De krant die je leest van A tot Z
Vrijdag 12 augustus, 2022

donderdag 02 september 2021

Nieuws:

Informatiebijeenkomst nieuwbouw Brinkschool aan Rummerinkhof

Door: Redactie

Woensdag 8 september tussen 16.30 en 19.30 uur organiseert de gemeente Groningen samen met de betrokken scholen en kinderopvang een inloopbijeenkomst rondom de nieuwbouw van de Brinkschool en de uitbreiding van de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof. Omwonenden en ouders zijn persoonlijk uitgenodigd. Geïnteresseerden zijn van harte welkom!
Gezien de verwachte (goede) weersomstandigheden vindt deze bijeenkomst buiten bij de gymzaal van het voormalige Zernike gebouw, Rummerinkhof 8 in Haren plaats. Ook hier zullen de geldende coronamaatregelen in acht worden gehouden.

Bezoekers krijgen informatie over de voorgenomen nieuwbouw voor de Brinkschool in samenwerking met Stichting Kinderopvang Haren voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ook wordt de bestaande gymzaal vernieuwd. Daarnaast krijgt de Peter Petersenschool een permanente uitbreiding. Het plan is om het tijdelijke lokaal en het oude Visio gebouw daarvoor te slopen. De nieuwbouw leidt tevens tot aanpassingen van de verkeerssituatie, e.e.a. op basis van een verkeersontwerp. Direct omwonenden zijn bij het maken van dit verkeersontwerp betrokken via bijeenkomsten. Inmiddels zijn naar aanleiding daarvan een aantal varianten nader uitgewerkt.

Aanmelding voor de bijeenkomst van 8 september is niet nodig. Als het te druk is, dient u rekening te houden met eventuele wachttijden
De gemeente Groningen investeert – via het integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) – de komende jaren miljoenen euro’s om de schoolgebouwen in de gemeente een stevige kwaliteitsimpuls te geven. Ook in Haren ondergaan diverse scholen veranderingen zoals nieuwbouw, verbouw en/of verduurzaming van gebouwen.

Geen reacties

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.