De krant die je leest van A tot Z
Zondag 19 september, 2021

woensdag 31 maart 2021

Nieuws:

Harense sporttarieven stijgen, gemeenteraad stemt in

Door: Redactie

De gemeenteraad van Groningen heeft Haren dinsdagavond (opnieuw) een litteken op de ziel bezorgd. De sportclubs in Haren gaan de komende zes jaar in stappen behoorlijk veel meer betalen voor het gebruik van hun accommodaties. Dit is het rechtstreeks gevolg van de gemeentelijke herindeling. Ook Ten Boer gaat het merken. Op de foto boven wethouder Inge Jongman. Zij voert de regie over het dossier ‘sporttarieven’.


Waarom is dit een item?

De herindeling maakt het volgens de gemeente nodig dat de tarieven worden geharmoniseerd. Dat is een deftig woord voor ‘gelijke monniken gelijke kappen’. Op zich is dat misschien niet onlogisch, maar voor de Harense clubs is het vooral een flinke stap achterwaarts ten opzichte van de periode tot aan de fusie in 2019.

Aanpassen aan Stad

Groningen kiest voor een harmonisatie in het nadeel van Haren en Ten Boer. Immers, men had ook kunnen kiezen voor het omlaag bijstellen van de tarieven op Harens niveau. Dat gebeurt niet. De Gemeente Haren had destijds een mild prijsbeleid om het sporten in de gemeente te stimuleren. Groningen lijkt dat in theorie ook wel te willen, maar kan kennelijk haar accommodaties niet netjes en rendabel onderhouden voor de (in hun ogen) te lage tarieven in Haren. Klaas Hommes, voorzitter van VV Glimmen, zegt mede namens anders Harense clubs dat de gemeente haar tarieven verhoogt zonder erbij te vertellen wat zij daarvoor (extra) levert ten opzichte van voorheen. Hij wijst op het gemeentelijk denkmodel ‘Gelijk Speelveld’. Daarin wil de gemeente vastleggen welke faciliteiten zij te bieden heeft, maar ook welke contracten en afspraken worden gemaakt met sportclubs. In het verleden was er een borduurwerk van onderonsjes en overeenkomsten ontstaan, waardoor van harmonisatie geen sprake was. Volgens Klaas Hommes dient de gemeente eerst ‘Gelijk Speelveld’ op papier te zetten en mag men pas daarna met hogere nota’s gaan zwaaien. Tekst gaat verder onder de foto.

Klaas Hommes, Vv Glimmen

Gelijk Speelveld
Wethouder Inge Jongman zegt dat het denkmodel ‘Gelijk Speelveld’ te complex is om snel te kunnen afronden. Zij wacht daar dus niet op en harmoniseert (in stappen) de sporttarieven. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond hield de coalitie de gelederen gesloten en waren het vooral oppositiepartijen die de gang van zaken afkeurden. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam steunde een meerderheid van de raad het voornemen van de gemeente.

Eerder reageerde het College al op vragen van Haren de Krant. Manon Hoiting reageerde namens wethouder Inge Jongman op de grieven van de verenigingen en gaf een toelichting op de situatie: “Ook de sporttarieven dienen te worden geharmoniseerd na de herindeling van januari 2019. Wetende dat er verschillen zijn tussen de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke keuzerichtingen om te harmoniseren. Daarbij is op meerdere momenten gesproken met de sportverenigingen, de gemeenteraad, de Sportkoepel en de Adviescommissie voor de Sport.

We hebben op basis van deze onderzoeken en gesprekken een raadsvoorstel uitgewerkt waarbij extra rekening is gehouden met sportverenigingen in Haren en ten Boer. Wij kiezen ervoor om deze verenigingen met een ingroeiregeling van zes jaar ruim de tijd te geven om zich aan de nieuwe tarieven aan te passen, daarbij ook rekening houdend met de impact van corona. Voor het aankomende seizoen 2021/2022 blijven de tarieven daarom ongewijzigd voor Haren en Ten Boer; er is daarmee dus specifieke aandacht voor deze voormalige gemeenten.
Tevens vormt vervanging en investering onderdeel van de nieuwe tarieven, zodat velden ook vervangen kunnen worden als deze afgeschreven zijn.”

5 reacties

rolf zegt:

Kortom als je al kind in een arm gezin opgroeit in Haren (ja die zijn er ook) word sporten straks onmogelijk.
Want iedereen snapt natuurlijk wel dat de contributie flink omhoog zal gaan voor leden. \
Fijn Gemeente Groningen… Bedankt!!

31 maart 2021 om 11:45
AW zegt:

En weer slaan de ambtelijke stadse graaiers toe……………….

31 maart 2021 om 14:13
Hugo zegt:

En het gaat weer als een nachtkaars uit. De herindeling net zo, wij ( burgers) laten alles gebeuren.
Er zitten mensen in de gemeenteraad die absoluuut geen kaas hebben gegeten van sommige dingen, deze wethouder met zo, heeft zelf nog nooit gespurt of bij sport gezeten, wist tot drie jaar geleden niet waar Haren lag. Totaal geen inlevingsvermogen en reflectie, spreek zich tegen en durft geen toezeggingen te doen
Maar wij luisteren en laten alles gebeuren .
Tijd voor vuist op tafel inwoners van ‘gemeente’ Haren

31 maart 2021 om 16:32
Gerrit zegt:

Zo worden de Burgers van Haren als flappen tap gebruik door dit kansloze college O Z B het Diftar De huur sportvelden en dan niet vergeten alles word vol gezet met zonnepanalen en dan maar lullen de liefde moet van twee kanten komen
Waar zijn onze bestuurders ze komen alleen opdraven als er en camera in de buurt is om hun kansloze ego op te krikken gewoon de burgers ergens bij betrekken gebeurt nooit alles word je door de strot geduwd door onze bestuurders die niet eens weten wat er onder bevolking leeft

1 april 2021 om 10:49
Niels zegt:

Ik voorspel dat de situatie over 10 jaar nog steeds niet is geharmoniseerd. Van uitstel komt afstel, zeker bij de overheid.

6 april 2021 om 09:54

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.