De krant die je leest van A tot Z
Zondag 5 december, 2021

vrijdag 15 oktober 2021

Nieuws:

Haren heeft een primeur. Wellicht de eerste katholieke kerk in ons land met haar eigen zonnedak waar de buurt van profiteert.

Door: Redactie

Donderdag was het dan zover: het Recht van Opstal om een installatie met zonnepanelen op het dak van de Nicolaaskerk te mogen leggen, is getekend door de besturen van de Hildegard-parochie en de Coöperatie Energiek Maarwold. Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar nu is er dan ook een overeenkomst die volgens alle juristen die ernaar gekeken hebben, klinkt als een klok. De notaris zal die dan ook binnenkort van een stempel voorzien.

De ondertekeningsplechtigheid door voorzitters en secretarissen in de parochiezaal van de Nicolaaskerk, had een feestelijk karakter. Nadat de formele zaken waren geregeld, de papieren met het Recht van Opstal waren getekend en bezegeld met handdrukken (zoals te zien op de foto’s), in aanwezigheid van alle EM bestuursleden, de Nicolaasraad, de directeur van Westerholm en het Parochiebestuur, werd er door Anneke Hooymans en Wilfred Alsem van de Nicolaasraad en Wilbert Hoffstädt van de coöperatie kort teruggekeken op een traject dat al met al zo’n 2,5 jaar heeft geduurd.

Met name de heer Alsem maakte gewag van de vele hobbels die onderweg moesten worden genomen om iedereen mee te krijgen in het proces. Tegelijkertijd meende hij dat dit al met al een zeer leerzaam traject is geweest, ook voor anderen. Zo bleek dat het voorgelegde Recht van Opstal dat na de Parochieraad nog instemming van de bisschop vereiste, in de raad van economische adviseurs van alle bisdommen te zijn besproken. Het hele traject heeft zo bovendien tot een mooie en voor ieder aanvaardbare overeenkomst geleid. Alsem was van mening dat de samenwerking met de coöperatie op wederzijds vertrouwen berustte en daardoor succesvol was. Dit werd in de respons van de coöperatievoorzitter bevestigd, die als verklaring voor de lange duur van het traject er ook op wees dat omwille van dit energieplan het buurtinitiatief ook nog omgezet moest worden in de formele structuur van een coöperatie, met alle bureaucratische rompslomp van dien.

Burgers namen het initiatief
Voor de coöperatie Energiek Maarwold is het een bekroning op het werk waarmee ze zo’n drie jaar geleden begonnen, om een groot zonnedak te vinden zodat mensen in de wijk hun eigen zonnestroom zouden kunnen realiseren, zonder dat de panelen op hun eigen dak liggen. In heel veel gevallen blijkt dat namelijk niet, of slechts heel beperkt mogelijk. Met elkaar participeren in zo’n coöperatieve installatie is dan een prachtig alternatief om toch een steentje bij te kunnen dragen aan de dringend nodige energietransitie. Ze hebben hun aandacht daarbij vanaf het begin louter op daken gericht, en nadrukkelijk niet op een weiland of een natuurgebied. Dat is soms lastiger, maar voorkomt dat het landschap en de natuur onnodig worden aangetast.
Voor het Parochiebestuur is het ook een belangrijke mijlpaal. Met het beschikbaar stellen van het dak van de Nicolaaskerk voor energieopwekking ten behoeve van de buurt, zijn zij de eerste katholieke kerk in Nederland die op die manier betrokken is bij de energietransitie. Er zijn wel meer ’groene kerken’ die (soms) ook energieneutraal zijn omdat ze hun eigen energie opwekken, maar er is geen enkele andere katholieke kerk in Nederland – naar wij konden nagaan- die ook de eigen buurt qua stroomvoorziening helpt. Haren heeft dus wellicht een primeur.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.