De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 september, 2021

dinsdag 06 juli 2021

Nieuws:

Einde van hondenbelasting in zicht

Door: Redactie

Er gloort licht aan het eind van de tunnel voor hondenbezitters in Haren (en de gemeente Groningen). De coalitiepartijen lijken wel akkoord te willen gaan met afschaffing van deze belasting. Verschillende oppositiepartijen waren al vóór afschaffing. Daar kwam nog eens de druk bij vanuit de (Harense) samenleving.

In Haren was men geen hondenbelasting gewend. Na de fusie met Groningen werd deze omstreden belasting ook in Haren geheven en dat leidde tot felle reacties en zelfs een actiegroep ‘Weg met Hondenbelasting’. Volgens Ton Rustebiel van coalitiepartij D66 lijkt daarmee het einde van de hondenbelasting nabij. Hij stelt: “De hondenbelasting in Groningen bedraagt 133 euro per hond. Met een OZB-verhoging van €3,50 op een huis van 2 ton is de afschaffing te dekken. Wij zijn eigenlijk tegen het verhogen van de OZB. Tegelijkertijd vinden we het met name richting de inwoners in de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer lastig uit te leggen dat ze geconfronteerd zijn met een belasting van 133 euro voor een hond, terwijl het bedrag naar de algemene middelen gaat. Dit is rechtvaardiger.” Julian Bushoff van de PvdA sluit aan: “Met name voor de inwoners van Ten Boer en Haren is de voor hen nieuwe belasting een forse stap. Ook zien we dat de Tweede Kamer van de hondenbelasting af wil. Wij roepen onze fracties in Den Haag boter bij de vis te leveren en gemeenten te compenseren voor deze inkomstenderving.”

Een andere coalitiepartij is ChristenUnie. Gerben Brandsema, fractievoorzitter van de ChristenUnie. “Wij wilden al langere tijd van deze belasting af, maar met de gemeentefinanciën in zwaar weer was het lastig een dekking te vinden. We kiezen er nu voor de OZB minimaal te verhogen.”

Uit de oppositie klinkt gejuich. 100% Groningen is heel blij met de stap. Yaneth Menger: “Al vanaf de oprichting van onze partij zetten wij ons in voor de afschaffing van de belasting en hebben we veel voorstellen gedaan. We zijn blij dat een meerderheid van de gemeenteraad ons daarin nu volgt en we samen deze stap kunnen zetten.” Jimmy Dijk (SP): “Dit is de uitkomst van een lange discussie over een onrechtvaardige belasting. Dit was onmogelijk geweest zonder de inzet van verschillende bewoners en actiegroepen.”

Bovengenoemde partijen vragen het college om bij de begroting een voorstel uit te werken en ter stemming voor te leggen, zodat het onderdeel wordt van alle financiële beslissingen voor 2021.

Analyse
Eerder publiceerde onze krant deze analyse, die nu context geeft aan het nieuws van vandaag.

Veel mensen vinden hondenbelasting is een zeer kwalijke zaak . Een willekeurige doelgroep wordt volgens hen extra belast, dat vinden ze niet eerlijk. Jaarlijks kan deze belasting wel 580,00 euro kosten (drie honden). Een belangrijk argument van de tegenstanders is dat een willekeurige groep burgers extra gepakt om de gemeentekas te spekken. Nu zijn het hondenbezitters, maar het hadden ook mensen met een groen tuinhek kunnen zijn. Het geld wordt voor allerlei andere zaken gebruikt en niet voor honden.

1 miljoen
Laten we die boosheid even afpellen en de belastingmaatregel zakelijk bezien. Een gemeente mag volgens de wet verschillende belastingen heffen, waarmee men kosten kan dekken. Afvalstoffenheffing is een voorbeeld. Het geld dat men daarvoor binnenkrijgt moet men besteden aan haar afvalbeleid. Met hondenbelasting is het anders. Volgens dezelfde wet mag een gemeente deze heffen zonder het geld daadwerkelijk te gebruiken voor ‘hondenbeleid’ (lees: poep opruimen). Daar wringt de schoen: De gemeente haalt 1 miljoen op en dat geld verdwijnt regelrecht in de algemene middelen. Daar worden speeltuintjes van aangelegd of het Forum mee gefinancierd, geen hondenveldjes. De gemeente is evenwel doof voor hun argumenten.

Rekensom
De gemeente zou 1 miljoen ophalen en na aftrek van kosten blijft er 700.00 euro over. Als je dat bedrag deelt door 135.000 huishoudens blijft er een dikke 5,- per huis over. Dat zou je wellicht eerlijker kunnen verkrijgen door de OZB met 5,00 omhoog te doen.

Tenslotte: Is het logisch dat mensen die reeds een hond hadden aangeschaft voordat hondenbelasting werd ingevoerd opeens moeten betalen? Misschien moet je dit langzaam invoeren en zou iedereen die al één of meer honden had voordat de raad in november 2019 tot invoering besloot, moeten worden vrijgesteld van betaling. Zou kunnen.

5 reacties

Kees zegt:

Heb net voor de 1e keer betaald voor mijn viervoeter. Zou ik dat bedrag ook terug kunnen krijgen?

6 juli 2021 om 11:43
Hans zegt:

Eerlijk?

Omdat honden bezitters te krenterig zijn om te betalen voor hun hobby gaat de OZB omhoog.

Belachelijk. Wat doet de honden bezitter nog terug voor de maatschappij in ruil voor het veroorzaakte vervuilen en mogelijk mensen ongevraagd laten aanvallen door hun hond?

6 juli 2021 om 13:24
bootleg zegt:

Eerlijker????????????? Ik heb geen hond maar mag nogmaals dokken naast de al exorbitante verhoging van o.a. afvalstoffenheffing en OZB. “De vervuiler moet betalen” is toch al jarenlang het “braafste jongetje van de klas” dogma? Dus nix afschaffen hondenbelasting, ik ga potdomme niet betalen omdat mensen die letterlijk shit veroorzaken (en het vaak niet opruimen) met hun viervoeter daar niet voor willen betalen. Moet niet gekker worden in deze gemeente!! Weer prachtig staaltje onbehoorlijk bestuur vanaf de Grote Markt en uitzuigpolitiek sinds 1-1-2019…..

7 juli 2021 om 09:45
nou ja zegt:

Ik heb zelf geen hond maar heb het altijd gek gevonden dat er hondenbelasting wordt geïnd met als excuus hondenpoep. Ga voor de aardigheid eens rondfietsen in de buurt van Glimmen en kijk eens hoeveel paardenstront hier op stoep dan wel fietspad ligt. Daar hoor je niemand over en paardenpoep is wel zo vervelend en gevaarlijk als hondenstront. Kennelijk is het heel normaal dat een paard overal zijn behoefte mag laten vallen zonder dat dit door de berijder wordt opgeruimd terwijl dat bij een hond als abnormaal wordt beschouwd.

Kan iemand mij uitleggen waarom er geen belasting op paarden wordt geheven en wel op honden.

Wikipedia zegt dit over de oorsprong van de hondenbelasting: “Al sinds de middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Het werd ingevoerd om de overlast van met name zwerfhonden te beperken en om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Daarnaast zag de overheid er in de tijd dat de hondenkar als transportmiddel werd gebruikt, een middel in om transportbelasting te kunnen heffen”

Ten eerste is er al weet ik niet hoe lang niet meer sprake van zwerfhonden en honden worden tegenwoordig allemaal ingëent tegen hondsdolheid.
Ten tweede werd een paard ook als transportmiddel gebruikt dus zou daar ook transportbelasting voor moeten worden geïnd. Een hond wordt al jaren niet meer als transportmiddel gebruikt en paarden worden nog steeds als transportmiddel gebruikt (zie de zogenaamde Jan Plezier rijtuigen).

7 juli 2021 om 13:47
Klaagmuur Haren zegt:

Honden belasting is niet nodig, want hebben mensen ook een idee hoeveel geld erin omgaat?
Voer, speeltjes dierendokter.
Stel alle honden weg zou dat goedkoper voor de samenleving zijn?
Weg inkomsten dierenarts, winkelier, en natuurlijk de btw.
Kijk liever waarom er zoveel geld nodig is, waarom er zoveel geld over de balk gegooid wordt.
Val de honden bezitter er niet mee lastig. Die leveren tenminste nog wat op.

8 juli 2021 om 09:25

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.