De krant die je leest van A tot Z
Zondag 9 Mei, 2021

donderdag 07 januari 2021

Nieuws:

Commotie rond zonneparken heeft te maken met onderliggend lijden van Harenaars

Door: Redactie

Stichting Landelijk Gebied Haren (SLGH) gaat op dit moment voorop in de strijd tegen de mogelijke aanleg van zonneparken rond Haren. De gemeente heeft in een ‘beleidskader’ zeven plaatsen aangewezen, waar mogelijk particuliere initiatieven voor zonneparken (zoals Zonneweide Glimmen) worden aangemoedigd. De stichting laat weten dat intussen al meer dan 500 burgers appèl aantekenen tegen de schetsen, die volgens wethouder Philip Broeksma overigens nog lang geen plannen zijn. Dat laatste stelt de bezwaarden in Haren allerminst gerust. De inspraaktermijn is opgerekt van 6 januari naar 21 januari. Op 14 januari is er een webinar voor alle mensen die bezwaar hebben gemaakt (die worden door de gemeente hiervoor uitgenodigd). Aan de groep bezwaarden hebben zich intussen ook alle belangenverenigingen van Onnen, Glimmen en Noordlaren aangesloten. Daarmee heeft zich nu een massief front tegen het beleidsplan gevormd.Foto boven: Het bestuur van Stichting Landelijk Gebied Haren

De pijn is hevig en de gemeente was verrast door zoveel negatieve reacties. Maar wat er nu in Haren gebeurt heeft niet alleen te maken met zonneparken. Er is onderliggend lijden, dat te maken heeft met de fusie. Veel Harenaars zijn argwanend en zien in dergelijke ontwikkelingen het bewijs dat de fusie weinig goeds zou brengen aan Haren.

De cijfers en ambities
De gemeente Groningen heeft zich als doel gesteld dat de hele gemeente in 2035 geen aardgas meer gebruikt.
Verder wil men duurzame energie opwekken via o.a. zonnepanelen:
a)310 megawatt is te behalen met panelen op daken.
b)500 megawatt moet komen van geclusterde panelen, ook wel zonneparken genoemd


Big picture

Uit de bovenstaande rekensom (een opgave die de gemeente zichzelf heeft opgelegd) vloeit voort dat men de aanleg van zonneparken wil bevorderen. Enerzijds neemt de gemeente Groningen zelf een rol in twee grote parken bij de stad (Meerstad-Noord en Westpoort-Noord). Anderzijds laat men de aanleg van kleinere parken (tot 10 hectare) over aan particuliere initiatiefnemers. Zonneweide Glimmen is daarvan een voorbeeld. In Haren maakte men zich tot nu toe niet druk om deze ambities. Dat veranderde toen de SLGH in december alarm sloeg. Men ontdekte een beleidsplan, waarin de gemeente zeven plekken in het gebied rond Haren had aangemerkt als ‘geschikt voor zonneparken’. Sindsdien is de geest uit de fles.

In Glimmen wordt nu gebouwd aan zo’n particulier park met 6000 zonnepanelen (Zuidlaarderweg). Binnenkort start de aanleg van een park van 1,5 hectare naast zorgboerderij Mikkelhorst, die ook gaat profiteren van de opbrengsten.

Wat wekt wrevel op?
Als we de bezwaren van veel Harenaars (500+) onder één noemer willen brengen, kunnen we gerust zeggen dat de bezwaarden niets hebben tegen het principe van duurzame energie. Hun wrevel (en zelfs boosheid) lijkt vooral te ontstaan door:

a) Het proces.
Men zegt dat het beleidsplan in relatieve stilte is ontstaan, alsof men de Harenaars niet wakker wilde maken.
De wethouder zei in Haren de Krant, dat dit geen opzet was. Hij meende dat het beleidsplan aansluit op Harens beleid van voor de fusie. Dit wordt overigens weer tegengesproken door oud-politici van de voormalige gemeente Haren (‘In Haren waren zonneparken in het buitengebied niet bespreekbaar, tenzij…’).
b) De locatiekeuze
De bezwaarden wijzen erop dat er mogelijk zonneparken komen in kwetsbare gebieden met cultuur-historische waarde, zoals de Hondsrug en de Onneres. Dat zijn in Haren altijd gebieden geweest waarin vrijwel iedere activiteit onbespreekbaar was. De wethouder zei tegen Haren de Krant dat de landschapsarchitect de locaties zorgvuldig heeft uitgezocht.

David van der Kellen van SLGH (rechts op de foto boven) vermoedt dat de gemeente bewust veel mist heeft laten ontstaan om het beleidsplan ‘erdoor te drukken’. Hij zegt de indruk te hebben dat de bedenkers van het plan het gebied niet of nauwelijks kennen.

Onderliggende boosheid
De commotie rond de mogelijke aanleg van de zonneparken is een wond met onderliggend lijden. Een fors deel van de Harenaars was destijds tegen een fusie met Groningen, mede doordat men vreesde dat Harenaars de greep zouden verliezen op hun dorpen. Daarbij werden kostenverhogingen voorspeld, maar ook ongewenste ontwikkelingen in het groen. De afgelopen twee jaar kregen zij gelijk, want de OZB-kosten stijgen fors en voor sportverenigingen worden kosten veel hoger in een korte periode. Haren raakte Diftar kwijt, zodat sinds deze maand het afval niet meer wordt gewogen en er een vast tarief betaald zal moeten worden. Voor goede afvalscheiders zullen de kosten dus flink stijgen. Tot overmaat van ramp stuurde het Noordelijk Belastingkantoor in november verkeerde (te hoge) nota’s voor het afval en dat werd ook door sommige mensen gezien als lomp gedrag van de gemeente, die overigens de fout zelf niet maakte. In december begon de gemeente een raadpleging onder Harenaars over mogelijk bebouwing van het terrein van de Hortus aan de Kerklaan. Hoe voorzichtig deze enquête ook werd gebracht, door veel mensen werd het gezien als een voorbode van bouw. In Haren was men dus al gespannen en juist op dat moment komt daar het dossier ‘zonneparken’ bij. De heftige reacties hebben dus niet alleen met zonneparken te maken, maar ook met onverwerkt fusieleed.

Verdachte personen

In het heetst van de strijd worden alle middelen ingezet. De SLGH heeft laten vallen dat gemeentelijk projectleider Hotze Hofstra verdacht is. Hij speelt rollen in organisaties en bedrijven die commercieel belang zouden hebben bij de aanleg van zonneparken. Belangenverstrengeling zou op de loer liggen en het zou niet voor het eerst zijn, dat dergelijke belangen tot ongewenst beleid leiden. Door deze aantijgingen wordt evenwel de aandacht afgeleid van de zaak zelf: zijn zonneparken gewenst op deze locaties of niet?

De zaak zelf
Waar het om gaat is niet of zonnepanelen wel of niet gewenst zijn: afgezien van uitzonderingen is vrijwel iedereen voorstander van duurzame energie. Het gaat hier vooral over de vraag of zonneparken schade toebrengen aan kwetsbaar gebied bij Haren. En of zonneparken lelijk zijn en de schoonheid van het landschap bedreigen. En tenslotte: is duurzame energie die prijs waard? Zijn er alternatieven? Kunnen de panelen niet op daken? Ja, zegt de wethouder, Philip Broeksma, tegen Haren de Krant. “Dat moet ook, maar is niet toereikend om onze doelen te halen. We hebben dus zonneparken hard nodig. Dat hebben we allemaal uitgerekend.” Om de pil wat minder bitter te maken wijst Broeksma erop dat er aan particuliere initiatieven zeer strenge voorwaarden worden gesteld. Zo moet 50% worden gefinancierd door deelnemers uit de buurt. “Als dat draagvlak er niet is, komt er dus geen zonnepark.” En dat zou ook gelden als een grondeigenaar zijn grond niet wil verkopen aan de initiatiefnemers van zonneparken.


Wethouder Philip Broeksma

7 reacties

InwonerVanHaren zegt:

Dat wantrouwen naar de gemeente, hoe zou dat toch komen…

Niet de dubbele pet van de project leider, dat zou raar zijn. Oh wacht, die heeft direct financieel belang bij dit project. Dat is inderdaad bijzonder.
Dit is gewoon weer een nadelig project wat we door de strot geduwd krijgen.

En een wethouder die de burgers de schuld geeft.

7 januari 2021 om 18:14
Joke zegt:

Belangenverstrengeling was er ook bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Daar verschilt de gemeente Haren dus niks van de gemeente groningen!

7 januari 2021 om 20:00
Joke zegt:

Belangenverstrengeling was er ook bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Hier verschilt de gemeente Groningen dus niks van de oude gemeente Haren!

7 januari 2021 om 20:02
AW zegt:

“De pijn is hevig en de gemeente was verrast door zoveel negatieve reacties” In welke bubbel leeft deze beste man. Onder valse voorwendselen en met veel verzet door bewoners is de Gemeente Haren bij Groningen gevoegd, dus de ambtenaren waren gewaarschuwd. Ik zie een duidelijke oorzaak gevolg. Geen transparantie door gemeente en niet juistheid van zaken weergeven is argwaan door de burger en verzet. En daarnaast hebben we een optelsom van feiten: fusie onder valse voorwendselen, hondenbelasting invoeren, diftar weg en foutieve nota’s . In plaats van dat de ambtenaren eens in de spiegel kijken ligt het wederom aan de organisaties en bewoners van Haren. Wake up ambtelijke molen in Groningen!

8 januari 2021 om 13:06
Ingrid Schenk zegt:

Zonneparken zijn niet de enige mogelijkheid om klimaatopwarming tegen te gaan. Natuur en cultuurland kunnen dat uitstekend. Ze onttrekken koolstof (CO2) uit de lucht en leggen die vast in de bodem. De voormalige gemeente Haren bestaat voor meer dan de helft uit natuur en cultuurlandschap. Daarmee heeft de gemeente Groningen voor het tegengaan van klimaatopwarming ‘goud’ in handen. Wordt het niet eens tijd dat de gemeente Groningen klimaatherstel vanuit een brede doelstelling gaat benaderen? Het gebied van het Nationaal Park Drentsche Aa, waarin het landelijk gebied van Haren grotendeels ligt, levert een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van klimaatbestendigheid, waterdoelen en CO2-vastlegging. In hun rapportage DRENTSCHE AA, LANDSCHAP MET ENERGIE is te lezen dat versterking en uitbreiding van natuurgebieden dan ook een effectievere methode is om klimaatverandering te bestrijden dan daarin zonneparken te plaatsen.

10 januari 2021 om 22:33
aardgasvrij mehoela zegt:

De doelstelling om in 20xx aardgasvrij te zijn slaat helemaal nergens op. Als de gemeente wil dat de hele gemeente aardgasvrij is dan zal ze moeten beginnen met het isoleren van woningen.
Wij wonen in een woning van 100 jaar oud, zonder spouwmuur. Zoals iedereen weet zullen we zonder aardgas ons huis moeten verwarmen middels een warmtepomp. Echter dat heeft alleen effect als je huis goed geïsoleerd is.

In de gemeente zijn duizenden woningen die niet goed te isoleren zijn tenzij je de postcodeloterij hebt gewonnen. Helaas gebeurt dat alleen in Glimmen 😉
Mochten wij ons huis dusdanig willen isoleren dat wij ons huis middels een warmtepomp kunnen verwarmen dan gaat dat zoveel kosten dat dat never nooit meer terugverdiend wordt. Dus dat gaan we never nooit doen.

14 januari 2021 om 15:05
Harenaar zegt:

@aardgasvrij mehoela: Voor dergelijke woningen is waterstof een prima alternatief. Er zijn CV ketels die op waterstof draaien (https://www.installatie.nl/nieuws/ketelhandel-omarmt-waterstof/https://www.installatie.nl/nieuws/ketelhandel-omarmt-waterstof/) en het huidige gasnet kan met relatief kleine aanpassingen geschikt worden gemaakt voor waterstof. (https://bigleidingen.eu/nieuws/item/interview-kan-waterstof-door-aardgasleidingen/)

15 januari 2021 om 09:24

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.