De krant die je leest van A tot Z
Zondag 9 Mei, 2021

woensdag 17 februari 2021

Nieuws:

Gemeente gaat dorps- en buurthuizen uit Corona-nood helpen

Door: Redactie

De impact van de coronacrisis op de Groningse sociaal culturele accommodaties (biiv. dorps- en buurthuizen en wijkcentra) is erg groot.
Met uitzondering van een korte periode na de zomervakantie, zijn alle accommodaties nu helaas gesloten voor reguliere activiteiten. Het college van B&W vindt het belangrijk de sociaal culturele accommodaties te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Zij spelen namelijk een essentiële rol in onze gemeente, voor met name de inwoners. Vanuit het Rijk heeft de gemeente in 2020 € 276.000 ontvangen ter ondersteuning van onze sociaal culturele accommodaties. Het college stelt voor dit geld nu in te zetten om sociaal culturele accommodaties te helpen. Dit zou ook De Mellenshorst in Haren uit de brand kunnen helpen.

Wethouder Carine Bloemhoff: “Dorps- en buurthuizen staan midden in wijken en dorpen. Ze brengen buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden bij elkaar en zorgen ervoor dat een wijk/buurt nog prettiger is om in te wonen. Dat moet behouden blijven. Dit steunpakket draagt daaraan bij.”

De gemeente wil het financiële nadeel voor de accommodaties zoveel mogelijk compenseren. Alleen op die manier kunnen de accommodaties tijdens Corona en de periode daarna investeren en weer activiteiten organiseren of faciliteren.

Met de koepelorganisaties de Speeltuincentrale, de BBOG en de Vereniging Groninger Dorpen, is overleg geweest over de wijze waarop de accommodaties het beste ondersteund kunnen worden. In overleg zijn nadere regels opgesteld over wanneer accommodaties is aanmerking komen voor de financiële steun. De accommodaties worden uiteraard op de hoogte gesteld van het bestaan van de financiële steun en kunnen tot 1 april 2021 een aanvraag indienen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.