De krant die je leest van A tot Z
Donderdag 24 Juni, 2021

woensdag 13 januari 2021

Nieuws:

Harense chemisch fysicus: Zonneparken en windmolens zijn ‘deeloplossingen’

Door: Redactie

Heiko Jan Mein, chemisch fysicus en columnist bij Haren de Krant zegt niet veel heil te zien in deeloplossingen van het wereldwijde energievraagstuk. Afbouw van fossiele brandstoffen wordt op dit moment gecompenseerd met allerlei duurzame energieprojecten, zoals windmolens en zonneparken. In Haren wordt de aanleg van zonneparken door de gemeente gezien als een waardevolle bijdrage aan verduurzaming. Maar Mein zegt in zijn column dat het allemaal deeloplossingen zijn waar natuurgebieden onder lijden.

In zijn column houdt hij een pleidooi om kernenergie een nieuwe kans te geven, ondanks een matige imago. Hij legt het verschil uit tussen kernsplijting en kernfusie. De laatste methode is veilig en levert veel op. Hij schrijft: “Veel veiliger is energieproductie door ‘kernfusie’ i.p.v. ‘kernsplijting’, waarbij lichte atoomkernen zoals tritium en deuterium gefuseerd worden tot stabiel helium. Bij kernfusie ontstaat geen zwaar-kernafval, geen hoog-radioactieve-straling, kooldioxide of stikstofoxide. Kernfusie-technologie is zeer complex, maar 300 kg grondstof levert evenveel als de 1560 MW-Eemscentrale (vergelijkbaar met 4.200.000.000 kg steenkool). Bij het kernfusieproject ITER (33 landen) in Frankrijk, wordt kernfusie op toepasbaarheid onderzocht. Een mix van kern(fusie-)energie en duurzame bronnen zou ooit dé energieoplossing kunnen zijn, maar veel support is er niet. De milieupolitiek is verkokerd en ons land wordt ‘volgepropt’ met deeloplossingen. Dat veroorzaakt nieuwe problemen en zorgt dat er te weinig wordt gekeken naar de ‘grote’ oplossing voor het energieprobleem.”

Aanvullend zegt Mein: “Het is wel zo dat kernfusie (omdat het nog erg duur is en technisch ingewikkeld) alleen een kans kan krijgen als we ons (Europees) politiek inzetten om de toepasbaarheid over een aantal jaren mogelijk te maken.”

Door deze visie komt de aanleg van zonneparken ook in een ander licht te staan. Het is, als we de columnist mogen gelopen, een tijdelijke oplossing. Maar de Stichting Landelijk gebied Haren zegt dat het aanleggen van zonneparken blijvende schade aan het gebied toebrengt.

De column van Heiko Jan Mein verschijnt op 20 januari in Haren de Krant.

4 reacties

Harenaar zegt:

Helemaal mee eens. Kernenergie heeft een slechte naam, maar dat is puur vanwege emotie.
Kernenergie is ongeveer even schadelijk als zonne- en windenergie en veel minder schadelijk dan fossiele energie. (https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy#:~:text=We%20see%20massive%20differences%20in,hydropower%20are%20more%20safe%20yet.)
Uiteraard leveren de huidige kerncentrales een beetje afval op dat extreem lang bewaard moet worden. Maar als tussenoplossing naar kernfusie is dat acceptabel. Vergeet daarbij ook niet dat de gevolgen van fossiele energie eveneens zeer langdurig zijn. Wat men aan moet met afgedankte windmolenwieken is ook niet duidelijk.
Gechargeerd zou je kunnen stellen dat het verzet tegen kernenergie in de jaren 70 een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het huidige klimaatprobleem.

13 januari 2021 om 14:13
peter zegt:

Want een kernreactor willen we wel op de Hondsrug?
😉

13 januari 2021 om 14:28
Oscar zegt:

Leuk verhaal. Er is nog niemand die daadwerkelijk een werkende fusiereactor heeft of heeft kunnen maken. Het lukt nu slechts om deze temperaturen enkele seconden plaats te laten vinden. Voordat we dus een commercieel interessante en werkende reactor hebben zijn we zeker 50 jaar verder.
De meest dichtbij zijnde en al erg lange tijd prima werkende kernfusiereactor is de zon. Zonnepanelen zetten vrij goed het zonlicht om in elektrische energie. Deze technologie bestaat, is toepasbaar en samen met windenergie goed in te zetten in Nederland.Als je dus iets wilt doen, zal je het op dit moment daar van moeten hebben. Uiteraard tot er iets beters komt, maar dat is er nu dus niet.

13 januari 2021 om 22:56
InwonerVanHaren zegt:

Als korte aanvulling:

Een kernreactor is praktisch continue actief.

Zowel wind als zonnecollectoren hebben allemaal het probleem van relatieve piek productie. Ze vormen hierdoor een weinig stabiele oplossing.

14 januari 2021 om 10:52

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.