De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 24 Juni, 2021

woensdag 31 maart 2021

Nieuws:

Commentaar: Wethouder Jongman verschuilt zich achter ‘wet’ en ‘benchmark’ (met audiofragment)

Door: Redactie

Commentaar door Hein Bloemink, redactie

Wethouder Inge Jongman (CU) is in het dossier ‘sporttarieven’ een erg calculerende, gezagsgetrouwe wethouder. Maar ze oogt niet erg flexibel en bovendien komt zij niet tot het beantwoorden van een paar fundamentele vragen. Zoals: Welke kosten moeten eigenlijk worden gedekt met verhuur van accommodaties en welk product leveren wij als gemeente? En wat dacht u van deze vraag: Onderhouden wij de accommodaties wel financieel efficiënt, of is ons gemeentelijk apparaat te duur? Vooruit, nog eentje dan: Mogen wij als gemeente winst maken op de verhuur of moeten we kostenneutraal verhuren?

De oppositiepartijen CDA en Stadspartij profileerden zich dinsdagavond het sterkst in de behandeling het dossier ‘sporttarieven’. Sportclubs in Haren en Ten Boer zullen zich wat het college betreft moeten schikken naar de flink hogere huurtarieven van de voormalige gemeente Groningen. Harmonisatie zou volgens de wet noodzakelijk zijn en wethouder Inge Jongman volgt die wet heel gezagstrouw, maar ook, zoals eerder gezegd, een beetje rigide.

Waarom is de wethouder rigide?
Als je in een discussie over ‘een redelijk prijs’ van een product voorbij gaat aan de kostprijs en je laat leiden door een benchmark, waaruit blijkt dat de prijs marktconform is, dan lijkt ons dat voor een gemeente niet zuiver. Een commercieel bedrijf hoeft bij onderhandelingen natuurlijk niet over de kostprijs te praten, want men wil winst maken. Maar een gemeente wordt geacht geen winst te maken en moet dus een open calculatie op tafel leggen tijdens prijsonderhandelingen met sportclubs. Jongman zegt echter: Onze tarieven liggen rond het landelijk gemiddelde en daarom zijn ze goed. Een drogreden.

Kritiek van oppositie
Het beleidsvoornemen kwam haar op stevige kritiek te staan van René Bolle (CDA) die zich afvraagt waarom de Harense tarieven geen ijkpunt konden zijn (omgekeerde harmonisatie dus). Amrut Sijbolts (Stadspartij) verzuchtte dat je haast zou hopen dat de fusie teruggedraaid kon worden. Hij typeerde de gemeenteraad (vrij vertaald) als een kudde makke schapen, die achter het College van B&W aanhobbelt. “De wil van de wethouder is wet”, kaatste hij. Bolle stelt (met anderen) voor om Harense tarieven als uitgangspunt te nemen en neemt de financiële consequentie (500.000 euro op jaarbasis) op de koop toe. Ook was hij desnoods bereid te gaan voor een scenario waarin Harense clubs een beetje meer en Groningse clubs een beetje minder gaan betalen. Kost de gemeentelijke schatkist overigens ook (op termijn) meer dan 300.000 euro per jaar. De raad liep niet warm en in meerderheid volgde deze uiteindelijk het collegevoorstel.

Sport voor iedereen
De wethouder zegt overigens ook dat veel Groningers ondanks hoge tarieven nog prima aan de bak komen en als zij niet genoeg geld hebben kunnen ze gebruik maken van regelingen. Met dit argument verschaft zij zich een extra alibi om de stadse tarieven tot norm te verheffen.

Luister naar de beantwoording van de wethouder hieronder. Ze zegt daarin aan het slot toe dat in 2022 het project ‘Gelijk Speelveld’ afgerond zou kunnen zijn, maar ze houdt een slag om de arm. In dat project gaat de gemeente de wirwar aan afspraken en overeenkomsten met sportclubs opnieuw rangschikken.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.