriek staan kapitale bomen potertje dood, boompje groot is hier het beleid. Dat houd niet op, als wethouder van der Schaaf bijna wekelijks zijn verhalen opsomt.
de Grote Markt wordt helemaal furore. Gaat op de schop met een groen plan van een Deense architect.
het bedrag wordt steeds hoger maar wij hebben het over een miljoenen investering.
de wethouder kun je de miljoenen uitgave niet alleen in de schoenen schuiven, een andere partij met groen in de partijnaam is er debet aan! links of rechtsom wil ik er maar mee zeggen dat de de verbeteringen in Haren in het niet vallen bij stad. Wij betalen er wel de hoofdprijs voor en dat wordt normaal gevonden op het gemeentehuis. Een zoethoudertje is mij voortschrijdend inzicht. De keerzijde zijn de negen zonneweiden die in ons gebied komen als B & W het voor het zeggen hebben. Het Geopark waar de voormalige gemeente Haren aan deelneemt en trots op was, kan in de nabije toekomst wel eens uitgesloten worden!
In stad hebben ze nog nooit van een Pingo uit de ijstijd gehoord. in Wageningen op de Universiteit wel. ieder jaar worden het buitengebied door profesoren en studenten in waterpakken gecontroleerd op de bijzondere flora en Fauna die nog te zien is. Hoelang nog vragen wij ons af? LAND VAN ONS is een coöperatie van dorpsgenoten die investeren in grond waar de gemeente Groningen zonepanelen wil plaatsen.
dat is rendabel want sinds de herindeling kan de waarde van huizen door zonnepaneel – transacties dalen.
één zonneweide is al te veel en was er niet gekomen als de beslissingen er over in korte lijnen waren genomen toen haren nog zelfstandig was.
Niet relevant was nu het antwoord in stad op de afdeling bouwkunde, zelfs de provincie herziet zonneparken was het antwoord.
Toch is het landschap drastisch veranderd aan de Zuidlaarderweg tegenover de terrassen van een horecagelegenheid
De beloofde hagen en groene heesters blijven achterwege tot in het najaar. en dat wordt beslist door een bestuur van een coöperatie met 60 leden in Glimmen. er staan meer dan 500 woningen waarvan al veel voorzien van zonnepanelen.
in zelfwerkzaamheid zoals het geleerd is inmiddels wordt wat hedera geplant en een enkele knotwilg.
de werkzaamheden aan het energiepark zijn opgeleverd. Maar niet afgerond.
kijken voorlopig alleen maar naar de stronken van de gekapte grote bomen van de voormalige kwekerij de Bonte Hoek. Hier had met weinig financiële middelen de herinnering kunnen voortduren aan de groene parel Glimmen door ze te behouden? Neem aan dat in de afgegeven vergunning en zoals op de website van de zonneweide te lezen is. het groen uitgevoerd dient te worden bij de oplevering! de wilde bloemenweide verbergt helemaal niets! Moraal van het verhaal, groen denken en handelen is een groot verschil geworden na de herindeling van Haren.

Walter Hoogesteger
Colour & Garden, Groenste tuin van Haren 1e en 2e prijs

14 april 2021 om 21:49
Bootleg zegt:

Nou nou nou wat een intrieste vertoning deze burgemeester. Met droge ogen zeggen dat het uitzuigen van ons Hagenaars ons beter groen en een speeltuintje of 3 heeft opgeleverd meer niet. Alsof wij daar op zaten te wachten. En de rest van al die dikke ozb en afvalstoffen heffing aanslagen die u ons dit jaar presenteerde zeker lekker besteden aan en in de stad Groningen zeker (o.a. dat draconische Forum moet toch ergens van betaald worden). Nee mijnheer de burgemeester blijft u maar lekker weg uit Haren deze zomer. Wij zullen nooit positiever gaan kijken naar deze opgedrongen samenvoeging en uitzuigerij. Met deze uitspraken slaat u de plank volledig mis en bewijst alleen maar dat u uw eigen mismanagement als bestuurder wilt goedpraten.

14 april 2021 om 22:27
J.volkers zegt:

Wat een nare man is dit, onlangs raadsvergadering gevolgd over verhoging sporttarieven ‘gemeente’ Haren. Voordat iedereen aan het woord was geweest, wou hij al stemmen, foutje . De ene ehhh naar de andere ehhhh tijdens het ‘lijden’ van de vergadering. Deze ouderwetse burgervader is te oud en heeft totaal geen inlevingsvermogen Het verschuilen achter corona is nu wel een hele makkelijke manier, dat doen de meeste ambtenaren nu van de gemeente Groningen, dikke onzin het is maar net hoe de wind waait. Stap op de fiets en fiets door ons prachtige dorp en onderweg kan je prima ,op gepaste afstand, met de inwoners/ondernemers praten. Voordat hij op de fiets stapt, helm op, want hij is inmiddels een kwetsbare ouder, gezien zijn gehapper tijdens interviews of vergaderingen, eerst de kaart bestuderen waar Haren ligt, want blijkt dat je daar nog niet bent geweest.
Schuiling tis tijd voor verjonging

15 april 2021 om 09:19
andere planeet zegt:

Deze meneer leeft echt op een andere planeet. Aandacht krijgen voor een punt van openbare orde in je buurt duurt lang, gaat via wijkteam, die dit weer via andere kanalen moet regelen. Mijn observatie/ervaring is dat de communicatie tussen wijkteam en de teams die de échte besluiten nemen erg traag is. Het lijkt wel alsof iedere ambtenaar zijn plasje er over moet doen. Degene die er echt over gaan krijg je niet te spreken en worden angstvallig afgeschermd door een tussenpersoon van het wijkteam.

Zeg nu niet, meneer Schuiling, dat het zoveel beter is geworden, want dat is niet zo. Bovendien hoe kunt u dat in vredesnaam beoordelen? U woonde(t) hier immers niet eens, maar zit vanaf een afstandje via via via te kijken.

15 april 2021 om 11:35
InwonerVanHaren zegt:

Deze annexatie heeft het vertrouwen in de politiek geschonden. Begin niet over de zwakke financiële positie van Haren, wanneer je zelf eigenlijk failliet bent.

Een aangeharkt parkje gaat echt niet helpen.

15 april 2021 om 12:00
Bootleg zegt:

Nou nou nou, wat weer een heerlijk regenteske vertoning dit. Met droge ogen zeggen dat we moeten ophouden met zeuren omdat we immers wat beter groen, een plaatje nieuw asfalt hier en daar en een paar speeltuintjes erbij hebben?! Hoera, steek de vlag uit mensen want dit is toch écht een hele grote vooruitgang en laat zien hoeveel beter Haren is geworden na een door de strot gedouwde samenvoeging.
Wat gaat u doen meneer Schuiling met de rest van al die dikke OZB aanslag en en opgelegde veranderde afvalstoffenheffing centen die wij allemaal voorgeschoteld kregen dit jaar? Waarschijnlijk besteden in en aan de stad Groningen (de verbouwing van het stadhuis en dat draconische en structureel te kort aan geld hebbende Forum moet toch ergens van betaald worden immers). Vraag me af of de verhoging van de diverse aanslagen daadwerkelijk zo hoog zou zijn geweest als het gaat om verbetering van alleen groen, wegen en een paar speeltuintjes zoals u schetst, geloof daar geen bal van…
Gelukkig zijn we met zijn allen alhier in Haren inmiddels behoorlijk alert geworden op alle die stiekeme stadse fratsen en wij blijven ageren tegen die achterkamertjes (die zonneparken er doordouwen ging dus even niet door zoals gepland en dat is het eerste en zeker niet laatste voorbeeld)

Nee mijnheer de burgemeester, blijft u maar lekker weg uit Haren deze zomer (eigenlijk hoeft u helemaal niet te komen wat mij betreft) want u heeft de schijn nog altijd 100% tegen en u zult weinig handjes op elkaar krijgen alhier. Zeker met dit soort laatdunkende uitlatingen tracht u het onbehoorlijke bestuur van u en uw college goed te praten en blijkt geven van grote minachting voor het klootjesvolk uit Haren. Niet lullen maar dokken aub

15 april 2021 om 12:17
Ton zegt:

Ben het helemaal eens met dhr Schuiling. Zie ook veel meer de plus dan de min punten. Helaas zal dit interview weer veel mensen aanzetten om hun gal te spuwen wat helaas nog steeds bij het minste of geringste gebeurt.

15 april 2021 om 17:50
Harenaar zegt:

Voor iedereen die kritiek heeft op de gestegen lasten nu we onder Groningen vallen een paar linkjes waar de plannen van de toenmalige gemeente Haren worden beschreven:

https://www.harendekrant.nl/nieuws/bezuinigingen-haren-nu-in-cijfers-lees-meer/
https://www.dvhn.nl/groningen/Prijs-voor-zelfstandig-Haren-negen-ton-bezuinigingen-en-verhoging-ozb-21728931.html
https://haren.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/101/2016/11/Begroting-2017.pdf
https://harenerweekblad.nl/artikel/691608/gemeente-haren-presenteert-sluitende-begroting-2017.html

Ook als Haren zelfstandig was gebleven waren de kosten behoorlijk gestegen. Het is niet eenvoudig om een goede vergelijking te maken, maar het zou mij niet verbazen als die in het voordeel van Groningen uitpakt.

16 april 2021 om 15:03
Snap het zegt:

Ik begrijp die gedachte over achterstallig onderhoud wel. Ieder jaar de parkeerplaats aan het Anjerplein opnieuw bestraten. Als dat bedoeld wordt met achterstallig onderhoud ken ik er nog wel een paar.

16 april 2021 om 17:01
Annelies zegt:

Bureaucratie, ervan uit gaan dat mensen slechte intenties hebben, niet luisteren, niet serieus nemen van en neerkijken op de burger.

Politici en ambtenaren zitten comformabel in een bubbel van betweterigheid, arrogantie en verwend gedrag, met dure advocaten, juristen en nog meer duur betaalde personen.

Sorry, hoor burgermeester maar op deze manier willen we zo min mogelijk te maken hebben met de gemeente. U kunt wel klagen over Harenaars, maar doet u eerst even iets aan uw eigen organisatie(cultuur).

17 april 2021 om 00:15
Stefan zegt:

De gemeente Groningen rijdt hier echt wel rond met hun rode autootjes, net als de gemeente Haren vroeger met de witte auto’s. Maar dat het nu meer of beter zou zijn dan vroeger? Dat heb ik niet kunnen waarnemen. Dat het heel veel duurder is kunnen we wel zo zien. De vuilnis wordt even vaak opgehaald als eerst, maar kost mij meer dan het dubbele, om eens wat te noemen. De sportverenigingen betalen vier keer zoveel voor precies hetzelfde product. Enzovoort. De gemeente Groningen is natuurlijk gewoon een logge, inefficiënte organisatie met baasjes en tussenbaasjes en daar betalen we voor.
Wat dat betreft hebben wij als inwoners van Haren zeer fors ingeleverd. Ik snap eigenlijk niet waarom de burgemeester dat niet gewoon erkent. Nu maakt hij zich volslagen belachelijk. Koen zou zich eens wat meer moeten inleven in zijn inwoners ipv deze discussie steeds op te rakelen. Je moet nooit wrijven in een vlek.
Wel ben ik het met hem eens dat we vooruit moeten kijken. De vraag aan de gemeente is dan hoe we ervoor kunnen zorgen dat de rekeningen weer omlaag gaan, en dat Haren een bestuur krijgt dat weet wat in en rond het dorp leeft en speelt. Zo’n Broekema als dorpswethouder die daar geen idee van heeft, dat kan toch gewoonweg niet. Hij weet nauwelijks waar Haren ligt.
Waarom maken we van Haren niet een deelgemeente? Wettelijk kan dat. Dan voorzien we in de Harense behoefte aan zelfstandigheid/ autonomie en kunnen we tevens zien of Haren zijn eigen broek kan ophouden. Eventueel kunnen we daarbij afspreken om na vier of acht jaar een referendum in deelgemeente Haren met de vraag: willen we 1. deelgemeente blijven, of 2. weer volledig zelfstandig, of 3. liever terug bij Groningen. Kijk, ideeën zat voor de toekomst. Die toekomst kan voor Haren heel mooi worden, maar dan moet het gemeentebestuur wel daaraan willen meewerken.

17 april 2021 om 08:06
Peter zegt:

Hoe zit dat dan met die speeltuintjes? In bijvoorbeeld Oosterhaar is veel achterstallig onderhoud. Daar heeft de gemeente nog niets aan gedaan.

17 april 2021 om 12:25
laat maar zegt:

@Peter: daar moet iedere ambtenaar van de gemeente eerst zijn plasje over doen. Het Wij_team gaat er mee bezig en traineert de boel eerst een paar jaar.
Dat is het voordeel van een schaalvergroting, je weet niet met wie je te maken hebt en er wordt alleen gecommuniceerd via ‘tussenpersonen’. Wel zo gemakkelijk.

19 april 2021 om 08:10
Jaap zegt:

Alleen al de naam ‘Wijkpost’ voor het groen van Haren. We zijn blijkbaar een wijk van Groningen geworden. Terwijl wij Haren als dorp zien.

Over 20 jaar is al het land tussen Groningen en Haren bebouwd met dure huizen en zonneparken.

Laat de Provincie en de Gemeente eens beginnen met zonnepanelen op daken, de afvalbergen en overheidsgebouwen. Maak kleine betaalbare woningen voor de ouderen en verbouw leegstaande panden tot appartementen.

20 april 2021 om 00:29
Rodney G. zegt:

Beste Harenaars, wees nou toch eens blij dat jullie bij de gemeente Groningen horen, in NL kende niemand de gemeente Haren tot de rellen een paar jaar geleden waar Harense bestuurders een glansrol vertoonden. Groningen is wereldberoemd heeft heel veel wat haren nooit heeft gehad, en Coen Schuiling …….. prima burgemeester!
En die hoge kosten voor Harenaars? Bekijk het rapport haren beter rrr nog eens goed, dan waren jullie als zelfstandige gemeente nog veel duurder uit geweest en waren veel voorzieningen verdwenen en als ik die woningen in haren zie, zit er nog wel wat geld, dus hou eens op met zeuren!

20 april 2021 om 12:36
mee eens zegt:

@Jaap. helemaal mee eens. Er worden kasten van huizen gebouwd terwijl er zat mensen in Haren zijn die kleiner willen wonen waardoor er huizen voor gezinnen vrij komen. Nee, wat gaan we doen: we bouwen hele grote huizen. Met betrekking tot woningbouw is er sprake van ‘korte termijn denken’. Over -jaren wonen in al deze grote huizen 2 mensen die wellicht wel kleiner willen wonen maar dit niet kunnen omdat er geen kleinere woningen zijn. En als er kleiner wordt gebouwd bouwen we appartementen van 5 ton en duurder. Dit lost het woningtekort ook niet op omdat dit maar voor een kleine groep mensen betaalbaar is.

Hou op met korte termijn denken en denk vooruit.

21 april 2021 om 10:13
Henk zegt:

Bijna niemand in Haren staat te wachten op de bezoekjes van deze burgervader. Wij hebben niet voor Stad en u gekozen. Blijf alstublieft weg uit ons dorp. De charme van Haren werd en wordt bepaald door de inwoners, winkeliers en groenstructuren van Haren. Burgemeester doe verder je plicht maar dan wel vanachter uw bureau in het stadhuis.

21 april 2021 om 19:57
@mee eens zegt:

Waarom denkt u dat we (momenteel) niets meer horen over de plannen van dhr Kappenburg op het Nescioterrein?

21 april 2021 om 20:28

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.