De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 21 januari, 2021

woensdag 20 december 2017

Nieuws:

Groen Links blij met raadsbesluiten over zonne-energie

Door: Redactie

Groen Links in Haren stuurde het bijgaande bericht.

De gemeente Haren zet flinke stappen vooruit in het bevorderen van opwekken van duurzame energie uit zonlicht. De raad stelde vast wat er wel en niet mag. Op voorstel van GroenLinks maakte de gemeenteraad wat meer ruimte voor maatwerk: goed kijken wat er wel en niet acceptabel is, van geval tot geval.

Een meerderheid van de raad steunde een oproep van GroenLinks om nu snel aan de slag te gaan met voorstellen die al gedaan zijn voor zonneparken op grote daken en in openbaar gebied. Uiteraard na een zorgvuldige beoordeling door het college over wat wel en niet verantwoord is. Sommige voorstellen wachten al geruime tijd op ‘groen licht’. Dat groene licht kan nu – van geval tot geval – worden afgegeven.

Zonnepanelen roepen bij de een enthousiasme op vanwege het schone karakter ervan: geen CO2 uitstoot bij de productie van stroom is van groot belang voor het klimaat. Anderen maken zich terecht soms zorgen over aantasting van landschap en waardevolle gebouwen. De regels voor wat er wel en niet mag zijn daarom streng. Maar we moeten ook niet bang zijn om keuzen te maken vóór schone energie. Tenslotte staan we ook bouwen van woningen, bedrijven en nieuwe wegen toe. Zorgvuldig inpassen is geboden.
Daarom riep GroenLinks de raad ook op (een beetje) meer ruimte te maken voor maatwerk. Niet in het buitengebied, maar wel aan de randen van gebouwde gebieden. En aan de niet-zichtbare zijden van monumenten en beschermd dorpsgezicht. De wethouder steunde dat, waarna de meerderheid van de raad volgde.

Uitdaging
De uitdaging is groot. In Haren wordt 62,5 miljoen kilowattuur (kWh) aan stroom verbruikt. Een derde daarvan komt voor rekening van huishoudens. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt rond de drieduizend kWh, maar de verschillen zijn groot. De zonnepanelen die in Haren liggen wekken samen 2 miljoen kWh op, 3% van het totale verbruik.
We hebben dus nog een lange weg te gaan. Bijna 300.000 panelen zouden nodig zijn. Daarvoor is genoeg dakoppervlak, maar zaken als bomen of een slecht dak of een monumentenstatus maken een schatting van 100.000 realistischer. Nu liggen er nog geen 10.000. Kortom: een mooie uitdaging. Op vele daken zijn zonnepanelen al rendabel te maken. Ook voor een particulier. We moeten dit samen oppakken!

Voor het restant van de stroombehoefte gaat de gemeente kijken naar grootschaliger oplossingen in de vorm van zonneparken. GroenLinks is blij dat de gemeente nu concrete stappen zet in het stimuleren van opwekken van duurzame energie.

1 reactie

Ben zegt:

Persoonlijk denk ik dat het eenvoudiger is om een combinatie te maken van twee of drie grote zonne energie centrales. Ondersteund met een paar zonnepanelen op het dak
Dit gebaseerd op de ervaring van 600 MW geinstalleed zonnepanelen met elke een eigen vermogen van 305 of 350W per paneel.
En de solar on the roof projecten.

Het onderhoud die nodig is en gemakshalve vergeten wordt. Een kostenpost is de schoonmaak van de panelen om toch over de periode het gestelde rendement te kunnen behalen iets dat zonder schoonmaak harder achter uitgaat en lager is dan de prognoses stellen.

Daarnaast red je het niet met zonnepanelen alleen. En de verbranding van voedingstoffen is het afroepen van grote problemen voor volgende generaties. Of centraled niet rendable meer zinn door dat ze te veel voor een product zijn gemaakt.

Het geschiden huisvuil benutten is een goed optie en maakt de gemeente ook minder afhankelijk van afval verwerkers.
Kompasgas is een beproefde europesche mogelijkheid.

Zo zie maar weer Gemeetne Haren kan heel goed zelfstandig veel zaken oplossen

En heeft dan nog genoeg verkopen aan de provincie en de stad.

20 december 2017 om 13:26

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.