De krant die je leest van A tot Z
Maandag 27 september, 2021

dinsdag 06 april 2021

Nieuws:

Livestream over ‘omgevingsvisie in wording’ gemeente Groningen: 8 april 19.30 uur

Door: Redactie

Tijdens een digitale talkshow gaan de wethouders van de gemeente Groningen donderdagavond 8 april 2021 praten met deskundigen over de toekomst van de gemeente. Ze gaan met elkaar tijdens deze uitzending drie onderwerpen nader uitdiepen: ‘Toegang tot de stad’, ‘Onderwijs en arbeidsmarkt’ en ‘Klimaatadaptatie’.

Kijktip: het is voor Haren boeiend om deze livestream te volgen. Onlangs was er onrust over mogelijke plannen voor het aanleggen van zonneparken in Haren en omgeving. Deze ‘zoekgebieden’ waren bedacht in het kader van de nieuwe omgevingsvisie, die later dit jaar vorm moet krijgen. Nu meedenken over de omgevingsvisie is dus meedenken over Haren. Onderaan dit artikel leest u een publicatie van Haren de Krant uit februari 2021, waarin het fenomeen ‘omgevingsvisie’ nader wordt geduid.

De livestream van deze uitzending is donderdag van 19.30 tot 21.30 uur te volgen via een link op de website van de gemeente: gemeente.groningen.nl/omgevingsvisie

De gemeente Groningen maakt een update van de omgevingsvisie. Daarin staan richtinggevende uitspraken over hoe de gemeente Groningen er over 15 jaar uit zou moeten zien. Niet alleen fysiek maar ook sociaal. Er is op allerlei manieren al informatie verzameld. Bijvoorbeeld via plannen als de woonvisie, via de wijkkompassen en gesprekken met diverse belanghebbenden.

Nu wil de gemeente voor een paar onderwerpen graag in gesprek met deskundigen voor nadere verdieping en inspiratie. Tijdens een Digitale Talkshow gaan deskundigen en collegeleden met elkaar in gesprek over de thema’s:

Toegang tot de stad
Hoe houden we de stad toegankelijk voor iedereen? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat de stad voor iedereen aantrekkelijk blijft en uitnodigt tot ontmoeten en verblijven? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen toegang krijgt of houdt tot wonen, vervoer, publieke voorzieningen?

Onderwijs en arbeidsmarkt

Wat moeten we fysiek en sociaal doen om ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren van nu straks gelijke kansen hebben op de arbeidsmarkt? Hoe ziet het werk van de toekomst eruit? En hoe kunnen we het onderwijs zo goed mogelijk aanpassen op de veranderende arbeidsmarkt?

Klimaatadaptatie
Wat is er nodig om klimaat adaptief en duurzaam te worden? Hoe krijg je mensen in beweging? Hoe kijken we terug op de uitkomsten van de klimaatweek?

De digitale talkshow is bedoeld als extra input op de gekozen thema’s. Later in het jaar volgt de formele inspraak waarin de gemeente gaat toetsen wat inwoners en belanghebbenden van de concept-omgevingsvisie vinden.

UIT HAREN DE KRANT FEBRUARI 2021

Informatief:
Omgevingsvisie wordt de nieuwe blauwdruk van het gebied Haren

Democratie is een prachtig apparaat, maar heeft wél een handleiding nodig. Als je die niet leest mis je soms dingen, waar je later spijt van krijgt. De discussie over bouwplannen en (zoals recent) zonneparken, begint vaak zodra ze ook echt aan de orde zijn. Wat veel mensen wellicht niet weten is dat de werkelijke discussie gevoerd zou moeten worden bij het opstellen van een ‘omgevingsvisie’. Dat wordt een masterplan, ook wel Omgevingsplan genoemd. Daar worden de plannen geschetst. In die fase kun je als inwoners maar beter invloed uitoefenen. Daarna wordt die invloed namelijk een stuk kleiner. Op deze pagina leggen we de puzzelstukjes op tafel, waarna u de puzzel zelf wel kunt leggen. We richten ons op twee vragen: Hoe werkt een Omgevingsvisie. Waar gaat het over in Haren?

Puzzelstukje 1
De Omgevingswet
Deze wet is de basis van alle ruimtelijke ontwikkelingen in ons land. De Rijksoverheid vat het doel samen: “Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.” Deze wet schrijft voor dat de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheden in hun gebied eigen Omgevingsvisies moeten schrijven. Deze moeten in 2024 gereed zijn.

Puzzelstukje 2
De Omgevingsvisie
Ook de Gemeente Groningen moet een omgevingsvisie maken voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bouwplannen, zonneparken en natuurgebieden. Groningen wil deze al in 2021 klaar hebben. De Omgevingsvisie moet de volgende onderdelen bevatten:
*Omschrijving van de gewenste kwaliteit van de leefomgeving
*Opsomming van voorgenomen plannen in grote lijnen (beheer en gebruik van gebieden)
De Omgevingswet wil meer ruimte bieden voor initiatieven van burgers, ondernemers en gemeente zélf. Raadpleging van die groepen is dus essentieel.

Puzzelstukje 3
Burgers laten meedenken

De gemeente Groningen wil Ten Boer en Haren laten meedenken (invloed) en heeft in 2019 en 2020 bijeenkomsten met inwoners georganiseerd. Daarnaast zijn in het project Groene Parel zijn 80 ideeën voor de leefomgeving opgehaald. Via de eigen website, Facebook en nieuwsbrieven zijn Harenaars opgeroepen om hun ‘privé-omgevingsvisie’ te spuien. Opgeteld heeft de gemeente van 330 inwoners een inhoudelijke reactie ontvangen.

Puzzelstukje 4
Biotoop en Hortus zijn ‘hot items’ in Haren.

In Haren staan De Biotoop en De Hortus met stip op nummer 1, blijkt uit de respons. Mede dankzij een lobby van Vrienden van de Hortus en Burgercomité Haren werden Harenaars gealarmeerd. De gemeente stelde namelijk de vraag hoe mensen zouden denken over woningbouw op de terreinen Biotoop en Hortus aan de Kerklaan. Het stellen van die vraag door de gemeente maakte mensen alert.

Puzzelstukje 5
Now is the time!

Het maken van de gemeentelijke Omgevingsvisie is nu in volle gang en Groningen wil het stuk in 2021 klaar hebben. In die visie zouden ook de plekken moeten staan waar mogelijk zonneparken toegestaan worden. Daarover ontstond commotie. Tegenstanders van zonneparken in landelijk gebied snappen dat het juist nu de tijd is om protest te laten horen. Een woordvoerder zei: “Als de Omgevingsvisie eenmaal is vastgesteld heb je geen poot meer om op te staan als je bezwaar hebt tegen zonneparken in Haren.” Dat wordt door de gemeente trouwens tegengesproken. Een woordvoerder zegt: “Bij het omgevingsplan is er nog de mogelijkheid tot bezwaar en gemotiveerd af te wijken van de visie.” Toch is het goed om waakzaam te zijn: Now is the time. Opletten dus wat er straks in de eindversie van de Omgevingsvisie (Omgevingsplan) komt te staan. De gemeenteraad moet het goedkeuren. Iedere twee jaar gaat de gemeente de Omgevingsvisie updaten.

Uitgelicht puzzelstukje 6
Biotoop en Hortus

Deze twee locaties zijn beide in bezit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn samen goed voor ruim 20 hectare tussen de stad en Haren. De Biotoop bestaat uit afgedankte gebouwen, die mogelijk gesloopt zullen worden. Dat zou in 2020 gebeuren maar is uitgesteld tot 2023. CareX verhuurt hier tijdelijk meer dan 300 woonruimtes. De Hortus zelf is een heilig gebied in Haren. Enerzijds willen mensen de Hortus behouden, anderzijds wensen veel mensen daar gewoon geen woonwijk. De gemeente heeft voor de Omgevingsvisie de vraag gesteld hoe men aankijkt tegen mogelijke woningbouw op deze locatie. Vermoedelijk hebben de meeste Harenaars massaal laten weten tegen woningbouw te zijn.

Uitgelicht puzzelstukje 7
Harense thema’s

In Haren zijn o.a. de volgende thema’s aan de orde:
*Waar komt mogelijk woningbouw?
*Wat gebeurt er met Biotoop en Hortus
*Recreatie rond het Paterswoldsemeer
*Toekomst agrarische sector
*Landschapsinrichting
*Verduurzaming woon- en leefomgeving


Nu moet de puzzel worden gelegd
Omgevingsvisie in wording

Wie nu niet goed oplet, mist de kans op invloed op de Omgevingsvisie. Als deze eenmaal is vastgesteld, is de blauwdruk van de ruimtelijke toekomst van het gebied Haren klaar. Om later ongewenste ontwikkelingen tegen te houden is dat moeilijk, maar niet onmogelijk.

Bronnen: Rijksoverheid, Gemeente Groningen en VNG.

Onze raadsleden zeggen…

Hans Sietsma, Groen Links (als Harenaar in de gemeenteraad van Groningen)
“De raad stelt uiteindelijk de omgevingsvisie vast. Maar dat we in de gemeenteraad nou op detailniveau proberen bij te sturen lijkt me een overspannen verwachting. Uiteraard ga ik benadrukken dat het waardevolle landschap rondom Haren bescherming verdient en dat wij zeer gehecht zijn aan een toekomst en zekerheid voor de de Biotoop en de Hortus.”

Ietje Setz-Jacobs, VVD (als Harenaar in de gemeenteraad van Groningen)

“De Hortus en de Biotoop zijn hot-items in Haren. Vanuit de VVD hopen we dat de Hortus zal blijven, het is een uniek stukje in onze gemeente en het zou doodzonde zijn als dat verloren zou gaan. En over de Biotoop: Gezien de enorme behoefte aan woningen lijkt ons woningbouw op deze locatie een prima idee. Wel vinden wij het van belang dat de woningen die er komen ‘opgaan’ in de omgeving. Het is een uitermate groene omgeving en die moet wat ons betreft behouden blijven, dus de woningen moeten daar passen. Dan denk je al snel aan woningen op wat ruimere kavels, zodat veel van het huidige groen behouden blijft.”

5 reacties

Gerrit zegt:

Dit is alleen voor de buhne dacht je nou werkelijk dat de bestuurlijke elite naar de Burger luistert
De burgers word door deze bestuurders totaal net gehoord kansloze missie het is allang in kannen en kruiken ze draaien ons een rat voor de ogen en gaan over tot de orde van de dag
Het is alleen maar liegen en bedriegen en hun eigen ego staat voorop de hele politiek is verrot tot op het bot zowel landelijk als gemeentelijk
Alles over de rug van de burger die nooit gehoord word

6 april 2021 om 10:44
Helder zegt:

@ Ietje Setz- Jacobs,

Het argument om de Biotoop op te offeren voor woningbouw om de woningnood te verminderen lijkt mij een vrij zinloos argument. De mensen die u nu de Biotoop uit wilt knikkeren ten faveure van woningbouw zullen toch ook ergens moeten wonen. Per saldo schiet dat niet echt op lijkt mij..

14 april 2021 om 13:07
Bootleg zegt:

Aha ruime kavels uitgeven. Dus weer voor de gefortuneerde happy few die 6 ton plus kunnen bekostigen. Als het dan allemaal zo mooi groen is waarom niet een mooi nieuw park icm de Hortus aldaar? Nee, geld geld geld en graaien daar gaat het om bij de VVD. Wellicht is Veel Vette Duiten vangen een betere benaming voor deze partij

14 april 2021 om 22:42
Harenaar zegt:

“woningen op wat ruimere kavels” ???
Waarom niet sociale woningbouw, aangevuld met werkplaatsen zodat de huidige bewoners een mooi plekje aangeboden kan worden op deze AAA lokatie? Ik denk dat je dan veel meer betekent voor de “enorme behoefte aan woningen”.

16 april 2021 om 09:21
InwonerVanHaren zegt:

Maak de biotoop een permanente situatie. De gebouwen staan er reeds en er zitten mensen in en het gaat prima zo.

18 april 2021 om 13:15

Wilt u reageren?
Wij plaatsen alleen inhoudelijke reacties. Reacties met voornamelijk slogans en kreten worden niet gepubliceerd.