De krant die je leest van A tot Z
Maandag 6 december, 2021

dinsdag 13 april 2021

Nieuws:

Coöperatie Land van Ons koopt deel van Onner Es

Door: Redactie

Liefhebbers van het landelijk gebied Haren maakten een vreugdesprongetje toen bekend werd dat de coöperatie Land van Ons grond wilde aankopen van een boer aan Gieselgeer te Onnen. Land van Ons staat voor groene belangen en zou door aankoop macht en invloed krijgen over het kwetsbare gebied bij Onnen. Door de rechtsvorm coöperatie komt het lod van Onner Es in handen van vele gelijkgestemden, niemand heeft de absolute macht. Dar op de Onner Es ooit een zonnepark zou komen, zoals in eerdere studies van de gemeente werd genoemd, is daarmee van de baan.

Burgercoöperatie Land van Ons pakt voortvarend door om de biodiversiteit en het landschap in Nederland te verbeteren. Op 15 april sluit de stemming onder de deelnemers over het voorstel een perceel landbouwgrond in Onnen (26ha) te kopen. Het doel van de aankoop is het boerenland zo te gebruiken dat het goed is voor allerlei soorten insecten, vogels, zoogdieren, planten én alles wat leeft in de bodem.

Op dit moment geeft het voorgestelde perceel bij Onnen een polderachtig weidelandschap waar louter gras groeit.Land van Ons ziet allerlei mogelijkheden. Voorzitter Franke Remerie: “ Coöperatiedeelnemers die op dat gebied deskundig zijn, geven een oriëntatie voor de herinrichting van het perceel. Met lokale leden werken we dat uit en vertalen het in concrete plannen. Aankomende zomer gaan we al resultaten zien. In mei beginnen we met het inzaaien van 3 ha met boekweit, een gewas dat door z’n uitbundige bloei een insectentrekker bij uitstek is. We zijn dus niet een organisatie van beleidsplannen schrijven, we gaan direct en concreet aan de slag om het landschap te verbeteren. Op onze eigen grond zorgen we dat het aantal soorten weer toeneemt. We hopen dat onze aanpak mensen in de buurt aanspreekt. Het mooie is dat iedereen mee kan doen want het landschap is van ons allemaal. Door met elkaar eigenaar te worden hebben we de regie in eigen hand en kunnen we ervoor zorgen dat onze leefomgeving snel weer aantrekkelijker wordt.

Van louter gras naar mozaïek-landschap

Land van Ons wil een mozaïek-landschap aanleggen met kleine akkers, hagen en houtwallen. De Es was lang geleden al bewoond en vol boerenbedrijvigheid. Met onder andere de hoogteverschillen en de diverse sloten zijn er allerlei mogelijkheden om het landschap aantrekkelijker te maken. Voor het komende groeiseizoen wordt dus alvast 2,5 ha ingezaaid met boekweit, een uitbundig bloeiend gewas waar bijen en andere insecten dol op zijn.

Verandering van landschap Onneres
Het aangekochte perceel ligt in een essenlandschap, dicht tegen de stad Groningen aan. De basis voor het landschap werd gelegd vanaf de Middeleeuwen. De groeiende bevolking leidde toen tot het ontstaan van “esdorpen” op de Hondsrug. De beekdalen werden er ontgonnen en uit de veenbodem werd turf gestoken. In de 19e eeuw veranderde het landschap drastisch als gevolg van de uitvinding van prikkeldraad en kunstmest. Houtwallen op de flanken van de Hondsrug verdwenen, en de lastig te bewerken heidegronden werden omgevormd tot landbouwgrond. Door diverse ontginningen van het veen, de aanleg van afwateringssloten, en aanplant van bomen die later voor het grootste deel weer gekapt werden, veranderde het landschap verder. Dit perceel is daardoor erg eentonig in beeld en biodiversiteit.

Pingo ruïne
In het gebied ligt een pingoruïne. Een pingo is een heuvel die ontstaan is doordat een ondergrondse ijslens de bodem heeft opgedrukt. Zo’n heuvel kan wel zestig meter hoog worden en een diameter hebben van driehonderd meter. Pingoruïnes zijn de overblijfselen van een pingo als het ijs in de ondergrond smelt. Er ontstaat dan een ringvormige krater die wordt opgevuld met smeltwater. Dit meertje kan vervolgens in een warmere tijd weer opgevuld worden met organisch materiaal als gevolg van plantengroei. In de loop van de tijd vormt zich uit dit organisch materiaal veen. Later is dat veen er door de mens uit gehaald om te gebruiken als brandstof. Hierdoor werd de vorm van de pingo’s weer zichtbaar als ronde meertjes in het landschap. In ons land zijn pingo’s ontstaan aan het eind van de laatste ijstijd, zo’n 13.000 jaar geleden.

Nadere Informatie Burgercooperatie Land van Ons
Land van Ons (november 2019) is een burgercoöperatie die landbouwgrond aankoopt namens meer dan 12.000 deelnemers. Op de eigen stukken land wordt de biodiversiteit en het landschap hersteld en kunnen pachters duurzaam boeren • De coöperatie bezit stukken boerenland in Friesland, Drenthe, Overijssel, Zuid-Holland en Brabant, waar in Den Bosch een voedselbosperceel wordt ontwikkeld. En nu ook in Groningen. Land van Ons heeft in totaal nu meer dan 100 hectare, met percelen in andere regio’s in de pijplijn • Iedereen kan deelnemen. Dat ben je al voor €10/jaar • Vervolgens kan je tegen kostprijs m2’s kopen. Zo word je daadwerkelijk mede-eigenaar van de coöperatie. We beloven geen financieel rendement, we gaan voor kwaliteit van het landschap. Je aandeel kan je na minimaal 2 jaar weer verkopen, maar je kan het ook in bezit van je familie laten en vererven aan je nazaten. De organisatie draait volledig op de kracht van de talenten van deelnemers, die zich allemaal belangeloos inzetten.

3 reacties

JOhan Berends zegt:

Mooi bericht over de aankoop door Land van Ons van een perceel in mijn geboortedorp Onnen.
Voor mij reden geweest om lid te worden van Land van Ons. Bart Hellendoorn dank voor je tip naar Land van Ons.
Het lijkt mij genieten vanuit Glimmen over het spoorwegviaduct Onnen binnen te rijden en te kunnen zeggen dat circa 25 m2 van dat mooie landschap mijn gedeelde bezit is.

JOhan Berends
geboren en getogen Onnenaar.

13 april 2021 om 13:44
mooi zegt:

Dat is mooi nieuws!

14 april 2021 om 10:45
Peter zegt:

Net een rapportage gezien op OOG-tv. Ik vraag me oprecht af in hoeverre dit initiatief (mozaïek-landschap; boekweit) geen afbreuk doet aan het historisch gegroeide landschap

31 juli 2021 om 20:31

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.