De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 16 April, 2021

donderdag 25 februari 2021

Nieuws:

Burgemeester Schuiling wekt verbazing in Haren met uitspraak in ‘Pointer’

Door: Redactie

In de minidocumentaire van het TV-programma Pointer, die 22 februari werd uitgezonden op NPO2, werden de herindelingen van Bedum en Haren onder de loep genomen. Strekking van het verhaal was dat in beide voormalige gemeenten ernstig wordt getwijfeld of herindelen wel zo verstandig was. Sterker, in de documentaire waren vooral mensen aan het woord die concrete voorbeelden van de achteruitgang konden geven.

In Haren was o.a. oud-wethouder Mariska Sloot aan het woord, nu als voorzitter van vv Gorecht. Zij vertelde met zichtbaar ingehouden frustratie hoe Haren was geannexeerd door Groningen, omdat dit onderdeel was van een soort masterplan in Den Haag. Haren had er niets meer over te vertellen, zei ze. Haren had zijn zaken goed voor elkaar, was de strekking van haar verhaal. In de uitzending werd een opsomming gegeven van stadse maatregelen, die Harenaars flink in de portemonnee hebben geraakt. Denk aan Diftar, hondenbelasting, OZB en sporttarieven. Voorzitter Gert-Jan de Volder van TSH vertelde hoe zijn club na de fusie werd geconfronteerd met een verhoging van de OZB van enkele duizenden naar meer dan 25.000 euro per jaar. In onze krant hebben we dit destijds onderzocht en toen bleek dat de gemeente het clubhuis was gaan beschouwen als een bedrijfspand op dure grond. Dat was een denkfout, want een tennisclubhuis is niet courant en dus weinig waard. De OZB-aanslag is daarop aangepast, zei De Volder.

Schuiling
Burgemeester Koen Schuiling had de moed om Pointer te woord te staan, dat kan van zijn ambtgenoot Henkjan Bolding van Gemeente Hogeland niet worden gezegd. Waar die het liet opknappen door een ongemakkelijke voorlichter, verscheen Schuiling voor de camera. Maar mede doordat er in het interview was geknipt was zijn optreden voor Harenaars vrij ongelukkig. Per saldo zei de burgemeester niet goed te begrijpen waarom Harenaars zo kritisch zijn. In een tussenzin wees hij op flinke investeringen die waren gedaan sinds de fusie, echter om welke investeringen het dan ging was niet te zien. Het is wel goed om te weten dat de burgemeester dus vindt dat Harenaars geen echt reden tot klagen hebben. Daarover is het laatste woord waarschijnlijk nog niet gesproken.

Emotie
In de uitzending was de negatieve emotie dominant, echt onderbouwde pluspunten van de herindeling kwamen niet aan bod. Misschien omdat ze er nauwelijks zijn? De emotie in Haren is over het algemeen nog steeds niet positief over de gevolgen van de fusie. De meest directe reden daarvoor is toch: geld. Het leven in Haren is flink duurder geworden. Als het gaat om praktische zaken, zijn er ook Harenaars te vinden die het fijn vinden dat de gemeente Groningen nu voor hen zorgt. Denk aan onderhoud van wegen, het vlot trekken van het drama rond verhuizing Brinkschool en de het slepende project Haderaplein. Met discussies als ‘zonneparken’ heeft de gemeente in Haren geen vrienden gemaakt op het gebied van natuur en ruimtelijke ordening.


In de uitzending waren ook wetenschappers en onderzoekers aan het woord, die aantonen dat fusies onder de streep niet leiden tot kostenbesparingen. Maar wel tot een grotere afstand tussen burgers en bestuur.

7 reacties

X zegt:

De liefde moet van twee kanten komen volgens de burgermeester. Begin eens met het inleven in de burgers van Haren meneer de burgermeester!

25 februari 2021 om 18:01
Brn zegt:

Veel werd geblokkeerd door Groningen en provincie en de achterstand moet worden ingehaald.

Bouwplannen waren al in de gemeente Haren voor de fusie.

Burgemeester is hier waarschijnlijk niet door zijn ambtenaren op de hoogte gebracht, zoals vaker in bestuurders efficiëntere organisaties het geval is.

Afstand neemt toe, bestuurd kracht neemt en gevoel met de burger verdwenen.

Men hoeft zich ook niet zo druk te maken want voormalige gemeente Haren is nog geen 8% van de bevolking. Wat kan dit nu doen? Het is oud vergrijst en speelt volgens regels die allang niet meer van deze tijd zijn des ondanks er stug aan blijft volhouden.

Studenten, de tijdelijke bewoners, zijn er in verhouding veel meer.
Dat heeft men in de Stad heel goed voor ogen.

26 februari 2021 om 10:04
Frans Bakker zegt:

Een bijzonder opmerking ten aanzien van een verbintenis waarin een jonge, frisse en rijke partij door een vage oom uit de provincie wordt uitgehuwelijkt aan een morsige aan lagerwal geraakte ‘big spender’. Zijn geld is op, hij neemt dat van haar en wanneer zij daar een opmerking over maakt zegt hij ‘je hebt toch een paar leuke bloembakken gekregen? De liefde moet wel van twee kanten komen hoor!’. Nog steeds is niet duidelijk waarom Haren zo nodig door de provincie moest worden uitgehuwelijkt aan Groningen, maar dat neemt niet weg dat Groningen zich had moeten afvragen of de liefde wel van twee kanten zou komen. Misschien dat het verlangen Groningen blind maakte.

26 februari 2021 om 12:50
Jan Wagenaar zegt:

Het was, ondanks dat een grote meerderheid van de inwoners niet door de stad Groningen geannexeerd wilde worden, achter de ruggen van de inwoners van Haren allemaal al beklonken en er door gedrukt. De belangen van de grote stad moesten voorrang hebben : meer grondgebied, meer inwoners (= meer geld uit Den Haag), nog meer ‘de grote metropool v/h Noorden ‘ kunnen uithangen en meer zeggenschap over zaken die vroeger door Haren zelf werden bepaald. Prima dat het programma Pointer dit nog eens aan de orde stelde.
We zijn nu in het begin van het tweede jaar na de annexatie en de aap komt nu al goed uit de mouw. Vanuit Haren worden nu extra inkomsten voor de stad gegraaid (‘om de tarieven in de Gemeente gelijk te trekken’ ; Haren moet maar meer betalen i.p.v. de hogere tarieven in de stad te verlagen) : hogere huurtarieven voor sportvoorzieningen, hondenbelasting (ook nog een keer belasting voor katten, kippen, konijnen, paarden, duiven etc. ??), afval inzameling, enz. Dit jaar kreeg ik nog een kosten-loze parkeervergunning (ik woon in het ‘schilgebied’ van het centrum), maar ik vrees dat hier een volgende keer ook flink voor betaald moet gaan worden (en dat terwijl je er ook nog eens helemaal geen gegarandeerde of gereserveerde parkeerplaats voor krijgt en al flink motorrijtuigenbelasting betaalt). Zo net kreeg ik de afvalstoffenheffing voor 2021 in mijn brievenbus : in vergelijking met die van verleden jaar een verhoging met E. 118.90 (meer dan 100% verhoging).

27 februari 2021 om 15:19
Timmer zegt:

Hier is de afvalstof heffing bijna 4 keer zo hoog als eerst zon 300 euro meer dan vorig jaar ,en dan nog maar re zwijgen over de rest van de verhogingen,ondanks een salaris waar we eerst van rond konden komen ,kan dat nu niet meer ,

28 februari 2021 om 11:08
nou ja zegt:

Aanslag gekregen. Ik betaal bijna 300 meer dan vorig jaar. En wat zie ik er voor terug? Een hogere huur voor sportlocaties, waardoor hogere contributies, ik zie overal nog hondenpoep liggen op straat, ik zie niet voldoende speelplekken voor de jeugd. Kortom, wel betalen maar er niets voor terug krijgen.

Op welke planeet woont Schuiling eigenlijk? Op een andere dan ik kennelijk.

1 maart 2021 om 14:06
Dirk zegt:

Gemeentelijke reiniging komt hier twee nu keer per dag door de straat, een op de drie auto,s is van de gemeente groningen. Gladheidsbestrijding, bij voorkeur in het weekend, soms wel zeven keer per avond.
Lief maar toch geen taak voor de overheid

2 maart 2021 om 23:31

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.